Apuntes

Título Asignatura Fecha
1r - Botànica Farmacèutica - - -
1r - Història de la Farmàcia - - -
1r - Introducció a la Farmàcia Galènica - - -
1r - Parasitologia - - -
2n - Química Farmacèutica 1 - - -
2n - Tècniques Instrumentals - - -
3r - Biofarmàcia i Farmacocinètica I - - -
3r - Farmàcia Galènica 1 - - -
3r - Fisiologia Vegetal - - -
3r - Legislació i Deontologia - - -
3r - Virologia - - -
4t - Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris - - -
4t - Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica - - -
4t - Farmàcia Galènica 2 - - -
4t - Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat - - -
4t - Farmacognòsia - - -
4t - Farmacologia i Terapèutica 1 - - -
4t - Farmacologia i Terapèutica 2 - - -
5è - Sanitat i Gestió Ambientals GRUP TARDA - - -