Apuntes

Título Asignatura Fecha
Bloc I, Tema 2: Metodologia experimental Mètodes d'investigació en Logopèdia 29-10-2017 1
Bloc I, Tema 3: Extensions del disseny experimental: quasiexperiments i dissenys de cas únic. Mètodes d'investigació en Logopèdia 29-10-2017 1
Bloc I, Tema 4: Metodologia selectiva: dissenys d'enquesta i ''ex post facto''. Mètodes d'investigació en Logopèdia 29-10-2017 2
Bloc I, Tema I: Introducció a la investigació científica. Mètodes d'investigació en Logopèdia 04-10-2017 2
Mòdul I, Lliçó 4: Control genètic del desenvolupament Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 29-10-2017 0
Mòdul I. Lliçó 3: Mecanismes cel·lulars de desenvolupament. Canvis Biològics durant el Cicle Vital 11-10-2017 0
Mòdul I. Lliçó 5: Fecundació. Període embrionari (I) Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 29-10-2017 1
Mòdul I. Lliçó 7: Embriologia de l'aparell faringi, de la cara, de la boca, de la faringe, del nas, etc. Defectes c.f. Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 29-10-2017 0
Mòdul I. Lliçó 8. Embriologia del sistema nerviós cefàlic, del crani i de les meninges. Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 29-10-2017 0
Mòdul I: Prenatal. (1: Cicle vital. Període prenatal. Comportament fetal) Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 13-09-2017 0
Mòdul I:Prenatal (2: El món de la cèl·lula) Canvis Biològics durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 04-10-2017 0