Apuntes

Título Asignatura Fecha
América Contemporánea Optativa (Prof. Pilar Garcia Jordan) - - -
Economia i Societat en el Món Contemporani (Prof. Llorenç Ferrer) - - -
Franquisme, Transició i Democràcia (Prof. Andreu Mayayo) - - -
Gènere i Història (Prof. Dolors Molas) - - -
Historia Contemporánea España (Prof. Pelai Pages) - - -
Història Contemporània (Prof. Manel Risques) - - -
Història Contemporània Catalunya (Prof. Carles Santacana) - - -
Història Contemporània Espanya (prof. Manel Risques) - - -
Història Contemporània i Cinema (Prof. Daniel Roig) - - -
Història d'Àsia: Imperis i Nacions (Prof. Elvira Sanchez) - - -
Historia de América (Prof. Natalia Moragas - Luigi Ruiz Peinado - Cielo Zaidenwerg) - - -
Història de Grècia (Prof. Dolors Molas) - - -
Història Medieval (Prof. Maria Soler) - - -
Història Medieval de Catalunya (Prof. Rosa Lluch) - - -
Historia Medieval de España (Prof. Ivan Casado) - - -
Història Moderna (Prof. Agustí Alcoberro) - - -
Història Moderna de Catalunya (Prof. Valentí Gual) - - -
Història Moderna de España (Prof. Angels Perez Samper) En proceso de ir subiendo - - -
Paleografía y Diplomática (Prof. Salvatore Marino) - - -
Prehistòria de la Península Ibèrica - - -
Vells i nous conflictes en el Món Contemporani (Prof. Victor Gavín) - - -