Apuntes

Título Asignatura Fecha
lol - - -
pro1 - - -
uni - - -
Apunts LI LI 06-12-2014 2
Exemple de Col·lisions A Algorismia 06-12-2014 0
Exercici entregable de Algorismia (Cèrca dicotòmica) A Algorismia 06-12-2014 1
Exercici entregable de Algorismia (Dislex Wonga Test) A Algorismia 06-12-2014 0
Exercici entregable de Algorismia (Squares in a graph) A Algorismia 06-12-2014 1
Exercicis resolts de Prolog (LI) LI 06-12-2014 3
Exercicisde TC TC 06-12-2014 13
Formulari LI LI 06-12-2014 2
Parcial LI LI 06-12-2014 2
Sudoku with Sat in Prolog LI LI 06-12-2014 2