Teoria i Anàlisi de la TV

Título Asignatura Fecha
  - - -
1. Context de la TV contemporània Teoria i Anàlisi de la TV 10-12-2014 5
1. Context de la TV contemporània ACTUALIZADO Teoria i Anàlisi de la TV 15-12-2014 5
2. Tendència de la TV actual Teoria i anàlisi de la TV 10-12-2014 2
2. Tendència de la TV actual ACTUALIZADO Teoria i Anàlisi de la TV 15-12-2014 5
Tendencias internacionales de la programación (Emili Prado) Teoria i Anàlisi de la TV 15-12-2014 6