Apuntes

Título Asignatura Fecha
Aliments Funcionals i Nous Aliments - - -
Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries - - -
Anàlisi d'Aliments - - -
Anàlisi d'Aliments II - - -
Biotecnologia - - -
Composició i Propietats dels Aliments - - -
Control de Qualitat de Processos i Productes - - -
Economia i Gestió a l'Empresa Agroalimentària - - -
Fora - - -
Gestió Ambiental a la Indústria Alimentària - - -
Gestió de Qualitat i Normativa Alimentària - - -
Higiene en la Indústria Alimentària i APPCC - - -
Ingredients i Formulació d'Aliments - - -
Ingredients i Formulació d'Alimentsejje - - -
Microbiologia i Parasitologia - - -
Nutrició i Salut - - -
Operacions Unitàries II - - -
Pràctiques d'anàlisi d'aliments - - -
Producció de primeres matèries - - -
Química dels aliments - - -
Salut Pública i Epidemiologia Nutricional - - -
Seguretat alimentària I - - -
Seguretat alimentària II - - -
Tecnologia Culinària - - -
Tecnologia dels Aliments - - -
Tecnologies de conservació i envasat - - -
TEMA 2 Anàlisi instrumental 15-11-2016 0
TEMA 3 Anàlisi instrumental 15-11-2016 0
TEMA2. FISIOLOGIA Fisiologia 22-09-2016 3