Exàmen 1 (curs 2015/2016) (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Introducció als metodes d'investigació en psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 20
Subido por

Descripción

Exàmen 1r semestre curs 2015/2016

Vista previa del texto

Examen 20152016-1 Està estesa la creença “popular” de que la homeopatia té efectes clínics positius.
Un grup d’investigadors dissenyaren una investigació per tal de contrastar si l’efecte del compost que es fa servir per reduir la hipertensió és equivalent a la de la medicació actual. Els investigadors creuen que potser l’efecte de la homeopatia es equivalent a l’efecte del placebo.
Per portar a terme la investigació, seleccionen a l’atzar una mostra de 150 homes hipertensos andorrans. La mostra final està composta per 90 homes amb nivells similars d’hipertensió, i la resta de participants es van descartar per tenir nivells o molt baixos o molt alts.
Es van assignar a l’atzar 30 homes a una medicació estàndard, uns altres 30 a prendre placebo i els darrers 30 a prendre homeopatia.
Finalitzada la investigació, es van analitzar la pressió arterial ( en mm de mercuri) dels 90 participants i es va trobar que l’efecte del placebo és similar al de la homeopatia.
1.Indica totes les variables independents, dependents i estranyes de la investigació, i digues quines son manipulades i quines no.
Variable independent: medicació presa ( placebo, homeopatia o estàndard). És una variable manipulada.
Variable depenent: pressió arterial.
Variable estranya: tots els homes tenen el mateix nivell d’hipertensió i aquesta no es manipulada.
2. Quina podria ser la hipòtesi de l’estudi? Es equivalent l’efecte de l’homeopatia amb el placebo? 3. Digues el tipus de mesura i l’escala de la variable pressió arterial.
Tipus de mesura vagatònica i l’escala de mesura de raó.
4. Enumera almenys dos dels trets secundaris que diferencien diferències entre observació i experimentació.
  Mida de les mostres: experimentació tendim a usar les moleculars i en observació les molars.
Situació de registre: artificial en l’experimentació i natural en l’observació.
5. Suposem que volem confirmar una hipòtesi per la qual hi ha molta fonamentació teòrica.
Sense tenir més dades, quina metodologia triaries, l’observació o l’experimentació? Si es possible, l’experimentació ja que aquesta ens permet comprovar les hipòtesis que formulem en l’observació.
6. Diferencia entre explicació causal i explicació correlacional. Sigues molt concret en la resposta.
En l’explicació causal l’efecte i la causa es relacionen de manera determinada i en l’explicació correlacional, en canvi, es relacionen de manera probabilística.
7. Quines són les tres cruïlles de decisió ètica a les quals s’enfronta el professional de la psicologia? Descriu breument cadascuna d’elles.
   Capacitat professional: ¿ el psicòleg està realment preparat per a realitzar la seva tasca? Compromís de confidencialitat: mantenir la confidencialitat de la informació que el psicòleg escoltarà.
Relació de poder amb el subjecte: no obtenir més beneficis de la relació amb el pacient que els fixats prèviament.
8. Quina és la descripció més senzilla què podem efectuar d’un objecte d’estudi. (i que implica el menor grau d’interpretació)? Posa un exemple.
La descripció més senzilla seria fer una enumeració, es a dir, el que seria una llista dels elements que componen l’objecte o esdeveniment.
9. Quina és la principal diferència que separa les matemàtiques o la filosofia de la ciència? Sigues molt concret en la resposta.
L’exigència d’empiricitat. ( la podreu trobar a la pàgina 13 del mòdul 1).
10. Dins les direccions de generalització de la recerca una de les direccions d’aplicabilitat és l’eix passat-futur. En què consisteix aquest eix? L’investigador vol ampliar la validesa dels seus resultats en el temps. Tan endavant o cap endarrera.
...