2n Estadística Aplicada

Título Asignatura Fecha
  - - -
A. Informació sobre les assignatures - - -
Anàlisi de la Supervivència i Fiabilitat - - -
Bases de Dades - - -
Disseny d'Experiments - - -
Distribucions Multidimensionals - - -
Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes - - -
Inferència Estadística I - - -
Inferència Estadística II - - -
Models Lineals - - -
Mostreig Estadístic - - -
Optimització i Processos Estocàstics - - -