Bioquímica analítica i clínica

Título Asignatura Fecha
  - - -
Casos clínics Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
Pràctica 1. Paper del laboratori en la prevenció del càncer de colon i recte Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
Pràctica 2. Casos clínics. Citogenètica. Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
Pràctica 3. Porfíries Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.10- Assessorament genètic i cribatge poblacional Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.12- Laboratori d'hematologia Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.14- Anèmies Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.15- Hemoglobinopaties Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.16- Leucèmies i limfomes Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.17- Hemostàsia fisiològica i patològica Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.2- Laboratori i pràctica mèdica Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.3- Sistemes d'automatització total en un laboratori clínic. Objectius d'un laboratori Core. Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.4- Bioquímica clínica Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.5- Cromatografia i espectrometria de masses Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.6- Principals tècniques de mesura utilitzades en l'anàlisi bioquímic Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.7- Estudi bioquímic dels processos cancerígens Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.8- Aplicacions de la citogenètica a la pràctica clínica Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0
T.9- Aplicacions de la genètica molecular a la pràctica clínica Bioquímica analítica i clínica 05-10-2017 0