Problemes

Título Asignatura Fecha
  - - -
Problema 6-7: Muscul i insulina-obesitat regulació del metabolisme 28-06-2017 2
Problema efectes biologics hormones Regulació metabòlica 19-03-2017 2
Problema flux glucosa Regulació metabòlica 19-03-2017 3
Problema fluxos de lípids Regulació metabòlica 19-03-2017 3
Problemes 1-3 glucosa lipid i hormones regulació del metabolisme 28-06-2017 3
Problemes 10-11: Alcoholisme i restriccio calorica regulació del metabolisme 28-06-2017 3
Problemes 4-5: Intesti i TAB regulació del metabolisme 28-06-2017 2
Problemes 8-9: Diabetis-insulina, hiperamonemia regulació del metabolisme 28-06-2017 3