TEMA 5 (8) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

6.A,L AAHA (P,Q) v4 § § + d,'r¿-r * ". + ór |*-F-q- -i<rt¡'at OQlc¡uqh'uc.¡gq.r*, {drr¡b¿ a f,.{ e:crr'ú[.* 6at, ¿\e (p (buac{cy'1+¡q¡¡{D 0, o dte-'roi- 'lcfttli f3rruc r*iA ) gqp .:.- rgl r - t(¡¡. cc¡tcclocr¡rr' E€^l.?* 9lrre ho sltt^¡ lo eq§o pcul ardonrgrc»at rq - :Éñ toer*{b\ uutÉ q¡r¡ hÉ §{g,qi ta. sqr, par.t rnr{¡".u6 ¡rrlb.t 7AS- l[l[nn.-.
e ¡-) I d Y¿ : AA (4) Z+4¡'lY+-r-L¡r'i ?+ -cftY¿-¡ r ?+§¡ Y+ - otlYt c 1-rut (,t-o'lL lY¿ s ¿+U1 I ACHA fI AtrHA ( .r, ¿l r- ut -. ol4¡¡4 _¡ - , §4:lPrc á .
2,0) o Ae\*o [ t ora l)t- - z ¿pv+ lo,2\ ., c" 4 e¡*¡cicyoon sl [0r I <a;t6te t 2 <4 d2-ó't< 4 ó\"\+ot 0, Q,', l Iezl <,{ \/, +.a l¿) é, e¿-6r ('t Qz'Ot<4 (o, I ) " 0.,..-Ó'4 . tnrx¡hloLo. s¡ 0r + é¿ < 1 c) P"gót g, + 02 < 4 l6'" I < : r t-r-d:r-)V+- = z+ (¿ -oqr--{-o'4:¿ }rt Y{ = Z+ ot s Y{O * o¿ - O,?u.t_, t or4s4g q{acrbOa¡-t' ' looo¡hbl.¿ si 4 tÓrl<¡ $,=6iQuA {-lÓ't<¿ r'aerf'ra ¿'; - *t,.ó:,tn (ó.1 < ¿ " -, = O(4 I Yt " 31-ut - at Z*u.ls*t Vq a i + ('t -otzU )us <» $ crftrrrcu_ qr-c @f¿qi Éo¡--F cur crro qorcrtrl) et .: z +d lY¿ -,,.* a'zVt.-?+ ttL . ir).o-¡rJ\bk sí , p-r. *<r +(Z) " ¿-crirc¡ooiü:5 Qt + é¿ ( 4 Vt tl %AA ( lieJa+« .AP,HA S.=o'r '-¡ l{,1<1,/ 5r p'grroa vauulcrd ,1, AQHA I 1,0) -- € *614Y4-¡ r-uq \,t +o,4u) kg i 6+ (¡({ rp.eo'¿ ' (¡ \-l# ex€Qcicis Y1" <'t ' / O, = ort 0¿=-ot4 !o'4 o ás -^-lerdot'*-' <A tt+t z) O'r-or4 <4 / g'1+ o.t4 < 4 ,l ól ., *o Á ñ\8§A10la, "/ o'q-d+ <11 t/ -Ot4 * Oti ¿ -t §ql<,1 ¡ {r, r§É''U.t ...