Pràctica puntuada 1 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Estàndard oral i escrit de la llengua catalana
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 18/09/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Professora Isabel Crespí

Vista previa del texto

Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez PRÀCTICA PUNTUADA 1 1. Escull i comenta un tret d’àmbit general i un tret d’àmbit restringit de la versió de treball de la ‘Proposta per a un estàndard oral. Fonètica’.
-[48] Un tret de l´àmbit general és que s´accepta com estàndard la pronunciació amb i (predomina en els parlars occidentals) com la no pronunciació de la i (predomina en els parlars orientals) de la sibilant palatal sorda després de vocal.
Alguns exemples són: feix, caixa, dibuixar -[70]Un tret d´àmbit restringit i només en el registre informal és l’omissió de la d epentètica (en els parlars baleàrics i nord-orientals) Alguns exemples: divendres ! divendres // tenre ! tendre Des del meu dialecte, que és el central la pronuncia que es proposa en l’àmbit general no em costaria de pronunciar bé ja que és com ho faig habitualment. D’altre banda, el tret d’ambit restringit em costaria molt pronunciar i sobretot fer-ho sense aturar-me a pensar ja que és un tret dels parlars baleàrics i nord-orientals que no he escoltat mai, per tant, és molt extrany per mi.
2. Esmenta el criteri de pronunciació de la forma subratllada. Seguint l’exemple, explica quin és el criteri que has d’aplicar en el teu dialecte estàndard. [Consulta el document PEO_FON.] Frases El Parlament aprova la llei d’horaris comercials Núm.
PEO 25 Indicació Tant la pronunciació com la no-pronunciació de l’oclusiva <t> darrere nasal són pròpies de l’àmbit general.
Sóc parlant de català central/N.O.: no l’he de pronunciar Sóc parlant de català balear/valencià: l’he de pronunciar Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez El Parlament aprova la llei d’horaris comercials El Parlament aprova la llei d’horaris comercials Sobre la base de...
Es podran obrir 72 hores cada setmana 27 60 Tant la diferenciació del so <v> i <b> com no fer-la es propi de l´àmbit general Sóc parlant de català central: no he de diferenciar els diferents sons.
Es de l´àmbit general pronunciar la <ll> com <ll> i no es recomenable pronunciar-la com a <i> ni com a una sola <l>.
6 Sóc parlant de català central per tant, pronunciaré <ll>.
És d´àmbit general diferents tipus de pronunciacío de les vocals neutres febles.
54 En el català central pronuciarem <e> neutre , en parlars valencians i balearics pronciaran<e> És propi de l´àmbit general pronunciar les paraules com setmana, cotna, amb una doble< m> i caient per tant la <t>. (semmana, conna, ).
No es recomanable pronunciar aquestes paraules amb una sola<m>.
Els únics establiments exempts seran els dels municipis turístics 41 En el català central pronunciarem< semmana> és a dir, amb doble < m> És de l´àmbit general la pronunciació <gz> en els mots començats per “ex” i no es recomenable la pronuciació de la <x> sorda.
Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez En el català central pronuciarem <egzempts> ... si ho fan així És raonable que els comerciants decideixin si volen obrir més dies La diputada ha subratllat...
48 26 56 És propi de l´àmbit general tant la pronunciació de <i> predominant en parlars orientals com la nopronuciació en parlars occidentals de la sibil·lant palatal sorda després de vocal.
En català el central direm <axí> És de l´àmbit general tant la pronunciació oclusiva geminada de la consonant inicial en els grups (-bl) , predominant en parlars orientals , com la pronunciació continuada d´aquest so en parlars occidentals.
En el català central direm <poble> amb la “e” neutra.
És propi de l´àmbit general pronunciar paletal o alveolar en mots com espatlla, subratllar, caient per tant la <t>.
En el català central direm <subrallar> , en català balear <subral.lar>.
És admissible en l´àmbit general pronunciar només una<ll> ratlla <ralla>, propi de valencians i balears.
Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez La disminució del consum 2 s’ha degut a la crisi econòmica És d l´àmbit general la pronunciació sibilant de <s> sonora com a <z>.
No es recomanable pronunciar-la sorda.
... per rebutjar els suposats efectes ... per rebutjar els suposats efectes de la liberalització 3 -49/50 1-2 En el català central pronunciarem <crizi> És de l´àmbit general pronunciar <tj> com a so sibilant palatal sonor no és recomenable la pronunciació sorda<tx> propi de parlars valencians.
És propia de l`àmbit general tant la pronunciació de <è> en posició tònica , propia dels parlars orientals com la pronunciació de <é> en els parlars valencians i balears.
3. Escull i comenta un tret d’àmbit general i un tret d’àmbit restringit de la versió de treball de la ‘Proposta per a un estàndard oral. Morfologia’.
- [100] És propi de l´àmbit general les formes el, la, els, les i les contraccions al (a+els), del (de+els), pel (per+el), pels (per+els) Exemples: • Per el Jaume és molt complicat // Pel Jaume és molt complicat • A els nens els hi agrada la xocolata // Als nens els hi agrada la xocolata - [123] Un tret d`àmbit restringit i d’us informal és afegir una –s per fer el plural d’alguns mots acabats en vocal tònica (propi dels parlars rossellonesos) Exemples: germàs!germans // cosís! cosins Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez Un cop més, el tret d’àmbit general no em soposa cap problema ja que és el que utilitzo normalment. Per altre banda, el tret d’àmbit restringit, ja que no forma part del meu parlar, em costaria molt adaptar-me a aquesta composició en el plural i quan ho veig escrit em porta a confusió perquè mai ho he escoltat dir.
4.[Consulta el document PEO_MORF.]Per a cadascun dels ítems següents: - Assenyala elnúmerodel paràgraf en què se’n parla.
- Indica si és d’àmbit general o restringit.
- Indica si és de registre formal o informal.
- Indica laformacorrecta.
lopare esllibre elhome Número 104 103 106 l’universitat 101 perelcarrer 104 naMarylinMo nroe laMarylinMon roe lanotària lacomptacorre nt discs hòmens llàpissos 111 AG/AR AR AR NO REC AG/A D AR/A D AG 111 AG F 114 116 F estemoble nostro massesnois 128 134 145 AG NO REC AG AG NO REC AR AR NO REC 119 122 124 F/I I I Forma correcta EL PARE EL LLIBRE L´HOME I LA UNIVERSITAT I PEL CARRER F NA/LA MARYLIN MONROE CORRECTE F F I I CORRECTE EL COMPTE CORRENT CORRECTE CORRECTE LLAPIS AQUEST MOBLE NOSTRE MASSA Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez homdiu dosnenes 136 146 AG AG convènce-us 164 anem’s-en 167 AD/A G NO REC F I/ F I CORRECTE DOS/DUES NENES CONVÈNCER-VOS ANEM-NOS -EN 5. Mireu els vídeos següents.
a)http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/24-persones-hospitalitzadesper-laccident-de-freginals/video/5590568/ Pareu atenció a la parla del reporter Víctor Sorribes (dialecte nordoccidental) i detecteu: - Un tret morfològic característic del seu parlar que és d’àmbit general o Utilitza els articles el, la, els...
- Un tret morfològic característic del seu parlar que és d’àmbit restringit o Utilitza el pronom demostratiu “este” d’àmbit restringit en els parlars nord-occidentals b) http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/llista-unitaria-si-ono/video/5393613/ Pareu atenció a la parlar de Pere Bosch (dialecte central) i detecteu: - Un tret morfològic característic del seu parlar que és d’àmbit general o Utilitza articles o no davant noms propis.
- Almenys tres trets fonètics no recomanables o Pronunciació de les vocals neutres <è> com a <a> o Pronunciació sorda en las <s> que han de ser sonores <z> o Pronuciació generalitzada de la <ll> com <i> - Un error de concordança sintàctica Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Seminari de pràctiques – Grup 2 05/10/2016 Anna Prudencio Pérez o Ara tots junts perquè deia en un repte nou devant d’un repte nou com és el de contruïr l’estat propi cal utilitzar intruments nous Com es pot comprovar és una oració que costa trobar el seu significat real.
- Un error lèxic o Desgranar significa separar la grana (del cotó) de les fibres que l’envolten.
No crec que Pere Bosch es vulgui referir a aquest terme que utilitza.
...