Apuntes

Título Asignatura Fecha
Constitucional y Europeo Derecho Constitucional y Europeo 21-10-2017 0
Derecho de la SS, apuntes enteros DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 21-10-2017 2
Derecho del Trabajo II DERECHO DEL TRABAJO II 21-10-2017 0
Dret Processal II, Tema 1 Dret Processal II 21-01-2018 2
Dret Tributari, Temes 10-13 Dret Tributari 05-03-2018 1
Dret Tributari, Temes 4, 5, 6 Dret Tributari 05-03-2018 1
Dret Tributari, Temes 7, 8, 9 Dret Tributari 05-03-2018 1
Epidemiologia i recerca científica Seguretat i salut laboral 31-10-2017 1
Manual Derecho Constitucional Derecho Constitucional 21-10-2017 0
Organització i estrés laboral ENTERO organización y estrés laboral 20-12-2017 0
Salut Laboral TEMA 1 Seguretat i salut laboral 01-11-2017 1
Tècniques de selecció de persones Tecniques de selecció 20-12-2017 1
Tema 1 SS: Incapacitat Temporal Dret del Treball i de la Seguretat Social II 24-01-2018 3
TEMA 1.Protecció social Protecció Social I 29-10-2017 3
TEMA 2 i 3. Protecció social Protecció Social 29-10-2017 3
Tema 2 SS: Incapacitat permanent Seguridad social II 08-02-2018 3
Tema 3 D. Processal Derecho Procesal I 24-10-2017 2
Tema 3 SS: Jubilació Seguridad social II 20-02-2018 2
Tema 3, Dret Tributari Dret Tributari 08-02-2018 2
Tema 4 D. processal Derecho Procesal I 24-10-2017 2
Tema 5 Org. i estrès laboral Organització i estrès laboral 03-11-2017 0
TEMARI Processal II Dret Processal II 27-03-2018 2
TEMARIO ENTERO Salut Laboral Seguretat i salut laboral 12-12-2017 4
Temas 1-2 D.Processal Derecho Procesal I 24-10-2017 3
Temas 1-2 Tributari Dret Tributari 23-01-2018 2
Temas 5, 6, 7 Processal Dret Processal 30-11-2017 2
Temes 4-8 Protecció Social Protecció Social 30-11-2017 2
Teoria D. Sindical II Derecho Sindical II 21-10-2017 0
Teoria Derecho Laboral (1) Derecho del Trabajo I 21-10-2017 1
Teoria Derecho Laboral (2) Derecho del trabajo I 21-10-2017 0
Teoria Sindical I DERECHO SINDICAL I 21-10-2017 0
Total apuntes Prevención PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 21-10-2017 0