1r curso

Título Asignatura Fecha
  - - -
Biologia I - - -
Biologia II - - -
Cartografia i fotointerpretació - - -
Dret ambiental - - -
Física - - -
Geografia humana - - -
Introducció a la informàtica - - -
Introducció a les Ciències Ambientals - - -
Matemàtiques - - -
Química - - -
Tècniques experimentals de Biologia I - - -
Tècniques experimentals de Biologia II - - -
Termodinàmica i Cinètica química - - -