Seminari. Intoxicació per arsènic (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Toxicologia SEMINARI. INTOXICACIÓ PER ARSÈNIC L'arsènic forma part de l'arsenopirita (l'arsenopirita conté un 46% d'arsènic).
Tipus d'intoxicacions per arsènic - Intoxicació crònica - Intoxicació aguda Intoxicació per arsènic ž Intencionalitat homicida ž Intencionalitat suïcida Propietats organolèptiques, econòmic, fàcil de comprar, els seus efectes són ràpids i el diagnòstic inicial és difícil. No es va poder analitzar la presència d'arsènic fins a l'ús de cromatografia líquida i espectrografia.
ž Exposició accidental ž Exposició laboral ž Exposició endèmica Exposició laboral a l'arsènic: ú Aplicació de pesticides ↓ ú Indústries metal·lúrgiques de coure o plom ú Decolorant en la fabricació del vidre (triòxid d'arsènic) ú Indústria manufacturera de components electrònics (arsènic de gal·li: cèl·lules fotoelèctriques; gas arsina: semiconductors) Aplicacions clíniques: - L'As s'utilitza en quimioteràpia per inducció i consolidació del tractament de la leucèmia promielocítica aguda.
- L'arsenamina (Salvarsan) va ser la primera cura efectiva per la sífilis, fins que no es va reemplaçar pels antibiòtics al final de la 2a Guerra Mundial.
Exposició endèmica Problema de salut pública, que afecta a milions de persones. A tot el món hi ha moltes zones contaminades per As, com Mèxic, Europa, Estats Units.
192 Toxicologia Aquestes aigües tenen concentracions de >1500 µg/L, quan l'acceptat són 5; per tant, parlem de 300 vegades més concentració. Les zones més afectades són la Índia, Bangla Desh, la zona asiàtica...
Eliminació de l'arsènic L'As un cop s'absorbeix passa a la sang. L'As inorgànic s'elimina en 10h i l'orgànic en 30h.
El 50-80% de l'As en orina es pot elimina en 3 dies.
Un 6-9% s'elimina per la femta i una petat part per la pell a través de la descamació o de la suor.
L'as, a diferència dels altres metalls, té un avantatge i és que la seva detecció és molt específica en cabell i ungles, i això permet identificar intoxicats en arsènics.
Intoxicació endògena i exògena L'As en el medi ambient el trobem en les formes III i V, però en l'organisme el trobem reduït en forma III, i per destoxificar-lo es metila, i produeix àcid dimetilarsínic o metilarsínic.
Hi ha una forma orgànica, l'arsenobetaïna, que procedeix de peix, marisc, conserves i dóna lloc a l'àcid cacodílic, el qual té un comportament totalment diferent als àcids anteriors produïts endògenament. Si ingerim arsenobetaïna no ens passarà res.
193 Toxicologia Impedeix la respiració cel·lular Competeix amb fòsfor inorgànic i grups sulfhidrils. En conseqüència de la competició amb fòsfor, no deixa que es formi ATP i forma un complex ADP-As, es produeix el desacoblament de la fosforilació oxidativa i no es pot produir oxigen cel·lular (no té lloc la respiració cel·lular).
També competeix amb els grups sulfidrils de dues formes diferents: inhibint el complex PDH (piruvat deshidrogenasa) que té com a conseqüència la disminució d'acetil-CoA i per tant n'entrarà menys cicle de Krebs (↓respiració cel·lular), i de l'altra banda portarà a un augment de lactat. Com a resultat es produeix una disminució de la producció d'ATP i s'acumularà lactat en sang, orina i SNC, que és el responsable de la toxicitat a l'organisme.
194 Toxicologia És molt diferent una intoxicació crònica de l'aguda ja que els símptomes són diferents.
Dosi letal de l'arsènic: 70-80 mg. Els primers efectes d'aquesta toxicitat aguda són gastrointestinals (anorèxia, hepatomegàlia, febre, neuropatia perifèrica amb degeneració axonal). Posteriorment provoca efectes cardiovasculars amb arítmies que són les que poden portar a la mort del pacient.
Imatges de triòxid d'arsènic radioopac dipositat a la mucosa gàstrica.
Exposició laboral Lloc: fundació de Cu Motiu: Durant el procés de fundició es produeix pols d'arsènic (triòxid d'arsènic), que s'emmagatzema a Sitges per ser utilitzat com a explosiu.
Mesures de prevenció: vestimenta i màscares de protecció adequades.
Descripció: un dels treballadors cau accidentalment en un dels dipòsits de 25m d'alçada. S'enfonsa, s'atura, es col·lapsa el filtre de la màscara. El pànic fa que es tregui la màscara per poder respirar. Inhala, durant uns 5-10 minuts abans de ser alliberat, grans quantitats d'arsènic).
Atenció mèdica Va ser traslladat al servei de salut laboral. Conscient i caminant.
Després d'un examen ràpid va ser immediatament traslladat en ambulància a l'hospital local.
Clínica: vòmits, tos i dispnea. Presentava també taquicàrdia.
Tractament: se li va fer un rentat gàstric, carbó activat. 8 mg de betametasona IV per evitar l'obstrucció de les vies respiratòries. 300 mg de British Anti-Lewisite (BAL) com a quelant.
El malalt va anar empitjorant fins que va ser èxitus per fibril·lació ventricular.
Analítiques: - Orina: 1900 µg/L - Sang: 3400 µg/L - Fluid gàstric: 550.000 µg/L Aquestes eren les concentracions totals d'arsènic de fluids del cos després de l'admissió a l'hospital.
Arsenisisme crònic • Origen laboral (indústries) • Accidental o enèmica (aigües contaminades) 195 Toxicologia • Criminal (ingesta reiterada de petites dosis) Clínica Astènia, anorèxia, hepatomegàlia, trastorns gastroeintestinals, hiperkeratosi palmoplantar, tremolors, polineuropatia i estats confusionals.
Com que s'acumula en ungles i cabells, ja que interacciona amb els grups sulfidril, ho fa amb aquests grups de la queratina del cabell i ungles. Per això, es pot veure l'anomenada línia de Mee al cap de 6 setmanes de l'exposició. Són bandes que es veuen banda a banda de l'ungla i s'hi troben a totes les ungles. Creixement del cabell: 0,3 cm/mes; creixement ungla: 0,1 mm/dia.
Inducció de canvis característics a l'epiteli: hiperpigmentació, hiperqueratosi, degut a la interferència de l'arsènic amb els grups sulfhídrics.
Carcinogènesi - Evidències epidemiològiques suficients per suportar que hi ha una relació causal entre exposició a l'As i càncer de pell (zones no exposades a la llum solar).
- Exposició laboral → temps de latència del càncer de pulmó: 35-40 anys.
- També es mutagènic perquè inhibeix la telomerasea, que manté la longitud dels cromosomes.
Quan s'ha de sol·licitar la determinació d'arsènic en sang i orina? - Exposició laboral - Exposició endèmica - Ordre judicial/sospita d'enverinament - Lesions a la pell Biomarcadors v Concentració d'As EN SÈRUM, EN ORINA, EN CABELL, EN UNGLES 196 Toxicologia En marisc hi ha concentracions d'arsenobetaïna que, quan la ingerim i fem determinacions de les concentracions, sortiran normal en sang, però en orina veurem > 1000 µg/L que, després d'haver ingerit peix, marisc o conservants pot ser normal. A més, l'arsènic orgànic és molt menys tòxic i menys perillós que l'inorgànic, que pot arribar a ser entre 50 i 600 vegades més tòxic que l'orgànic (per això s'han de fer determinacions que separin l'orgànic i l'inorgànic en l'HPLC, perquè una concentració d'arsènic pot no ser tòxica, depenent del tipus).
Es va veure que en tres voluntaris sans que havien anat a fer una mariscada, havien tingut una pujada d'As, però no era tòxic, i al cap de 48h tornaven a estar igual. És una falsa intoxicació, prové d'arsènic exogen (orgànic), gran part del qual s'elimina de seguida per l'orina.
En la determinació en orina, el millor és separar l'orgànic i inorgànic o abans de fer les determinacions, estar 3 dies sense menjar marisc, peix i conservants. Però si la intoxicació és per arsènic inorgànic sí que és perillós.
Per HPLC-ICP-MS es poden separar els diferents tipus d'As.
197 Toxicologia Tractament El tractament de la intoxicació aguda ha de ser molt enèrgic, donada la seva alta mortalitat.
El pacient ha d'ingressar sempre en una UCI amb rehidratació, administració de bicarbonat i monitorització cardíaca.
En intoxicacions via oral s'ha de realitzar rentat gàstric seguit de l'administració de carbó activat.
El quelant d'elecció és el BAL (British, Anti-Lewisite), primer quelant que es va utilitzar en la guerra mundial per desintoxicar soldats que s'havien intoxicat per gasos arsènics. La dosi administrada és de 3 mg/kg/IM cada 4 hores durant 5 dies.
198 ...