Apuntes

Título Asignatura Fecha
Història del Cinema I - - -
ANÀLISI DE LA SIGNIFICACIÓ. 09/01 Anàlisi de la significació de la imatge 11-01-2015 16
CLASE 03/02 Comunicación Publicitaria 03-02-2015 0
CLASE 10/02 Comunicación Publicitaria 10-02-2015 1
CLASE 12/02 Comunicación Publicitaria 17-02-2015 1
CLASE 15.01. El mito en la publicidad Comunicación Publicitaria 15-01-2015 3
CLASE 17/02 Comunicación Publicitaria 17-02-2015 1
CLASE 19/01 Comunicación Publicitaria 20-01-2015 2
CLASE 20/01 Comunicación Publicitaria 20-01-2015 0
CLASE 27/01 Comunicación Publicitaria 27-01-2015 0
CLASE 29/01. MARKETING, RRPP Y PUBLICIDAD Comunicación Publicitaria 29-01-2015 0
CLASSE 03/02 Introducció al guió 17-02-2015 3
CLASSE 05/02 Introducció al guió 17-02-2015 2
CLASSE 05/02. MARKETING I PUBLICIDAD Comunicación Publicitaria 05-02-2015 2
CLASSE 07-01. Anàlisi de la forma i de la significació de la imatge 07-01-2015 10
CLASSE 07/04 Teories i mètodes d'investigació social 11-04-2015 5
CLASSE 08/04 Art contemporani 08-04-2015 9
CLASSE 09/04 Teories i mètodes d'investigació social 11-04-2015 5
CLASSE 13/01 Comunicación Publicitaria 17-01-2015 2
Classe 16/01 Anàlisi de la significació de la imatge 17-01-2015 17
CLASSE 21/01 Anàlisi de la significació de la imatge 23-01-2015 14
CLASSE 23/01 Anàlisi de la significació de la imatge 24-01-2015 15
CLIP 2. LA CREATIVIDAD Comunicación Publicitaria 23-01-2015 0
COMUNICACIÓ PUBLICITARIA. CLASSE 08/01 Comunicació Publicitaria 08-01-2015 2
Conferència sobre l'audiència en els mitjans Estructura de la Comunicació Social 13-06-2014 5
CULTURA DIGITAL. Tema 1: L'animació Cultura Digital 23-06-2014 4
Examen Arguments Universals (Juny 2014) Arguments Universals 23-06-2014 5
Examen Cultura Digital (Juny 2014) Cultura Digital 23-06-2014 5
Examen Història de la Televisió (Juny 2014) Història de la televisió 23-06-2014 6
EXEMPLE 1 DE TREBALL INDIVIDUAL. Els gèneres a la ficció televisiva Història dels gèneres audiovisuals 03-10-2014 11
EXEMPLE 2 TREBALL INDIVIDUAL. La hibridació de gèneres a través de Quentin Tarantino Història dels gèneres audiovisuals 03-10-2014 10
INTRODUCCIÓ Teoria de la Forma, el Color i la Composició 05-07-2014 2
TEMA 1. ANTECEDENTS DEL CINEMA Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 3
TEMA 1. FONAMENTS DE PERCEPCIÓ VISUAL I SEMIÒTICA DE LA IMATGE Teoria de la Forma, el Color i la Composició 05-07-2014 12
TEMA 1. INTRODUCCIÓ. Història dels gèneres audiovisuals 03-10-2014 7
TEMA 1. INTRODUCCIÓ. ESTUDI DE L’ESTRUCTURA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 12
TEMA 1. LA NOUVELLE VAGUE Història del Cinema II 26-07-2014 11
Tema 1. LA TELEVISIÓ BRITÀNICA Història de la televisió 23-06-2014 6
TEMA 2 (II). EL NOU CINEMA JAPONES I ALTRES CINEMES Història del Cinema II 26-07-2014 13
TEMA 2. EL CINEMA PRIMITIU Història del Cinema I 26-07-2014 11
TEMA 2. EL LLENGUATGE PLÀSTIC (I). EL LLENGUATGE DE LA FORMA Teoria de la Forma, el Color i la Composició 09-07-2014 13
TEMA 2. EL PAPER I IMACTE DELS MITJANS EN LA SOCIETAT Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 11
TEMA 2. ELS ANTECEDENTS NÒRDICS Història del Cinema II 26-07-2014 7
Tema 2. EVOLUCIÓ DEL MITJÀ DIGITAL Cultura Digital 23-06-2014 3
Tema 2. LA TELEVISIÓ D'AUTOR Història de la televisió 23-06-2014 7
TEMA 2. PRINCIPIS TECNOLÒGICS DE LA FOTOGRAFIA Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 5
TEMA 3. EL CINEMA FOTOQUÍMIC Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 2
TEMA 3. EL NOU CINEMA ITALIÀ. EL POST NEORREALISME Història del Cinema II 26-07-2014 10
TEMA 3. FONAMENTS DEL LLENGUATGE ICÒNIC Teoria de la Forma, el Color i la Composició 09-07-2014 11
TEMA 3. LA TELEVISIÓ NORD-AMERICANA Història de la televisió 05-07-2014 5
TEMA 3. MÈTODE DE REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL. EL CINEMA CLÀSSIC Història del Cinema I 26-07-2014 9
TEMA 3. SESSIÓ SEMINARI. Estructura i ecologia dels mitjans 17-01-2015 6
Tema 3. SISTEMES INTERACTIUS Cultura Digital 23-06-2014 4
TEMA 3: LES POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 11
TEMA 4. EL NOU CINEMA ESPANYOL Història del Cinema II 26-07-2014 9
TEMA 4. EL SO. CARACTERÍSTIQUES. Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 1
TEMA 4. LA DÈCADA DELS 30 Història del Cinema I 26-07-2014 8
TEMA 4. LA TELEVISIÓ ESPANYOLA Història de la televisió 05-07-2014 4
TEMA 4. LES POLÍTIQUES I REGULACIONS DE L'AUDIOVISUAL Estructura i ecologia dels mitjans 17-01-2015 7
TEMA 4. MÈTODES D'ANALISI I CREACIÓ DEL DISCURS VISUAL Teoria de la Forma, el Color i la Composició 09-07-2014 14
TEMA 4.2. ELS CONFLICTES DE LA TELEVISIÓ Estructura i ecologia dels mitjans 17-01-2015 3
TEMA 4: LES INDÚSTRIES CULTURALS I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PREMSA, CINEMA, RÀDIO I TELEVISIÓ. Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 15
TEMA 5. AVANTGUARDES Història del Cinema I 26-07-2014 11
TEMA 5. EL FREE CINEMA Història del Cinema II 26-07-2014 9
TEMA 5. EL LLENGUATGE PLÀSTIC (II). EL LLENGUATGE DEL COLOR Teoria de la Forma, el Color i la Composició 10-07-2014 11
TEMA 5. EL MODEL TELEVISIU CATALÀ Història de la televisió 05-07-2014 3
TEMA 5. PRINCIPIS TECNOLÒGICS TELEVISIUS Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 1
TEMA 5. USOS SOCIALS DE L'AUDIOVISUAL Estructura i ecologia dels mitjans 17-01-2015 3
TEMA 5: INTERNET COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 11
TEMA 6. EL LLENGUATGE PLÀSTIC (II). LA COMPOSICIÓ Teoria de la Forma, el Color i la Composició 10-07-2014 15
TEMA 6. EL NOU CINEMA ALEMANY Història del Cinema II 26-07-2014 10
TEMA 6. EL SECTOR AUDIOVISUAL A CATALUNYA I ESPANYA. Estructura i ecologia dels mitjans 17-01-2015 5
TEMA 6. REALISME POÈTIC FRANCÈS Història del Cinema I 26-07-2014 11
TEMA 6: MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ DE L’EUROPA OCCIDENTAL Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 11
TEMA 7. EL NEORREALISME ITALIÀ Història del Cinema I 26-07-2014 10
TEMA 7. EL NOU CINEMA BRASILER Història del Cinema II 26-07-2014 7
TEMA 7. IL·LUMINACIÓ I COMPOSICIÓ DE L'ESPAI Teoria de la Forma, el Color i la Composició 10-07-2014 12
TEMA 7. PRINCIPIS I HISTÒRIA DE LA COMPUTACIÓ. Tecnologia de l'Audiovisual 26-07-2014 2
TEMA 7: ELS MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ ALS EUA Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 11
TEMA 8. EL CINEMA DELS ESTATS UNITS PARAL·LEL A LES TENDÈNCIES EUROPEES Història del Cinema I 26-07-2014 13
TEMA 8. EL NOU CINEMA IRANIÀ Història del Cinema II 26-07-2014 10
TEMA 8. ELS MITJANS I GRUPS DE COMUNICACIÓ A ESPANYA Estructura de la Comunicació Social 11-07-2014 12
TEMA 9. LA CRISI DEL CLASSICISME Història del Cinema I 26-07-2014 14