Apuntes

Título Asignatura Fecha
Condensadors Electricitat 11-10-2015 1
Dissolucions Dissolucions 04-09-2015 6
Enllaç químic Química 04-09-2015 19
Formulació inorgànica Fonaments 03-09-2015 8
Formulació orgànica Fonaments 03-09-2015 9
Gasos Gasos 04-09-2015 6
Introduction to microeconomics Microeconomics 04-11-2016 2
Mecànica de fluids Mecànica de fluids 05-09-2015 2
Òptica paraxial geomètrica Óptica 06-09-2015 0
Probabilitat i estadística Estadística 04-09-2015 19
Química bàsica Fonaments 03-09-2015 4
Reaccions Estequiometria i reaccions 04-09-2015 3
Resum fórmules electromagnetisme Fonaments 10-10-2015 1
Resum matrius i sistemes Fonaments Matematics 11-10-2015 4
Termodinàmica Termodinàmica 05-09-2015 19
Termoquímica Termoquímica 10-10-2015 7