Resultados de búsqueda: "3"

Mostrando: 101 - 120 de 83 055 resultados

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: l) Tema 22. Fisiopatologia del metab calci
Previsualizar
l) Tema 22. Fisiopatologia del metab calci Apunte
Hipocalcèmia i hipercalcèmia. Osteoporosi. Osteomalàcia i raquitisme...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: a) Tema 24. Introducció sistema reproductor
Previsualizar
a) Tema 24. Introducció sistema reproductor Apunte
Funcions i organització del sistema reproductor. Regulació neuroendocrina de les funcions de reproducció. Classificació del sexe dels...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 4

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: b) Tema 25. Sistema reproductor masculí
Previsualizar
b) Tema 25. Sistema reproductor masculí Apunte
Anatomia general i dels testicles. Espermatogènesi. Conductes i glàndules accessòries. Regulació de l’espermatogènesi i funció en...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 6

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: b) Tema 12. Hipòfisi
Previsualizar
b) Tema 12. Hipòfisi Apunte
Anatomia i desenvolupament embrionari. Hormones hipofítiques. Eix hipotalàmic-hipofític. Neurohipòfisi. Oxitocina i vasopressina. Hip...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: c) Tema 13. Somatotropina i creixement
Previsualizar
c) Tema 13. Somatotropina i creixement Apunte
Somatotropina i somatomedines. Efectes i regulació. Fisiologia del creixement. Hiposecreció i hipersecreció de somatotropina: nanisme ...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: e) Tema 15. Fisiopatologia de la tiroide
Previsualizar
e) Tema 15. Fisiopatologia de la tiroide Apunte
Concepte de goll. Goll simple. Hipotiroïdisme congènit i adquirit. Hipertiroïdisme. Concepte de tirotoxicosi. Adenoma tiroïdal tòxic...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 2º curso

Previsualización del apunte: Tema 2. Fisiologia del sistema respiratori
Previsualizar
Tema 2. Fisiologia del sistema respiratori Apunte
Ventilació pulmonar. Mecànica ventilatòria. Factors que influeixen en la ventilació pulmonar. Fisiologia de la respiració externa. T...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 5

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: Tema 3. Regulació de la respiració
Previsualizar
Tema 3. Regulació de la respiració Apunte
Generació del ritme respiratori i centres de control. Regulació de la respiració. Reflex de la tos...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: Tema 5. Càncer de pulmó
Previsualizar
Tema 5. Càncer de pulmó Apunte
Incidència. Tipus histològics. Etiopatogènia, manifestacions clíniques i evolució del carcinoma broncogènic...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: a) Tema 6. Introducció al sistema renal
Previsualizar
a) Tema 6. Introducció al sistema renal Apunte
Funcions i organització general. Anatomia del ronyó. Estructura del nefró. Irrigació del ronyó...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: d) Tema 9. Trastorns de la funció renal
Previsualizar
d) Tema 9. Trastorns de la funció renal Apunte
Glomerulopaties: glomerulonefritis. Síndrome nefròtica. Insuficiència renal aguda. Insuficiència renal crònica. Síndrome urèmica...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: c) Tema 26. Sistema reproductor femení
Previsualizar
c) Tema 26. Sistema reproductor femení Apunte
Anatomia general i dels ovaris. Cicle menstrual. Oogènesi i cicle ovàric. Regulació de l’oogènesi i funció endocrina dels ovaris. ...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 5

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: d) Tema 27. Fecundació, gestació i part
Previsualizar
d) Tema 27. Fecundació, gestació i part Apunte
Coit i inseminació. Fecundació, segmentació i implantació. Desenvolupament embrionari i fetal. Fisiologia de la placenta. Hormones de...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 4

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: e) Tema 28. Glàndula mamària i lactància
Previsualizar
e) Tema 28. Glàndula mamària i lactància Apunte
Anatomia i histologia de la glàndula mamària. Lactància i regulació hormonal. Tumors de mama...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 1. Traducció del cas clínic
Previsualizar
1. Traducció del cas clínic Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 4

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 2. Definicions del cas clínic
Previsualizar
2. Definicions del cas clínic Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 3. Manifestacions Hipertiroïsime
Previsualizar
3. Manifestacions Hipertiroïsime Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 4. Quadre resum del cas
Previsualizar
4. Quadre resum del cas Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 1. Descripció del cas clínic
Previsualizar
1. Descripció del cas clínic Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 2. Activitats sobre l'altitud (1a part)
Previsualizar
2. Activitats sobre l'altitud (1a part) Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3