Tema 0 de Dimensió social de la persona (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Dimensió social de la persona
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Dimensió de la persona LA DIMENSIÓ SOCIAL DE LA PERSONA Continguts de l'assignatura (en 4 blocs de coneixement) 1) L’individu social: Actituds Definició. Medició. Relació actitud - conducta. Funcions de les actituds. Formació. Canvi d’actituds. Teoria de la comunicació persuasiva. Teoria de la dissonància cognitiva.
2) Explicacions quotidianes i Comunicació Societat de la comunicació. Definicions i problemes de comunicació. Comunicació verbal i no verbal. Concepcions realistes, representacionistes i construccionistes del llenguatge. El llenguatge i el discurs com a constructors de realitats. Discurs i pràctiques socials.
3) Relacions interpersonals: agressió, comportament pro-social. Atracció interpersonal.
Agressió. Teories explicatives: etologia, teoria frustració - agressió, aprenentatge per reforç, aprenentatge vicari, normes socials, visió socio-històrica en la definició i estudi de l’agressió.
Comportament pro-social. Teories explicatives: sociobiologia, intercanvi social, normes, aprenentatge vicari. Factors que mediatitzen el comportament pro-social.
Atracció interpersonal. Teories explicatives: intercanvi social i reforç, normes i aspectes sociohistòrics. Factors socials que mediatitzen l’atracció interpersonal.
4) L’individu social: Identitat, Percepció, Emocions, Memòria Identitat: Identitat social i identitat personal. Goffman i la gestió d’impressions. La identitat en l’Interaccionisme Simbòlic. Estatus. Rols. Categorització Social. Aspectes socio-històrics de la identitat. Efectes de la construcció d’identitats: prejudici i discriminació. Ser home i ser dona: implicacions per a l'estudi del gènere.
Percepció. New Look in Perception. Incidència dels factors culturals i socials en la percepció.
Incidència dels processos de categorització. Formació d’impressions.
Emocions. Teories i models en l'estudi de les emocions. La construcció social de les emocions.
Historicitat, relativisme cultural i escenaris emocionals. Emocions i control social.
Memòria. Antecedents: Frederic C. Bartlett i Maurice Halbwachs. La memòria com a construcció social: present, discurs i versions múltiples. El "món material" i les commemoracions.
...