Biologia Molecular de Procariotes

Título Asignatura Fecha
  - - -
Control Post Transcripcional Biologia Molecular Procariotes 10-11-2014 7
PROCARIOTES - 1 - El cromosoma bacterià Biologia Molecular de Procariotes 01-11-2014 24
PROCARIOTES - 2 - La replicació del DNA Biologia Molecular de Procariotes 01-11-2014 15
PROCARIOTES - 3 - La transcripció Biologia Molecular Procariotes 01-11-2014 17
PROCARIOTES - 4 - Processat de RNAs Biologia Molecular Procariotes 01-11-2014 12
PROCARIOTES - 5 - Control transcripcional Biologia Molecular Procariotes 01-11-2014 14
Tema 10 - Transformació Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 15
Tema 11 - Resistència plasmídica als antibiòtics Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 14
Tema 4 - Sistemes de reparació del DNA Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 20
Tema 5 - Sistema Restricció Modificació Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 18
Tema 6 - Bacteriòfags Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 22
Tema 7 - Elements mòbils Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 18
Tema 8 - Plasmidis Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 16
Tema 9 - Conjugació Biologia Molecular Procariotes 26-12-2014 17