uf gestió 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura uf gestió 1
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 0

Vista previa del texto

UF. Gestió! critica metodològica! si utilitza els termes adequats! anàlisis crític/cientific La transició del món analògic al digital Model analògic: El flux del coneixement va de dalt a baix (jeràrquic) i no existeix interacció, és unidireccional.
1. Grans centres de recerca 2. The longest 3. La Vanguardia 4. Més petits..
5. Finalment una dona que li recepten algo, i no té interacció amb els de dalt.
La enciclopèdia britànica funcionava d’aquesta manera. Anava passant ma en ma pels experts, la seva fiabilitat era enorme però hi havia un problema molt greu. Ara en el món digital, tenim la Wikipedia. El seu problema és que la fiabilitat no és molt bona, tot i que s’actualitza rapidíssimament.
Model digital: La gent es relaciona en les xarxes socials reticularment. Una retícula és una malla. I aquest esquema és caòtic.
La digitalització.
La paraula digital prové d’una part del nostre cos. Digitus en grec vol dir dit, i això fa referència al fet de comptar, a les matemàtiques. La digitalització consisteix en la simplificació de la naturalesa amb el nombre d’elements numèrics més petits possibles, el 1 i el 0.
La digitalització parteix d’unes normes lògiques que tenim sense que ningú ens doni.
Aquestes normes es poden transformar en xips o circuits elèctrics i aquests en informació.
La digitalització és la simplificació numèrica molt extrema (només inclou el 1 i el 0) que permet un flux informatiu molt ràpid i molt senzill.
Mètode científic 1)Direcció d’una anomalia 2)Formulació d’una hipòtesi per explicar-la 3)Comprovació experimental 4)Conclusió!TEORIA Quan aquesta teoria es molt amplia i aquesta afecta a la nostra manera de veure el món es diu PARADIGMA (Thomas Kuhn) és una teoria molt amplia amb la qual podem fer una explicació del món.
Dos paradigmes: 1- Revolució copernicà: Copèrnic detecta una anomalia i després va formular una hipòtesis “Així no s’entén com funcionen els planetes però ara imaginem que estem en un lloc com a observadors i realment estem en un altre” “i si soc jo el que esta a la perifèria i el sol esta al centre” SOL COM A CENTRE DE LA GALAXIA ! canvi de posició/lloc i tot encaixa! corroborar la hipòtesis? ! fent una predicció i que es compleixi! ex: Venus, Júpiter i Mart estaran alineats tal dia... i efectivament es així, queda completament comprovat.
Per tant aplica el mètode científic.
El problema es estar convençut que hi ha una “veritat” que realment no es així Coopernecalisme: solució d’un enigma i substitució d’aquest enigma per una teoria que funciona perfectament. En aquell temps no acceptada perquè era molt “estranya/diferent” no es coneixia del tema, però més tard acceptada.
2- Darwinisme METODE CIENTIFIC - Es poc factible que es gastin una milionada per fer una investigació poc important, per això cal tenir en compte quin es l’anomalia que es dona.
Detecció d’una anomalia.
- Formular una hipòtesi - Amb termes adequats DEFINICIÓ 1- Ciència: Un tipus de coneixement basat en l’observació rigorosa i amb l’aplicació i el mètode hipotèticodeductiu. Hi han tres grups de ciències; formals(compte la forma; la matemàtica i la lògica), empíriques(el gruix/la majoria, física, química, biologia...), socials o humanes(sociologia, filologia, economia..).
2- Hipòtesi: Un tipus de suposició que ha d’estar expressada de tal manera que permeti corroborar-la o be descartar-la després d’haver fet un experiment.
3- Experiment: Un tipus de comprovació que ha de reunir tres característiques: ha de poder ser observat amb claredat per diverses persones, ha de poder repetir-se i per últim els resultats s’han de poder quantificar(s’han de poder traduir a números).
4- Teoria: És un tipus de generalització que no esta basada ni en prejudicis ni amb impressions subjectives sinó que es el resultat d’una comprovació experimental.
5- Demostració: És un tipus de comprovació que en el cas de les ciències empíriques es basa en el metodehipoteticodeductiu i en les ciències formals és basa en sistemes formals axiomàtics.
6- Falsabilitat/falsació: Una teoria es científica quan pot arribar a ser falsa 7- Fal·làcia: un argument incorrecte però que no deriva d’un simple error sinó d’una intenció persuasiva il·lícita.
8- Pseudociència: Les afirmacions pseudocientifiques es caracteritzen per defensar idees irracionals imitant l’estil i la terminologia de la ciència. Per tant la característica principal de les pseudociències es que s’assemblen a les ciències sense ser-ho 9- Causalitat: una relació causal és la que lliga dos fenòmens en termes deterministes.
10- Correlació: una relació probabilisticament molt alta entre dos fenòmens.
*Fumar molt o tenir càncer? Correlació alta! hi ha persones que mai han mort de càncer i no han fumat mai o persones que fumen molt i moren d’un accident. No es una relació de causa-efecte sinó una correlació alta (PROBABILITAT ALTA DE TENIRI SI FUMES, però no descarta que hi hagi altra gent que no fumi que mori d’això).
ciència ! formals !empíriques !humanes o socials ! argumentació ARGUMENTAR: és fer un ús intuïtiu de les regles lògiques utilitzant el llenguatge natural.
...

Tags: