Apuntes

Título Asignatura Fecha
TEORÍA DE LA TRADUCCIÓ - - -
El gerundi Llengua Catalana 17-12-2014 3
El participi Llengua Catalana 17-12-2014 3
Expressions de temps Llengua Catalana 17-12-2014 1
Fonaments: UK Exam Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació 16-12-2015 10
Fonaments: UK Exam, key vocabulary Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació 16-12-2015 7
Frases y palabras clave Traducció B-A inglés-español 17-12-2014 7
L'infinitiu Llengua Catalana 17-12-2014 2
Per i per a Llengua Catalana 17-12-2014 2
Perífrasis verbals Llengua Catalana 17-12-2014 3
Règim d'alguns verbs Llengua Catalana 17-12-2014 2
Resumen de la segunda parte del libro para el examen de docu Documentació 11-01-2015 36
Ser, estar, haver-hi Llengua Catalana 17-12-2014 2
Terminologia: Resum teoria Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació 07-01-2016 40
Vocabulario inglés LLENGUA ANGLESA 17-12-2014 8