4t - Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat

Título Asignatura Fecha
  - - -
PRÀCTIQUES SDM - - -
00 SEMINARI1 High Containment Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 32
00 SEMINARI2 Inspeccions farmacèutiques Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 38
01 Sistemes de GQ Farmacèutica Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 30-03-2016 19
02 Laboratoris farmacèutics Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 30-03-2016 16
03 NCF: Capítols 1, 2, 3 Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 30-03-2016 20
04 NCF: Capítol 4 Documentació Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 30-03-2016 17
05 NCF Capítol 6 Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 16
06 Aire farmacèutic Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 15
07 NCF: Caps 5-9 Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 03-05-2016 13
08.2 Quality by Design: ej práctico vía HÚMEDA Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 37
08.3 Quality by Design: ej práctico vía SECA Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 34
08.4 Quality by Design: ej práctico SOLUCIONES Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 07-05-2016 30
08.5 Quality by Design: ej práctico EMULSIONES Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 10-05-2016 29
09 Scale up: transposición de escala Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 30-04-2016 22
10 ICHQ9: Análisis de Riesgos Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 26-04-2016 21
11.1 Validació: conceptes i PMV Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 01-05-2016 16
11.2 Qualificació d'equips i sistemes Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 01-05-2016 15
11.3 Protocols de validació Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 07-05-2016 13
11.4 Processos de fabricació Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 07-05-2016 14
11.5 Mètodes de neteja Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 07-05-2016 13
12.1 Formulació Comprimits Paracetamol Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 13-05-2016 24
12.2 Formulació Simvastatina Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 27-05-2016 23
12.3 Formulació pellets d'omeprazol Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 24-05-2016 23
12.4 Formulació d'alliberació sostinguda Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat 24-05-2016 26
12.5 Formulació comprimits de valeriana Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat 26-05-2016 29
12.6 Formulació Gemfibrozil Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat 26-05-2016 30