Prova Tema 1_Resolt (2009)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 1 Descripció: Aquesta prova proposa deu qüestions referides a l'apartat d'anàlisi d'escala i anàlisi dimensional.
Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 19:00 del dia 09-03-2006 fins les 15:00 del dia 10-03-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 11-03-2006 a les 12:00.
La prova consta de 10 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 30 minuts.
inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 1. Uns arquitectes estan dissenyant un edifici de forma cúbica. Construeixen una maqueta a escala que té 4 m d'aresta. Si l'edifici real té 40 m d'aresta. A l’hivern, la calor que s’escapa de l’edifici a través de les parets serà a) 10 vegades la de la maqueta b) 100 vegades la de la maqueta c) 1000 vegades la de la maqueta] d) Cap de les anteriors inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 2. Comparant l'habilitat dels animals per saltar, fem la hipòtesi que entre els animals d'una mateixa espècie, l'energia per unitat de massa dels músculs és la mateixa per a tots els animals.
a) Això significa que l'energia depèn de L*2 b) Això significa que l'energia no depèn de les dimensions c) Això comporta que l'altura d'un salt no depèn de la grandària dels animals d) [Totes les respostes anteriors són certes.
inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 3. Uns arquitectes estan dissenyant un edifici de forma cúbica. Construeixen una maqueta a escala que té 4 m d'aresta. Si l'edifici real té 40 m d'aresta, el volum d’aire de l’edifici real és a) 100 vegades el de la maqueta b) 10 vegades el de la maqueta c) 1000 vegades el de la maqueta d) Cap de les anteriors inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 4. Si no es considera la fricció de l'aire, la velocitat de caiguda d'un objecte a) depèn de L b) depèn de L*2 c) depèn de L*3 d) no depèn de les dimensions inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 5. Al rebut de la llum, l’empresa sobministradora ens factura kwh. Les dimensions físiques dels kwh són: a) ML*2 T*(-2) b) ML*2 T*2 c) ML*2 T*(-3) d) Cap de les anteriors inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 6. El volum de sang en el sistema circulatori dels mamífers és directament proporcional a la massa de l'animal. Quina relació hi ha entre el volum de sang d'un animal adult (L=180 cm) i un cadell (L=90 cm) a) 2 b) 1 c) 4 d) 8 inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 7. Uns arquitectes estan dissenyant un edifici de forma cúbica. Construeixen una maqueta a escala que té 4 m d'aresta. Tot l'edifici estarà recobert d'un material que costa 28800 € Si l'edifici real té 40 m d'aresta, quin ha de ser el pressupost per aquest material? a) 288000000 € b) 2880000 € c) 288000 € d) Cap de les anteriors inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 8. La dimensió fractal d'un arbre, a) És 3 b) Està entre 1 i 2 c) Està entre 2 i 3 d) No té sentit parlar de la dimensió fractal d'un arbre inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 9. La potència d'una central nuclear que hi ha instal·lada a l'Índia és a) 1000 Mw b) 1000 Mwh c) 1000000 kwh d) 1 w inici > anàlisi dimensional i anàlisi d'escala 10. Per anàlisi dimensional podem concloure que comparats amb els cadells de la mateixa espècie, el animals més grossos tenen, a) un ritme cardíac més lent b) un ritme cardíac més ràpid c) el mateix ritme cardíac d) cap de les anteriors ...