Primero de Periodismo

Título Asignatura Fecha
  - - -
Castellano (segundo semestre) - - -
Escritura en Prensa - - -
Estructura de la Comunicación - - -
Estructura Política - - -
Història d'Espanya i Catalunya - - -
Història de la Comunicació - - -
Temari i resums de les lectures per l'examen final de gèneres - - -