Historia del Periodisme a Catalunya i Espanya

Título Asignatura Fecha
  - - -
Seminari - - -
1. Conceptes bàsics Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 18-02-2016 38
2. Conceptes bàsics (II) Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 18-02-2016 35
3. Història del segle XVII Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 03-03-2016 41
4. Periodisme liberal Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 16-03-2016 41
5. Periodisme modern Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 19-03-2016 41
6. Història de finals de segle XIX i principis del XX Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 02-04-2016 37
7. Història del segle XX a Catalunya i Espanya Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 27-04-2016 30
8. Periodisme a Catalunya i Espanya el segle XX Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 28-04-2016 34
9. Periodisme durant la II República i el franquisme Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 10-05-2016 29
Món comunicatiu actual. 11 Història del Periodisme a Catalunya i a Espanya 20-05-2016 25
Periodisme durant la transició democràtica.10 Historia del periodisme a Catalunya i Espanya 10-05-2016 28