Cultius Cel·lulars Tema 9 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 2º curso
Asignatura Cultius Cel·lulars
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 14/03/2015
Descargas 12

Vista previa del texto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEMA 9. SINCRONITZACIÓ CEL·LULAR.
Com és lògic, les cèl·lules creixen de forma assincrònica, però podem intentar sincronitzar-les perquè estiguin majoritàriament en una fase. Una manera de tenir totes les cèl·lules a l’inici de la fase G1 és tenir-les durant un període de temps curt sense nutrients i sense estímuls. Aleshores totes les cèl·lules, estiguin a la fase que estiguin, entraran en G0. Quan hi tornem a afegir els estímuls i nutrients, les cèl·lules entraran en G1. És un sistema que funciona millor en cèl·lules en adhesió que en suspensió.
Tenim un altre mètode que permet separar les cèl·lules que s’han dividit d’aquelles que encara no ho han fet. Les G2 són més grans que les G1, perquè encara no s’han dividit. Les podem separar per centrifugació.
Sincronització per alliberament del bloqueig a S. Apliquem en el cultiu una molècula de manera que totes les cèl·lules que estiguin a S quedin bloquejades. La resta de cèl·lules continuaran el seu cicle de forma normal i s’acumularan totes a l’inici de la fase S. Traiem la molècula. Les cèl·lules en S reemprenen el procés mitòtic. Si deixem passar el temps equivalent a la compleció de la fase S (més llarga que G1, G2 i M juntes) i tornem a bloquejar, totes les cèl·lules se’ns tornaran a bloquejar a l’inici de la fase S. Si tornem a desbloquejar i permetem que reemprenguin la proliferació, estaran totes a l’inici de la fase S, sincronitzades. La fase S dura 5h, i cal repetir el tractament cada 2h.
Podem utilitzar inhibidors de la polimerització de microtúbuls per aturar les cèl·lules en mitosi, però durant un temps curt. Per entrar en mitosi necessitem el factor ciclina B: la seva funció és fosforil·lar les làmines nuclears per tal de fragmentar el nucli. Llavors s’activen les cohesines i el DNA es compacta en cromosomes.
A la profase s’uneixen els microtúbuls als cromosomes per posar-los en fase equatorial (metafase) i després en l’anafase es separin. Si apliquem una substància que no permeti la polimerització dels microtúbuls en la mitosi, tindrem els cromosomes metafàsics dispersos al citosol cel·lular.
Sincronització per agitació. Quan les cèl·lules adherents no estan en mitosi solen estar unides a superfície, ben exteses. En la mitosi, el citosquelet es reestructura i la cèl·lula esdevé arrodonida per permetre la correcte segregació dels cromosomes. Per tant, les cèl·lules en mitosi estaran menys adherides al medi de cultiu. El mètode consisteix en fer molts cultius, i quan estiguin en la fase de creixement logarítmic agitem les plaques, recollim el sobrenedant i hi posem més medi fresc. Al sobrenedant hi hauran quedat totes les cèl·lules mitòtiques.
Sistema de sincronització per elució de la membrana. Fem créixer les cèl·lules de cap per avall sobre una membrana, que li proporcionarà nutrients perquè pugui viure normalment. Quan aquesta cèl·lula entri en mitosi, deixarà caure la cèl·lula filla.
...