Resum Tema 1 - Introducció ES (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Enginyeria del software
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 05/04/2015
Descargas 62
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1 – PRINCIPIS DE L’ENGINYERIA DEL SOFTWARE SOFTWARE = INSTRUCCIONS Programes + ESTRUCTURES DE DADES Permeten als programes manipular la informació + DOCUMENTS Descriuen l’operació i la utilització dels programes Hi ha dos tipus de productes de software: - Productes genèrics: que qualsevol client pot comprar.
- Productes a mida: software desenvolupat per a un client en concret.
Els costos de software solen ser més grans que el cost de hardware degut al manteniment i desenvolupament del software. Els de manteniment a llarg termini poden ser molt més grans que els de desenvolupament.
L’enginyeria del software es preocupa del desenvolupament del software rendible i eficient en costos.
Software VS Hardware - Es desenvolupa, no es fabrica  Cost fabricació = 0 - Té un manteniment complex però no necessita peces de recanvi.
- No es deteriora però queda obsolet.
Entre els anys 1960 i 1980 es va produir una crisi del software degut a l’increment de la complexitat d’aquests i la falta de bones tècniques pel seu desenvolupament.
La solució: ENGINYERIA DEL SOFTWARE. Es defineix com l’aplicació d’un enfocament sistemàtic, disciplinat i quantificable per al desenvolupament, operació i manteniment del software. És a dir, l’aplicació d’un procés d’enginyeria al software.
L’objectiu principal és desenvolupar amb èxit software de qualitat acomplint objectius de cost.
Fases en el procés de desenvolupament de software - Anàlisi de requeriments.
- Disseny.
- Codificació.
- Prova.
Xavier Molina Paradigmes del procés de desenvolupament de software Model lineal seqüencial (cicle de vida clàssic) ANÀLISI DE REQUERIMENTS Per exemple: Brainstorming DISSENY Per exemple: UML CODIFICACIÓ PROVA INSTAL·LACIÓ MANTENIMENT + Inici‐Final de cada etapa definit → Progrés del projecte mesurable.
+ Acord respecte als requeriments a priori (pot ser negatiu si sens acuden millores durant el desenvolupament).
- A la realitat un projecte mai és tan seqüencial.
- El client ha d’esperar a la data de lliurament per veure el resultat.
Model evolutiu Intenta solucionar les limitacions del model anterior. El software es desenvolupa per increments (visió incremental) on cada un d’ells afegeix una nova funcionalitat i es prova.
Es té una llista de control del projecte amb les tasques a fer, que passen per 3 fases: disseny, implementació i anàlisi.
Una altra manera de veure’l és amb la visió en espiral: - Afegeix una etapa d’avaluació del risc (circumstàncies potencialment adverses que poden perjudicar el procés de desenvolupament i la qualitat del producte).
- Es desenvolupen cíclicament sis etapes: comunicació amb el client, planificació, anàlisi del risc, enginyeria (disseny), construcció, i avaluació del client.
- A cada cicle s’aconsegueix una versió més sofisticada del producte.
- L’espiral pot mantenir‐se operativa sempre.
Processos de desenvolupament Incremental de Software Alguns exemples són (de més tradicionals a més àgils): - CMMI.
- RUP.
- SCRUM.
Xavier Molina ...