Diccionari de termes VERSIÓ LLARGA (RMT) (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura Regulació metabòlica
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 08/07/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Inclou una versió del diccionari de termes llarga (explicació estesa) de l'assignatura de Regulació Metabòlica.

Vista previa del texto

Natalia Mingorance García 3r Biologia – UdG UNYBOOK: nattymg23 REGULACIÓ METABÒLICA Diccionari de termes o sigles: 1- Ras: acrònim de sarcoma de rata. És una proteïna curiosa, té activitat GTPasa.
Hidrolitza el GTP i el passa a GDP. Ras es va descobrir en soques de rata i aquesta proteïna estava mutada, depenent de la soca de rata s’ha de batejar de diferents maneres: Harvey, Kirsten... Ras mutat tipus H o tipus K (H-Ras, K-Ras).
2- Grb2: proteïna molt peculiar i forma part de la família de proteïnes (per això hi ha un dos) que fan de connector. Què vol dir connector?  Adapta o fa d’adaptador entre el receptor activat i el següent efector o enzim (Ras) Què adapta o què reconeix?  Una determinada tirosina fosforilada. S’hi enganxa perquè porta un domini específic per reconèixer això, anomenats SH2 i SH3. Grb2 sempre va enganxat a SOS, formant un complex Grb2-SOS. Quan Grb2 reconeix la tirosina fosforilada pateix un canvi conformacional, aquest canviarà a SOS i s’unirà a Ras.
Ras està al voltant del receptor a l’espera d’esdeveniments. Ras s’enganxa a SOS quan està activat i posarà en marxa la cascada de fosforilacions. Grb2 és l’acrònim de grow factor receptor bound protein. Proteïna adaptadora amb domini 2.
3- mSOS (etc.): gens que s’han anat descobrint en éssers vius i treballant a les mosques del vinagre (Drosophila), se li fan proves, se li anul·len gens i es mira quina funció fan. mSOS significa SON OF SEVENLESS = fill del que no té set (7). Aquest gen, el numero 7 és un gen de Drosophila que codifica pels ulls i detecta la radiació ultraviolada. És una proteïna que provoca el bescanvi de nucleòtids de guanina (GNRF  guanine nucleotide releasing factor). Aquesta proteïna està present a totes les cèl·lules i provoca el bescanvi de nucleòtids de guanina. SOS es troba habitualment enganxada a Grb2 i està a l’espera, sota la bicapa lipídica, de que un receptor UTM s’activi i es fosforili. Fa de pont entre el receptor activat i fosforilat i el seguent receptor.
4- Raf: també es va identificar en sarcomes però a més de rata o ratolí es va identificar a pollastre. El pollastre sempre ha sigut un model utilitzat, tenen molts tumors i són molt fàcils de reproduir. És una quinasa (serin-threonin-kinase).
Fosforila una sèrie de substrats però el més important és Mek (una família de quinases i les seves sigles signifiquen: Map kinase kinase (Mkk) o quinasa de quinasa). Enzim que fosforila un altre enzim que fosforila un altre enzim  cascada d’amplificació de les quinases. Això justifica perquè omplint un 10% dels receptors ja tenim l’activitat màxima. Aquesta via posa en marxa la cascada però no és la única. Raf inicia la cascada fosforilant aquesta família de quinases. Mek = MAPKK (quinasa de quinasa de quinasa, o kinase) Map = quinasa activada per un mitògen, el principal activador és un mitògen. Un mitògen és un factor de creixement que estimula la divisió cel·lular. Raf és l’acrònim de Rapidly Accelerated Fibrosarcoma.
Raf  És una quinasa (que pertany a la família de les serin-threonin-kinase) que fosforila a Mek o MAPKK (quinasa de quinasa de quinasa i pertany a una família de quinases anomenada Mkk, Map kinase kinase o quinasa de quinasa).
Natalia Mingorance García 3r Biologia – UdG UNYBOOK: nattymg23 REGULACIÓ METABÒLICA 5- Mek / MAPKK; MAPK / ERK: MAPK = quinasa que ha sigut activada per un mitògen. Pis de ERK (Extracellular receptor activated protein o kinase  Activades per un receptor UTM al qual s’enganxa un factor de creixement). Aquest pis és molt important perquè aquestes MAPK/ERK porten una seqüència de localització del nucli, poden entrar al nucli i poden funcionar com a factor de transcripció, s’enganxa al DNA i permet la transcripció d’un grup de gens. A nosaltres ens interessa el de proliferació o divisió cel·lular. És una quinasa i estàs amplificant molt. Es poden fosforilar altres coses però no les veurem. A totes les rutes hi ha ramificacions.
MAPK = quinasa que ha sigut activada per un mitògen = ERK (Extracellular receptor activated kinase  Activades per un receptor UTM al qual s’enganxa un factor de creixement). Les MAPK/ERK porten una seqüència de localització del nucli i poden funcionar com a factor de transcripció (divisió cel·lular).
6- Jak / STAT: - Jak: Janus kinase family (“Just Another Kinase”). Quinasa Janus que activa les dues bandes de la porta. Jak és important perquè forma part d’una altre ruta de transducció del senyal que veurem anomenada Jak/STAT.
Jak  Janus kinase family (“Just Another Kinase”) activa les dues bandes de la porta i forma part d’una ruta de transducció del senyal anomenada Jak/STAT (sistema immunitari) - STAT: Signal Transducers Activators of Transcription. És una família de factors de transcripció que fosforilats per Jak entren a nucli i promouen la transcripció.
Gran ruta de transducció del senyal i que és important a nivell de sistema immunitari.
STAT  Signal Transducers Activators of Transcription. És una família de factors de transcripció que, fosforilats per Jak, entren a nucli i promouen la transcripció.
GAP: GTPase activating protein. Estimula a Ras.
PTK: Protein Tyrosin Kinase.
RTK: Receptor Tyrosin Kinase. Receptor UTM amb activitat tirosin-quinasa.
PI-3K: quinasa que fosforila el cap polar d’un fosfolípid. Fosfatidil-inositol (phosphatidil) que està en la posició 3. Inicia una ruta que bloqueja l’apoptosi (suïcidi programat) i és clau si volem que la nostre cèl·lula no mori. Aquesta via fa que hi hagin estímuls en paral·lel, al mateix temps des del mateix receptor i sortirà un senyal que farà que s’eviti l’apoptosi. PI-3K activa un sistema que controla el metabolisme de la cèl·lula (paper energètic).
SH: homòleg a SOS. És una proteïna adaptadora que forma part de Grb2, SOS, altres proteïnes. Reconeixen zones fosforilades, sobretot tirosines.
...

Tags: