Anàlisi d'un anunci publicitari (2015)

Otro Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Atenció i Percepció
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 13/02/2015
Descargas 17

Descripción

Descripció i apunts de la pràctica de laboratori de l'anàlisi d'un anunci publicitari.

Vista previa del texto

ATENCIÓ I PERCEPCIÓ PRÀCTICA DE LABORATORI ANÀLISI D’UN ANUNCI PUBLICITARI Identificarem determinants interns i externs dels anuncis.
PROCESOS ATENCIONALS La nostra àrea prioritària a l’hora d’observar qualsevol imatge és a dalt a l’esquerra, ja que, culturalment comencem a llegir en aquest punt. En una altra cultura podria ser diferent.
BOTTOM-UP Guiat per les propietats físiques, quelcom crida l’atenció pel fet de ser com és.
Processos guiats per les dades sensorials.
Parteixen de la informació de l’estímul.
TOP-DOWN A partir d’un concepte observem un estímul (ex.: veure una figura en un núvol, en una figura ambigua veure “x” i no “y” perquè estàs parlant d’un determinat tema...) Concepte idea Més processament BOTTOM-UP Processament TOP-DOWN Imatge retiniana Estímul ASPECTES ATENCIONALS  Determinants atencionals interns: -Sexe: homes i dones es fixen en diferents zones a l’hora de veure un anunci.
-Arousal: nivell d’atenció, activació.
-Edat: lligat amb experiència prèvia.
-Altres: interessos, tasca a fer, expectatives, grau de motivació, experiència prèvia, entrenament (professió), estats transitoris (fatiga, son, drogues...), classe social...
 Determinants atencionals externs: -Jugant mb la posició dels objectes podem crear un recorregut visual o un altre -Mentre més gran sigui l’anunci i l’estimul objectiu, major possibilitat que se li presti atenció.
-El contrast entre colors i tons, però també entre formes o mides genera sorpresa i per tant, atenció.
-El color atrau més que el B/N perquè es més evocador. El color selectiu dins una imatge en B/N o viceversa té també efectes atencionals.
-Un anunci dinàmic capta més l’atenció que un estàtic.
-Les imatges inusuals, l’impacte i la intensitat emocional afavoreixen l’atenció del receptor.
-Millor atenció si: hi ha menys distractors visuals/ s’utilitza espai en blanc i per a ressaltar l’objecte/ la configuració és simple i organitzada. Però en algunes ocasions la complexitat estètica és favorable.
...