Resultados de búsqueda: "3"

Mostrando: 101 - 120 de 88 207 resultados

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 1. Traducció del cas clínic
Previsualizar
1. Traducció del cas clínic Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 4

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 2. Definicions del cas clínic
Previsualizar
2. Definicions del cas clínic Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 3. Manifestacions Hipertiroïsime
Previsualizar
3. Manifestacions Hipertiroïsime Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 4. Quadre resum del cas
Previsualizar
4. Quadre resum del cas Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2014
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 1. Descripció del cas clínic
Previsualizar
1. Descripció del cas clínic Apunte
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 2. Activitats sobre l'altitud (1a part)
Previsualizar
2. Activitats sobre l'altitud (1a part) Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: 3. Activitats sobre l'altitud (2a part)
Previsualizar
3. Activitats sobre l'altitud (2a part) Ejercicio
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: n. Preguntes test temes 20 i 21
n. Preguntes test temes 20 i 21 Examen ¡premium!
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: k) Tema 21. Regulació calcèmia i fosfatèmia
Previsualizar
k) Tema 21. Regulació calcèmia i fosfatèmia Apunte
Distribució del calci i fòsfor a l’organisme. Funcions i metabolisme del calci i del fòsfor. Fisiologia de l’os. Regulació endocr...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: l) Tema 22. Fisiopatologia del metab calci
Previsualizar
l) Tema 22. Fisiopatologia del metab calci Apunte
Hipocalcèmia i hipercalcèmia. Osteoporosi. Osteomalàcia i raquitisme...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 1

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: a) Tema 24. Introducció sistema reproductor
Previsualizar
a) Tema 24. Introducció sistema reproductor Apunte
Funcions i organització del sistema reproductor. Regulació neuroendocrina de les funcions de reproducció. Classificació del sexe dels...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 4

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: b) Tema 25. Sistema reproductor masculí
Previsualizar
b) Tema 25. Sistema reproductor masculí Apunte
Anatomia general i dels testicles. Espermatogènesi. Conductes i glàndules accessòries. Regulació de l’espermatogènesi i funció en...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 6

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: c) Tema 26. Sistema reproductor femení
Previsualizar
c) Tema 26. Sistema reproductor femení Apunte
Anatomia general i dels ovaris. Cicle menstrual. Oogènesi i cicle ovàric. Regulació de l’oogènesi i funció endocrina dels ovaris. ...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 5

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: e) Tema 15. Fisiopatologia de la tiroide
Previsualizar
e) Tema 15. Fisiopatologia de la tiroide Apunte
Concepte de goll. Goll simple. Hipotiroïdisme congènit i adquirit. Hipertiroïdisme. Concepte de tirotoxicosi. Adenoma tiroïdal tòxic...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: f) Tema 16. Medul·la suprarenal
Previsualizar
f) Tema 16. Medul·la suprarenal Apunte
Anatomia i histologia de les glàndules adrenals. Medul·la adrenal. Catecolamines. Efectes i regulació de la secreció. Feocromocitoma...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: g) Tema 17. Escorça suprarenal
Previsualizar
g) Tema 17. Escorça suprarenal Apunte
Histologia de l’escorça adrenal. Estructura i síntesi de les hormones esteroïdals. Mineralocorticoides, efecte i regulació de la se...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 3

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: h) Tema 18. Fisiopatol. escorça suprarenal
Previsualizar
h) Tema 18. Fisiopatol. escorça suprarenal Apunte
Insuficiència corticosuprarenal. Malaltia d’Addison. Crisi suprarenal aguda. Hipersecreció de glucocorticoides. Síndrome de Cushing....
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: i) Tema 19. Pàncrees endocrí i glucèmia
Previsualizar
i) Tema 19. Pàncrees endocrí i glucèmia Apunte
Illots pancreàtics. Síntesi i secreció d’insulina. Efectes de la insulina i el glucagó sobre el metabolisme dels hidrats de carboni...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: j) Tema 20. Fisiopatologia pàncrees endocrí
Previsualizar
j) Tema 20. Fisiopatologia pàncrees endocrí Apunte
Hiperglucèmia. Diabetis mellitus. Concepte i classificació. Diabetis mellitus tipus 1 i 2. Fisiopatologia i manifestacions. Complicacio...
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 2

Universidad de Barcelona (UB) - Farmacia - 3º curso

Previsualización del apunte: o. Preguntes test temes 22 i 23
o. Preguntes test temes 22 i 23 Examen ¡premium!
Fisiologia & Fisiopatologia 3
Año del apunte: 2013
Número de páginas: 1