Civil II Tema 12 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura obligaciones y contratos
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 26/11/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Tema 12. Les classes de contractes 1. Els criteris dogmàtics 1.1. Per raó de la perfecció • Contractes Consensuals: contractes perfeccionats pel simple acord de voluntats, d’acrod amb l’article 1258 CC (compravenda) • Contractes reals: (préstec, penyora, dipòsit) 1.2. Per raó de la causa • Contractes Causals: - Onerosos (compravenda, permuta) - Gratuïts (comodat) - Neutres (mandat) • Contractes abstractes: (fiança, hipoteca) 1.3. Per raó de l'eficàcia subjectiva • Unilaterals • Bilaterals • Plurilaterals 1.4. Per raó de la naturalesa de l'efecte • Reals: • Obligacionals • Aquells que creen legitimació possessiva: 2. L'ordenació dels contractes regulats en el Codi civil 2.1. Els contractes que tenen per objecte una cosa 2.1.1. Els contractes onerosos de transmissió de la possessió 2.1.2. Els contractes gratuïts 2.1.3. Els contractes neutres 2.2. Els contractes que tenen per objecte una activitat 2.3. Els contractes societaris 2.4. Els contractes aleatoris 2.5. Els contractes de solució de conflictes: la transacció i el conveni arbitral 2.6. El contracte de garantia personal: la fiança ...