Regulació Metabolisme

Título Asignatura Fecha
  - - -
Problemes - - -
Introducció regulació del metabolisme 28-06-2017 1
Mecanismes de control i integració del metabolisme regulació del metabolisme 28-06-2017 1
Patologies escassetat i abundacia regulació del metabolisme 28-06-2017 1
Regulació fetge regulació del metabolisme 28-06-2017 1
Regulació intestí i teixit adipós blanc regulació del metabolisme 28-06-2017 1
Regulació múscul regulació del metabolisme 28-06-2017 1