EXERCICI 3.10: Auxiliar d'informàtica S.L (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

EXERCICI 3.10: AUXILIAR D’INFORMÀTICA a) El número de impressores de cada varietat venudes en 20X4. 𝑃𝑉 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 = 400 · 3 + 800 · 1 = 2.000 1.000.000 𝑄= = 500 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 2.000 𝑄𝐵 = 500 · 3 = 1.500 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 𝑄𝐿 = 500 · 1 = 500 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 b) El PM en euros y unitats. 𝑀𝑖𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 3/1 = 4 3 1 𝑀𝐶𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝑇 = 240 · + 320 · = 180 + 80 = 260 4 4 390.000 𝑛𝑃𝑀 = = 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 260 𝑃𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 = 450.000 + 300.000 = 𝟕𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 3 𝐵𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑘 = 1500 · = 𝟏𝟏𝟐𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 4 1125 · 400€ = 450.000€ 1 𝐿á𝑠𝑒𝑟 = 1500 · = 𝟑𝟕𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 4 375 · 800€ = 300.000€ c) Si les ventes haguessin tingut una relació de 2 “Bubbles” per cada “Laser”, con s’hauria vist afectat el PM? 𝑀𝑖𝑥 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 2/1 = 3 2 1 𝑀𝐶𝑃𝑂𝑁𝐷𝐸𝑅𝐴𝑇 = 240 · + 320 · = 160 + 106,67 = 266,67 3 3 390.000 𝑛𝑃𝑀 = = 𝟏. 𝟒𝟔𝟐, 𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 266,67 𝑃𝑀 𝑒𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 = 975 · 400€ + 487,5 · 800€ = 390.000 + 390.000 = 𝟕𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 𝐵𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑘 = 1462,5 · 2 = 𝟗𝟕𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 3 975 · 400 = 390.000€ 𝐿á𝑠𝑒𝑟 = 1462,5 · 1 = 𝟒𝟖𝟕, 𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 3 488 · 800 = 390.400€ d) Suposant que el volum de ventes es manté en 1 millio d’euros, quin seria el BAIT amb la composició indicada en c)? 𝑩𝑨𝑰𝑻 = 1.250 · 400 + 625 · 800 − 390.000 + 160 · 1.250 + 480 · 625 = 𝟏𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ e) Si l’empresa desitja obtenir un BAIT de 286.00 euros, quins serien els ingressos necessaris, agafant la composició inicial de 3 a 1? 286.000 = 𝐼𝑁𝐺 − 1125 · 160 − 375 · 480 − 390.000 286.000 = 𝐼𝑁𝐺 − 180.000 − 180.000 − 390.000 𝟏. 𝟎𝟑𝟔. 𝟎𝟎𝟎 = 𝑰𝑵𝑮 f) PM si només es ven el producte “L”. Ídem si només es ven el “B”. 𝐶𝐹 390.000 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟: 𝑃𝑀 = = = 1218,75 ≈ 𝟏𝟐𝟏𝟗 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 800 − 480 1625 · 800€ = 𝟗𝟕𝟓. 𝟎𝟎𝟎€ 𝐶𝐹 390.000 𝐵𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒: 𝑃𝑀 = = = 𝟏𝟔𝟐𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 400 − 160 1625 · 400€ = 𝟔𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ g) Suposem que els costos fixes els repartim de la següent manera: vedella 510.000 euros; escalopa 330.000 euros. Calcula el PM per producte i total de l’empresa. Compara els resultats amb els obtinguts als apartats b) i c). 𝐶𝐹 240.000 𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟: 𝑃𝑀 = = = 𝟕𝟓𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 800 − 480 750 · 800€ = 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 𝐵𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒: 𝑃𝑀 = 𝐶𝐹 150.000 = = 𝟔𝟐𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 400 − 160 625 · 400€ = 𝟐𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎€ 𝑷𝑴 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑷𝑴𝑳𝒂𝒔𝒆𝒓 + 𝑷𝑴𝑩𝒖𝒃𝒃𝒍𝒆 = 750 + 625 = 𝟏. 𝟑𝟕𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 El punt mort a l’apartat b) és de 1.500 unitats en total, i en l’apartat c) de 1.462,5 unitats en total. Podem observar com el punt mort trobat, 1.375 unitats en total, no coincideix amb els del apartat b) i c). Això és degut a que les proporcions dels productes han canviat, i això es veu repercutit al punt mort. ...