Neuropsicologia

Título Asignatura Fecha
  - - -
Tema 1 - Introducció a la Neuropsicologia Neuropsicología 06-04-2016 12
Tema 10 - Afàsia i trastorns relacionats Neuropsicología 06-04-2016 10
Tema 11 - Apràxia Neuropsicología 06-04-2016 8
Tema 12 - Dèficits Executius i Premotors Neuropsicología 06-04-2016 8
Tema 13 - Recuperació de funcions Neuropsicología 06-04-2016 8
Tema 2 - Traumatismes Cranioencefàlics Neuropsicología 06-04-2016 10
Tema 3 - Patologia Tumoral Neuropsicología 06-04-2016 8
Tema 4 - Patologia Vascular Neuropsicología 06-04-2016 11
Tema 5 - Deteriorament Cognitiu Lleu i Demències Neuropsicología 06-04-2016 7
Tema 6 - Trastorns Neuropsicològics en la Infància Neuropsicología 06-04-2016 6
Tema 7 - Trastorns de la Consciència i de l'Atenció Neuropsicología 06-04-2016 9
Tema 8 - Amnèsies i altres Trastorns de la Memòria Neuropsicología 06-04-2016 10
Tema 9 - Agnòsia i Alteracions Visuoespacials i Visuoconstructives Neuropsicología 06-04-2016 9