Apuntes

Título Asignatura Fecha
Anglès criminològic, parcial 1 Virginia Anglès Criminològic 18-09-2017 5
anglès: vocabulari Virginia Anglès Criminològic 18-09-2017 3
anglès: final Virginia Anglès Criminològic 18-09-2017 2
Anglès: vocabulari Ib Anglès Criminològic 18-09-2017 6
Biografies Història Contemporània i Social Història Contemporània i Social 18-09-2017 2
Casos Contitucional Dret Constitucional 18-09-2017 5
Constitucional - pautes examen final Introducció Dret Constitucional 18-09-2017 3
Constitucional- parcial 1 Introducció Dret Constitucional 18-09-2017 4
Dret Públic T1-3 Dret Públic 18-09-2017 5
Dret Públic T4- 7 Dret Públic 18-09-2017 6
Drogues (part jurídica) Drogues i Toxicologia 24-01-2018 0
Drogues (part toxicologia) Drogues i Toxicologia 24-01-2018 0
Esquema-resum resolució casos pràctics Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte 29-01-2018 1
Estadística T1 i 2 Estadística 19-09-2017 0
Estadística T3 Estadística 19-09-2017 2
Introducció a la Criminologia T1-7 Introducció a la Criminologia 18-09-2017 6
Introducción a la Criminología T8-11 Introducció a la criminologia 18-09-2017 6
Lectura anglès Zero Tolerance Anglès criminològic 18-09-2017 1
Medicina (part 1) Medicina Legal i Forense 24-01-2018 0
Medicina (part 2) Medicina Legal i Forense 24-01-2018 0
Medicina (part 2) Medicina Legal i Forense 24-01-2018 0
Metodologia científica Metodología Científica 24-01-2018 0
Sistema polític Introducció al Sistema Polític 19-09-2017 2
Sistema Polític T1 i 2 Introducció al Sistema Polític 19-09-2017 3
Sociologia Bloc 1 Introducció a la Sociologia 18-09-2017 8
Sociologia bloc 2 Introducció a la Sociologia 18-09-2017 5
Sociologia bloc 3 Introducció a la Sociologia 18-09-2017 16
Teorias criminológicas Teorías criminológicas I 24-01-2018 0