Tots els apunts de Fonts. (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Metodes i fonts
Año del apunte 2014
Páginas 58
Fecha de subida 16/12/2014
Descargas 44
Subido por

Descripción

Almenys és el que jo tinc, perque no tingueu que descarvoso per separat. Crec que falta tema 8 i 12.

Vista previa del texto

- Pepe Rodríguez: pepe.rodriguez@uab.cat MÈTODES, TÈCNIQUES, FONTS I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL PERIODÍSTIC.
Anna Gordiola Atienza.
Periodisme. UAB TEMA 1: ORGANIGRAMA BÀSIC D'UNA REDACCIÓ EN ELS MEDIS DE PREMSA, RADIO I TELEVISIÓ TRADICIONALS I DIGITALS.
SESSIÓ 18/9/2014 El món de la informació es mou entre tres importants paradoxes: – Estem envoltats de informació amb el problema que la majoria d'aquesta careix de falta de credibilitat o de calitat.
– Necessitem informació pero no volem pagar per ella. Quin serà el nostre futur, doncs? – A més, el desenvolupament tecnologic ha fet que la informació vagi molt més enllà de les fronteres, tenim informació molt extesa globalment i internacionalment.
Organigrama de redacció: – Consell editorial: conjunt de persones amb certa influencia ( ja sigui politica, esportiva...) que assesoren a l'editor.
– Editor: propietari del medi, qui mana.
– Director: maxim responsable de tot el que es publica. La seva funció es de relacions publiques, va a debats, presentacions...
– Subdirector: s'ocupa de la majoria de les gestions executives i d'atendre el dia a dia de la redacció.
– Sub. De informació.
– Sub. De opinió: marca la opinió de la linia editorial.
– Sub. De edició: el que menys es coneix, s'encarrega de la correcció del diari en funció el llibre d'estil.
– Redactor jefe: cordina, mira, està a la redacció, controla els continguts i els hi dóna forma.
– Jefes de secció: hi ha un per cada secció.
– Redactores: els que fan noticies.
1.2 “Piramide de mando” Aquesta és la estructura fundamental, aixó depen de cada diari i del seu tamany.
Aquest es el seu esquema bàsic. Les desicions importants que es decideixen de dalt a baix, la jerarquia es vertical.
Per el periodisme, l'internet ha sigut una explosió. A més, la crisis del paper ha estat directament relacionada amb altres factors, com ha sigut la baixada de la publicitat i l'aparició del diari online. Els diaris online han hagut d'optar per altres formes d'ingres, aixi que ara la edició online comença a ser de pagament a travès de subscripcions o “micro-pagos” depen de quina noticia.
Actualment l'estructura de l'organigrama ha canviat. El sorgiment dels diaris online ha fet que es crei tambè una secció de redacció online, que fins i tot algunes vegades havia sigut una empresa a part i que no va funcionar. Aixi que es va optar per anar creant nous models d'organigrama.
Cada medi adopta el seu i aixi es van provant diferents models.L'organigrama que predomina no tè una estructura tan vertical, es mes complexa i horitzonal. Cuan un funciona, els altres se'l copien.
1.3NOU ORGANIGRAMA: Organigrama Horitzontal.
Las noves teconologies i la regeneració de l'estructura dels medis ha canviat,i aixo te les seves conseqüencias.
– Per un costat, la direcció o el consell de redacotrs mantenen una relació molt mes pròxima.
– L'organigrama s'ha reduït: molts llocs de treball es suprimeixen o es transformen, per exemple el redactor adopta altres funcions.
Aixo ha creat que es creï la nova figura del periodista polivalent. El periodista amb moltes mes funcions, té mes implicacions i per tant ha de tenir mes habilitats que li crearàn tenir mes responsabilitats. Aquest nou panorama reclama treball en conjunt i coordinat.
El desenvolupament, doncs, ha creat uns nous elements que no poden faltar als nous medis com el llenguatje audiovisual, les web-master, les imatges en moviment, el so, entre d'altres. Aquestes son formes de presentar la informació de una “nova manera” i que han impactat completament en la forma de com s'organitzaven els organigrames.
Un dels canvis mes importants del organigrama es que per sota del director s'ha incorportat una “taula de...”, un editor multimedia, entre d'altres, que prendran desicions i que tinguin habilitats mes amplias ( nou perfil de periodista ).
Redaccions de ràdio i TV.
Estan copiades a les tradicionals encara que actualment es van adaptant a les noves teconologies.
Guarden la mateixa estructura: direcció de programació, etc. Pero les diferencies tènen que veure en la producció, es a dir, la naturalesa d'aquests medis es audiovisual i per tant es necesitaran altres perfils, com per exemple un conductor o un càmara que no pas un redactor. Un dels canvis mes sorprenents es que actualment, un periodista amb un mobil pot fer tots tipus de periodisme ( escrit, audiovisual...) antigament no era així.
TEMA 2: RUTINES DE PRODUCCIÓ.
25/09/2014 Les rutines de treball serveixen per estalviar temps i augmentar la eficaçia. Es a dir, a les redaccions dels medis ja sigui tv, radio o premsa s'ha comprovat que existeixen unes rutines de treball que funcionen molt bè per fer el menys treball possible ja que el periodisme es treballa el dia a dia i per tant ha de ser ràpid. Cada persona que entra dins d'aquests medis entren dintre d'aquestes formes de treball.
2. Rutines de premsa: – Rutines Estructurals: Una serie de estructures que existeixen a tots els medis escrits i que tenen unes funcions adquirides. Son aquelles que adopten la estructura organitzativa.
– Consell de redacció: cada matí es fa un consell de redacció que s'emiteix i es compara amb el que han emitit o plicat els demes. Es revisa el que s'ha publicat el dia anterior, es fa una mica de critica i es previsiona el dia, que hi haura a la opinió, a quina secció es destinarà,etc..Es desideix com es dividirà el diari.
– Reunió de portada: està el director i els membres del equip directiu. Allà es desideix que va a la portada. Molts cops un diari es ven per el que hi ha a la portada o el que no. Aixó va en funció de les previsions de la importància de cada tema ( un tema no és important nomès pel que és, sinó pel que serà ). Es poden parlar tambè d'altres temas – Mesa de redacción: Un membre de la direcció i varis jefes i redactors.
Prenen desicions sobre els imprevistos o sobre els fets noticiosos. La seva funcio es coordinar les diferents seccions ja que si les seccions treballesin de manera independent repetiriam moltes informacions, distribuir, organitzar... Segueixen l'actualitat de la manera en què sempre hi ha una TV en marxa, o a travès dels teletips, o els mails, el twitter.
– Equip d'edició: Està format per un jefe que és la màxima autoritat a partir de que s'acaban els periodistas i s'envan de la redacció. Si passes alguna cosa i es canviès la portada, ho decidiria el jefe. Aquest és el que equipa, el que corregeix i vigila que no hi hagui faltes d'ortografia ni de sintaxis i que s'adapti el diari al llibre d'estil.
– Equip de tancament: Aquests son els encarregats de dir la última paraula, tancan el diari. S'encarregan els canvis que s'ha de realitzar quan passa algo a última hora.
– Rutines de producció: Son les que adopta la redacció per realitzar el treball que li manen. Han de tenir al dia la agenda i revisar el correu electrónic.Es necessari que tothom coloqui el que farà a l'agenda perquè així es poden coordinar i saber on estàn cada un. En funció d'aquesta agenda es distribuirà el treball d'una manera o unaltre.
Aquestes rutines son necessaries perquè sinó seria impossible de coordinar, pero la part negativa és que no hem de nomès atendre al que ens arriba, sinó tambè buscar nosaltres i anar-hi, innovar i no estancar-se en una rutina. Es important que nosaltres surtim.
2,1 Rutines de ràdio i TV: Funciona de manera molt similar als diaris impressos i apartir dels canvis que ens ha generat l'internet.
– – – – – – – – – – – Edició Coordinació Area d'Internacinal Area de Política Area d'Economia Area de Cultura Area de Societat Area d'Esports Meteorologia Equip de Realització: Director de càmeras en el plató.
Equip de Producció: Conjunt de persones que s'encarrega que tots els recurssos humans i materials estigun apunt per fer les peces informatives als informatius o els reporters que han de sortir al carrer. Per exemple: una trucada telefonica, són els encarreg Aquestes dos ultimes son dos areas que no apareixen a la premsa escrita. A la radio l'equip de realització. La part de com s'organitza un medi i de com funciona cadascun dels seus elements estàn intímament relacionats.
2,3 L'escaleta d'un informatiu televisiu: Hi ha moments histórics que canvien les nostres rutines. Evidenments, amb els canvis tecnológics tambè vivim canvis que impacten en com ens arriba la informació i com accedim a ella.
2,3,1 Canvis en la professió i en les rutines informatives.
La importància del espai en el moment de interactuar amb els demes es molt important. Avans es pensava que les redaccions havien de ser circulars per què aixó facilitaria la comunicació entre les redaccións. Actualment no nomes es que tinguem les eines per fer el nostre treball més ràpid, pero sabem que s'ha generat una dinàmica de canvi.
Espai: es on ens movem, aixó ha d'anar canviant perque poguem arribar al nostra objectiu.
Les rutines periodistiques per fer un periodisme de calitat les rutines són les matiexes, ja que des de sempre s'han seguit unes pautes que son indispensables, com per exemple, constractar la informació, verificarla, i aquestes rutines no hauríen de canviar ni perqué hi haguin canvis. Ens hem de integrar conceptualment i en les pràctiques periodistiques ha d'existir la integració.
El nostra treball requereix “immediatez”, i aixó provoca o genera que hi ha una serie de rols que hem de cumplir tots i per tant fins i tot l'espai físic s'ha d'adaptar al nostre treball quotidià.
Avages els medis es “retro-alimenten”, es a dir les fonts que utilitzen són ells mateixos. Aixó avans ja passava. Per tant, aquí tambè es veu la integració i la coordinació de un medi d'intre seu i amb altres medis. La integración no es fa per reduir costos, per què avegades has de fer grans inversions de personal o tecnologia.
Conceptualitzación: coger la guia, ir a l'apartado como se hace el ejercicio i leer. Se ha de hacer lo que se pide, que se ha de nombrar. De la sesión de ahora se ha de coger una idea i se ha de definir o explicar en pocas linias, se ha de hacer el concepto de algo en pocas linias i despues se han de citar una fuentes ( 3 personales i 3 documentales ), que criterios? Nos tenemos que imaginar que tenemos que traer a alguien de quien hablar sobre eso, tenemos que pensar quien puede aportar algo sobre el tema. Como se puede localizar una fuente? Un telefono, un email, el telf de dnde trabaja, etc.. ( no vale ni twitter ni facebook ).
Tema 2: Newsmaking / Gatekeeper: D'aquests conceptes es parla en angles.
– Newsmaking: el proceso por el qual se elaboran las noticias. Es el estudio del proceso que conlleva la producción de una noticia desde que el hecho sucede hasta que llega al publico. Lo que se hace en ese periodo es el Newsmaking. Todo hecho noticiosos pasa por una serie de filtros antes de convertirse en pieza informativa.
– Gatekeeper: aquel que selecciona lo que entra como noticia i el que no.
Importanciade la figura de gatekeeper como “vigilante de la cerca”. A veces lo que no entra en las redacciones es como si no se huviera ocurrido. Cada día llegan hasta la redacción de cualqier medio de comunicación centenares de temas, solo entre un 10% y un 15% acaba convirtiéndose en noticia. El gatekeeper es la persona encargada de realitzar esa tarea de discriminación de informaciones hasta concretar aquellas que finalmente formarán parte de su telediario.
La selección se lleva a cado en dos niveles diferenciados: – La macro-negociación: en la que medio elige los temas que se adaptan al contexto sociocultural del medio. Es decir, llega un volumen enorme de información i el medio elige temas que són afines a su contexto sociocultural, si mañana se celebra una fiesta.
– La micro-negociación: referida al diálogo que se establece entre las diferentes fuentes de información y los profesionales de la información.
La negociación por las fuentes es importante i determina que algo salga o no salga.
Criterios de noticiabilidad: ¿ qué merece ser noticia ? Conjunto de pautas que siguen todos los medios de comunicación para realizar una correcta selección de la información economizando tiempo y recursos. Las rutinas sirven para economizar tiempo y recursos.
Criterios de noticiabilidad: – Novedad: exclusivas, noticias de última hora...
– El conflicto: las confortaciones gustan. Los conflictos en los quese perfila un vencedor y un perdedor. Ej: noticias políticas.
– La proximidad: geográfica, ideológica y política. Porque lo que pasa cerca nos afeca directamente y por tanto es importante.
– Impacto y transcendencia social: Que tingui impacte i transcèndencia “Bad news are good news”: las malas noticias para los periodistas és buena noticia y más si tiene impacto social.
– Calidad del material audiovisual: Si teniamos material grafico para entrar anteriormente era un punto para salir. Ahora ya no, des de que existe internet y las nuevas tecnologias han avanzado el criterio de tener material de calidad audiovisual és mucho mas fàcil. Ha cambiado con las nuevas tecnologías, prima el testimonio directo sobre la calidad del material audiovisual.
– La accesibilidad: proximidad. Referido a que si lo tenemos a mano, si podemos acceder porque és fàcil.
– Continuidad del hecho: “developing news” o noticias en secuencia. Cuando el consejo de redacción determina si una noticia entra en noticia o no. Se ha de continuar el hecho, si hemos dicho que ayer el sacerdote de ebola estava mal, aunque no le haya pasado nada se ha de seguir informando en que le passa.
– Equilibrio temático: ha de haver un equilibrio, que no nos salga la sección de cultura muy cargada y en la sección de internacional nada. Se ha de equilibrar.
– La dimensión del hecho: cuanto más espectacular sea e hecho más possibilidades de convertirse en noticia. Ej: desastres naturales. Siempre salen por la especularidad, porque no estamos acosumbrados a verlo.
– La idea de progreso: notiticas en las que se mustran avances que benefician a la humanidad. Por ejemplo hace tiempo que los diarios ya tienen la nueva sección de tendencias.
Criterios de noticiabilidad extraperiodísticos: – Observción de la competencia: Esto te condiciona de lo que és noticiable o no.
– Los recursos económicos: condicionara porque mandar corresponsables por ejemplo es muy caro. Influyen.
– La capacidad tecnológica: con que medios cuentan para hacer según que coberturas.
– Las presiones políticas: gabinetes de los partidos políticos. Los partidos políticos intentan manipular a los medios, ya que ejercen mucha presions y no solo directa, sino tambièn indirecta, eso no es bueno porque no estàs tomando la desición de como serà.
– Las presiones económicas: anunciantes “protegidos”. El corte inglès por ejemplo invierte mucho dinero en publicidad en los medios asi que raramente se verà una noticia que hable mal del corte ingles en los medios.
– La búsqueda de la audiencia: cada vez más sucesos y deportes en los informativos. El medio necesita audiencia para vender y tener anunciantes y por tanto claro que le influye sus gustos porque busca la audiencia. Por eso, cada vez son mas amplias las secciones de sucesos y deportes, porqué gustan mucho.
Cambios en los criterios de noticiabilidad para adaptarse a las necesidades de un nuevo público: Pasamos a ver una serie de cambios para adaptar-se a un nuevo público, una nueva audiencia.
– Cambios en las pautas de selección y jerarquicació de las informaciones.
– (...) Fases del proceso de selección de noticias: – Selección: aplicar los criterios vistos.
– Jerarquización: establecer un orden en función de la prioridad. En tv se le da un directo a una noticia que tenga suficiente importància, en premsa és la portada, etc.
– Tematización: decidir los que serán “temas del dia” y que requerirán seguimiento en días sucesivos.
Perspectiva actual del newsmaking: El newsmaking se està afrontando a una serie de cambios en los sistemas informativos a los que hay que adaptarse.
– Las transformaciones de os sistemas televisivos.
– Las nuevas tecnologias.
– El internet.
Gracias a todo esto resulta que tenemos a nuestro alcanze mucha cantidad de flujo informativo a travès de las facilidades que nos proporcionan sistemas como el internet que conlleva a email, bases de datos libres, facebook, twitter... Todo este flujo grande de información no influye en que sea de mayor calidad esta información, sino que al contrario, es decir, peor es la calidad de las informaciones.
Paradoja: Cómo puede ser que cuanto más flujo informativos tenemos al abasto, peor es la calidad de las informaciones. Efectos de los cambios: 1. Desprofesionalización y burocratización de las redacciones: Nos encontramos que con la cantidad de flujo informativo, numeroso personal estpa destinado a escoger esas informacions. La selección siempre nos lleva a mucho rato, se dedica un tiempo a poner orden y a seleccionar. ( Podemos recibir entre 150 a 300 mails diarios ). Nos enconramos con mucho personal dedicado a seleccionar flujos de información, asi que de repente el gatekeeper es mucho más importante pero nos crea una dependencia execesiva a las agencias, es decir, solo publicamos eso que nos llega. Falta el ir a publicar nosotros, que es cuando decidimos que saldrà.
Dependemos de ellos, y nos estan haciendo las noticias. Las agencias marcan los criterios de noticiabilidad, es decir si todo lo que nos llega es de las agencias, son ellas la que nos marcan que es lo que es noticia y lo que no és. Por tanto, esto supone una disminuición de la calidad de nuestra información.
Mauro Wolf: “Ahora se ha hecho normal decir y pensar que no son los periodista quienes deben buscar las noticias, sino que son las noticias quienes buscan a los periodistas”. “ Se ha modificado el equilibrio en la reación entre la recogida de las notiias y confección del periódico”.
2. Impacto del marketing y los gabinetes de premsa en la toma de decisiones de los periodistas.
3. Llegamos a un punto de intoxicación y sobrecarga.
Consecuencias: • -”continuing news” o “developing news”: repeticiones ampliadas, no profundizadas.
• Si algo no circula por la red de conexiones agencias-redacciones-banco de datos, su noticiabilidad disminuye visiblemente o incluso es nula.
• Tendencia a la autoreferencialidad: circularidad de valores-notica-entre premsa y tv (n anuncios en tv de las portadas de dia siguiente).
Llegamos ha hablar de noticia lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo en los informativos de noche te ensenyan las portadas del dia siguiente, en ese momento no nos estàn ensenyando nada, nos estàn ensenyando lo que ya tienen hecho y les han mandado.
• Las nuevas tecnologías hacen que el circuito de la información sea seguramente más rapido, más fluido y más flexible pero tambien mas impermeable respecto a todo lo que no està introducido en este circuito.
• Las innovaciones tecnológicas han sido introducidas principalmente como soporte de la realización técnica de la información cotidiana, dejando intacto su modelo.
Nuevo objetvo de los estudios de newmaking: analizar las razones organitzativas y estructurales.
2 Impacto del marketing y los gabinetes de prensa en la toma de decisiones de los periodistas: – Tendencia a que el sujeto social sea protagonista de la información auqnue ésta sea débil o la información esté creada directamente por los medios – La agenda de los centros institucionales más fuertes ( grupos, asociaciones, centros religiosos, culturales, científicos, etc) determina la agenda de los medios.
– Pérdida de la capacidad de desición autónoma de los periodista sobre la noticiabilidad y la agenda – Las redacciones se limitan frecuentemente a aceptar y dar forma a aquello que viene elaborado de fuera.
SESSIÓ 2/10/2014 TEMA 3 LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD POR LOS MEDIOS Y LOS VALORES, NORMAS Y CRITERIOS DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA (d'aquest tema hi han apunts al cv ) ¿Por qué necesitamos informarnos? – La primera gratificación es la inmediata, todo aquello que podemos saber como crímenes, corrupción, etc.
– La segunda gratificación es la diferida, aquellas cosas que no nos son tan cercanas.
Daniel Ulanobsky: Establecer ciertos criterios para construir la realidad, o modelarla.
La realidad la construimos.
¿Y cómo se construye la realidad a través del proceso de construcción? Ser un mediador entre la información y los ciudadanos. Verbos importantes: Buscar, Recibir, Organizar, Discutir, Reflexionar, (…).
La diferencia entre información y noticia es que la noticia es el tratamiento posterior a la información. Para que la información se convierta en noticia tienen que hablarte de algo actual que importe y afecte, tener testigos/fuentes, tener cifras comprobables… Características de lo novedoso: Verdad y credibilidad La objetividad no existe, por tanto, es inevitable tomar una posición. Victoria Camps, filósofa, dice que no se informa solo por informar, el informador elige una información.
 Agenda setting, concepto que aparece en los 60 en EEUU. Es una teoría que dice que las noticias tienen un impacto directo en las audiencias. En 1992, McCombs hizo un estudio en el que postula la idea de que las noticias influyen en la percepción que el público tiene sobre qué temas son los más importantes del día. Para este autor, hay 3 elementos fundamentales en la agenda setting: o Rutinas periodísticas o Influencias entre medios. Están viendo, escuchando, leyendo lo que los otros (la competencia) están publicando.
o Las prácticas, valores y tradiciones del periodista. Tiene que ver por la formación universitaria. Por ejemplo, las universidades en Méjico, no es lo mismo ser periodista de una universidad privada que de una pública.
Otros dos señores, de la Escuela Europea, señalaron dos elementos más que McCombs no puso: Ideología y la competencia del medio.
En resumen, la agenda setting no nos dice qué pensar sobre un tema, sino en qué temas hemos de pensar, y es así como se construye la opinión pública.
 News framing. Teoría postulada por Robert Entman (1993) en la que dice que la información se selecciona y que el periodista lo que hace es seleccionar algunos aspectos de la realidad que percibe y los hace o más relevante o más notorios. Nos hace pensar que los periodistas hacemos dos tipos de operaciones: o Énfasis o prioridad de ciertos elementos o Simplificación y fraccionamiento de la realidad Limitamos el campo semántico. Esta teoría no nos va a decir sobre qué temas hay que pensar, sino qué tenemos que pensar sobre esos temas, y así poder hacer valoraciones, juicios, interpretaciones, etc.
Verosimilitud Destacar el personaje Valter Ligman, destaca la importancia de la objetividad del periodista. Y nosotros vamos a decir que la objetividad es imposible. Para que parezcamos objetivos utilizaremos fuentes, contrastaremos información, usaremos las comillas, entre otros.
Los valores básicos del ejercicio del periodismo (ideales perseguibles)  Buscar la verdad  Verificar la información  Mantener la independencia  Mantener la lealtad a los ciudadanos  Ofrecer información sugerente y relevante  Ofrecer información exhaustiva y proporcionada  Respetar la conciencia individual del profesional del periodismo.
En general, los periodistas no tenemos un marco jurídico. Código deontológico. Sí que importa el contexto.
¿Cuál es la función del periodista? Toma la información y la ofrece a las personas. El profesional, por tanto, lo que hace es ofrecer. “Somos los constructores primarios de la información”. Hay 2 lógicas de trabajo: -Aquella que jerarquiza la información, el periodista como editor.
-Acercamiento más democrático a la información.
Los criterios se adaptan al medio. ¿Qué interesa al medio? Lo que le ayuda a obtener beneficios y lo antepone, a veces, a los intereses del lector. Lo que le aporta influencia política y social, y prestigio.
SESSIÓ DIA 9/10/2014 Realidad, periodismo y fuentes.
• El periodismo de declaraciones: que es la mayoria que encontramos en TV i en los periodicos, està en la cima , es decir, es aquello que nos llega són declaraciones que no són ni noticia.
• El periodismo de fuente interesada: nos interesa que salga algo en la premsa, el periodista lo compra y lo reproduce tal qual. Es información de poco merito.
• Periodismo de precisión i periodismo de datos: trabajan con datos ocultos que la gente no quiere ver. Se analizan balances de datos, etc... que estàn ahi y que el periodista analiza y saca información que siempre ha estado ahí pero que la gente no ve.
• Periodismo de flitración: le llega al periodista, pero aquí hay una interes porque nadie filtra una cosa sin un interès o para “joder a alguien”. El merito del periodista és el hecho de conseguir la filtración. Muchas vezes el periodismo de filtración se hace passar por periodismo de investigación y no lo és para nada.
• Periodismo de investigación: todo periodismo tiene que tener su dosis de investigación, con datos contrastados...
• Por debajo del periodismo de investgiación nos encontramos otra parte de la realida que és una realidad muy opaca, una realidad opaca y protegida por la Ley. ( Secretos de Estado y equivalentes). Acceso periodístico probable solo por desclasificación, prescripción, investigación judicial o filtración.
• Realidad impenetrable: son todos esos secretos sin testigos, son secretos que solo sabe uno y que nunca se van a conozer. Esto nos influye i incide en nosotros.
La calidad de este tipo de periodismo va de menos a mas. Al principio ( perioismo de declaraciones... ) es poca, el ( periodismo de precision... ) es de escada a aceptable, mas abajo de buena a muy buena , periodismo de filtración: buena a muy buena i el periodismo de investigación la calidad es excelente. Las fuentes tambien van de mas a menos, al principio son escasas y asi van mejorando.
“ Solo es noticia aquello que alguien quiere ocultar; lo demás es publicidad”: Alfred C.W.
“ Uno de los tres pilares maestros es la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigado por definición”. Gabriel Garcia Marquez.
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa; el respto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y por lo tanto, molestar”. Horacio Verbitsky.
No puede hacerse periodismo sin “fuentes”.
Como periodistas somos vampiros de las fuentes. Tenemos que saber las cosas que nos dicen que nos cuentan las fuentes, vivimos de eso y nuestra función es esa.
Dependemos de fuentes.
1. Una fuente es toda persona que de modo voluntario y activio facilite algún tipo de información.
2. Una fuente es todo sporte y/o depóstido de informacion de cualquier tipo que sea accesible y consultable. Lo de internet no es fuente accesible al publico, los datos de la guia telefonica son datos accesibles al publico el primer año, dsp ya no. Tenemos que conozer nuestro marco juridico, para conozerlo y para vulnerarlo. La realidad està en la calle, para hacer periodismo necesitamos conozer. Internet es un error, la realidad es otra cosa.
Clasificación de fuentes: 1. Fuentes documentales: ( documento = suporte fuente ).
2. Fuentes personales: que pueden sistematizarse en función de su: 1. Temporalidad: Asiduas. Un policia, un abogado, alguna fuente que siempre tenemos ahi como con una relación de staff, algo asiduo nos da el puente de confianza para hacer periodismo de calidad. Ocasionales: són las que tenemos en alguna ocasión relación con ellas, una fuente ocasional puede acabar siendo asidua.
2. Contenido informativo: puntuales: son fuentes especificas que podemos ir a preguntar información muy puntual. Generales: podemos ir para saber mas de una cosa.
3. Estructura de la comunicación: publicas, privadas y confidenciales.
4. Ética: voluntarias e involuntarias. En toda información se utiliza con mucha rentalbilidad y productividad las fuentes que dan información involuntariamente. Una fuente personal tiene que tener el perfil de voluntaria, voluntariamente no tiene que dar lo que le pedimos o lo que cree que puede entregarnos.
Una fuente puede tener diferentes asociaciones. Por ejemplo, un policia puede ser una fuente publica pero si tu lo conozes mas y ya es una fuente asidua contigo tiene un componente privado aunque sea una fuente publica para todo el mundo.
Balance entre fuentes personales y documentales: Pesa mas las fuentes documentales que las fuente spersonales. Las fuentes personales se han de cuidar mas, porque se ha de saber seguro y hay que assegurarse de qiue la gente no va a canviar de parecer. La gente puede mentir, y despues alomejor nos deja en evidencia. Hems de tener cuidado con las informaciones de peso personales, hay que grabarlas.... para assegurarse.
Las fuentes: búsqueda, planificación y abordaje: Objetivo del trabajo: – Fuentes implicadas o fuentes ajenas: – Fuentes desfavorables: son impicadas. tienen una opinión desfavorable al objetivo de trabajo. Imaginemos que estamos haciendo un trabajo del dinero negro de los bancos, las fuentes desfavorables seria los que piensan que esto és mentira...
– Fuentes favorables: – Fuentes técnicas o consultivas.
Como empezar a trabajar? Lo primero es intentar buscar que fuentes podemos utilitzar. Podemos y teneoms conozimiento de perfil y alguna seguro que las vamos a conozer por tanto hacemos un listado fisico dondeo iremos poniendo los perfiles que necesitamos.
– Relación ( listado ): apuntamso las fuentes personales y documentales.
Tenemos un listado y nos daremos cuenta que sabemos mucho mas del tema del que nos imaginamos.
– Análisis de características: analizamos las informativas y las personales.
Tenemos una ligera idea de que saben alguna cosa, es decir, esto es distinto en lo qe hemos hecho y sabemos. Nos encontramos en la calle, necesitamos una información nos platamos y elegimos una, porque imaginamos que esa persona por una serie de intuiciones seguramente sabe la información que a nosotros nos interessa.
– Gradación temporal Hay que pensar tambien en una conducta que todos tenemos y es que a los humanos no nos cae bien la persona que no te trata con respeto. Tenemps que aprneder durante el trayecto, tenemos que ver indicios, cosas... Cuando llegemos a las fuentes que en toeria saben mas, ellas no solo van aver que respetamos su opinión porque ya estamos informados, sino porque tambien tenemos elementos para jugar con la infromación y contrastar, jugar. Las fuentes nos diran infinitva mas informació si estamos informados que si no.Esto es la estrategia de contato informativo.
– Valoración de la credibilidad: – Información – Fuente: si conozemos la fuente sabremos como avaluarla en función de su perfil. Hay fuentes que no tienen credibilidad y otras que si – Análisi del contexto: personal, social i temporal.
Esto es la estrategia de calidad informativa ( faltan apunts ).
– Coste de la información: la información tiene un coste.
– Valor económico: compra de documentos por dinero.
– Valor instrumental: siempre tendremos gente que nos odiara y gente que nos aplaudira. Tendremos amigos y enemigos, esto es inevitable.
– Valor añadido: si nos pasa algo, por ejemplo que nos pege, es un valor añadido por ir al medico...
Esto es una estrategia de politica de trabajo. FALTAN APUTNS,ENGANXAR POWER.
Fuentes personales: Estas pueden ser oficiales o oficiosas.
Oficiosas: – Informante: no tiene mas que la obligación de informarte del hecho y punto.
Es decir, por ejemplo, en mi colegio hay una pelea. Es una información ocasional que desaparece y punto: – Relacion ocasionale – – Información puntual – Comunicación unidireccional – Contacto de enlace – Credibilidad a confirmar – Confidente: es mucho mas delicado. Hay que medir muy bien lo que vamos a decir: – – – – – Relación habitual.
Información amplia Comunicación bidireccional Contacto terminal.
Credibilidad muy alta Buscando ideas o fuentes: el “racimo asociativo” Un ejemplo es el dopaje en el deporte. Empezariamos sacando un boli y un papel y sacamos temas que estan relaconados con nuestro objeto de estudio como pr ejemplo, e el dopaje del deporte podemos contar con periodistas, deportistas, gimnasios, laboratiorio de análisis, dir general de deportes, federaciones... Ahora encontramos de que hablaremosn dentro de lo que hemso encontrado. Por ejemplo, en el director eneral de deportes le hablariamos de la comisiónde dopaje. Los laboratiorios tendriamos que ir a perfiles de laboratios concretos, en los gimnasios tendriamso que ir a los que tienen mas fama de meterse, es decir, los culturistas y los deportistas podemos hablar con deportistas acusados.
Errores a evitar en un “racimo asociativo” 1.
2.
3.
4.
Realizar pocos niveles impide desarrollar las informaciones e intuciones.
Dipspones de pocas ideas/fuentes en le primer nivel Dispones de muchas ideas/fuentes en el primer nivel pero poco “potentes”.
Relacionar ideas/fuetessin vinclo asociativo, todo dato que nopueda asociarse con uno anterior debe situarse en la primera línia radial, junto al tema centra: colocar arbitrariamente complica el trabajo final de organizar los datos.
Operativa del “racimo asociativo” Faltan apunts Conceptualitzación a partir d'aqui.
Qué es una fuente? Todo aquello que proporciona conenidos, datos o argumentos a los periodistas para que éstos puedan inclkuir en sus textos todo o parte del material. Es allo que pot oferir informació rellevant a un periodista.
1. Sense fonts no hi ha periodisme, nomes propaganda. Si no tinc fonts no tinc garanties. Per tant necesito fonts per contrastar.
2. Punt neuràlgic del periodisme.
3. El bon periodista és saber elegir la font. Saber discrinar entre fonts que ens ofereix garanties, que ens ofereix informació...Hem d'aprendre d'elegir fonts de qualitat. Es fonamental saber construir una base de dades.
Devant deun fet periodistic...
1. Exigencia de documentació previa. Hem d'estar informats previament del fet que hem de cubrir. No anem, ja sigui roda de premsa, ja sigui noticia... sense saber cap informació. Hem de tenir criteri per que les millors preguntes les fan aquell que saben de que va alló.
2. Seleccionar les fonts que li permeten construir la informació.
3. Estabril un enfocament, no un dogma. Un periodista s'aproxima de la informació amb perjudicis pero aixó no ha de significar que la noticia ha de ser el que nosaltres vulgem que sigui. Per tant, en el procès hem d'estar predisposats en evitar posar el que pensem.
4. Constrastar versions. Es important que mai ens serveixi nomes una font.
Hem de trobar la forma de trovar aquella informació des de unaltre punt de vista. Per que ens la confirmin.
5. Productivitat i rigor: el periodista va contra rellotje. No te tot el temps del mon per aixó ha de construir una agenda i cuidar les fonts per que en un moment en que tens pressa s'ha de donar una resposta ràpida.
Atributs: 1. Credibilitat.
2. Autoritat: per exemple cuan informem de un accident de transit la guardia urbana dóna autoritat, es a dir, una font experta i amb autoritat la informació guanya qualitat.
3. Accessibilitat: tenir actualitzat la manera de contactar amb la persona. Es important que aqustes fonts siguin accesibles 4. Disponibilitat 5. Productivitat ( Rentabilitat ): que sigui accesibles a la nsotra demanda.
Errors en la utilització de les fonts: 1. No citarles.
2. Recurrir a una única font de la informació. Significa que som portaveus del que ens diu una font, tota informació s'ha de contrastar.
3. No tenir una clasificació de les teves fonts. S'ha de tenir un mecanisme, una base de dades.
4. La xarxa com a font d'infromació principal.
El ús de les fonts en el periodisme actual: Condicionants bàsics: 1. Acceleració de les rutines.( productivitat ). S'ha de contrastar.
2. Precarietat en els medis. Niexen histories com el “periodisme ciutadà” etc, noves formes de participació pero que NO són periodisme.
3. Precarietat laboral.
Afecta a la calitat dels textos periodistics, així com la propia transperencia de la informació.
Algunes dades i conclusió: 1. 28% de informació que ariba són d'agencies.
2. 32% no estàn plenament identificades.
3. 52% son interesades 4. 40% de gran rellevancia.
Per tant la conclusió del periodisme d'avui en dia és: – L'ús escas de les fonts – Escasament indentificadas – Poca competencia entre versiones – Interessades Ejemplo de periodismo actual #ÉBOLA: Puede ser una estrategia del mercado. La ébola és una infeccion que no tiene tratamiento y si lo tiene no ha salido. Como estava en el 3r mundo nadie dava importància, ahora salta aquí i salta la polèmica. Dos persones españolas que pertenecen a San Juan de Diós una ONG( una empresa ). Que pasa? Dintre de la politica van dir que si portaven a españa el misionero el movilitzara tot el que s'ha movilitzat. Es a dir, es normal que es fagi tot aixo¿ No. I val molts diners, perque fonts directas i familiars han dit que ningun volian venir aquí, volian estar alla per que es coherent.
Asi que se infecta la auxiliar de infermeria de uno de estos dos, encima auxiliar que es la que toca la “mierda”. En otros paises hacen formación de 4 dias, aquí 30 min.
SESSIÓ DIA 23/10/2014 LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LAS FUENTES PERSONALES: formato de entrevista, factores de credibilidad, y perfiles de personalidad.
Herramientas básicas para obtener información de testigos.
En el periodismo hablamos de fuentes, pero realmente son testimonios, esto es así en otros ámbitos como la psicología forense, ámbito judicial, etc.
1. La entrevista: La entrevista puede presentar muchos formatos. Se pueden hacer entrevistas en formato de cuestionario con opciones cerradas (aunque con esta técnica nunca llegaremos a saber todo lo que nos importa del entrevistado). Por tanto, la forma de preguntar y de contextualizar es muy importante.
2. El interrogatorio: Este es otro formato. Es muy difícil mantener un interrogatorio porque se debe saber mucho de psicología. Es una fórmula agresiva realizada de una forma sutil e inteligente. Los buenos interrogadores no abundan, porque aunque saben técnicas no están preparados. Esta técnica no se debe utilizar en el periodismo, porque cuando ponemos presión sobre una persona no obtendremos respuestas válidas.
El éxito en la entrevista dependerá de:  La habilidad del entrevistador: Una persona puede tener o no habilidad para extraer el máximo jugo a las respuestas del entrevistado. La experiencia nos da habilidades  Grado de colaboración del entrevistado: Cuando hablamos de entrevista hablamos de interacción, por tanto es importante que el profesional colabore en la entrevista.
Hay muchas técnicas, pero una de ellas sería, por ejemplo, el silencio. Cuando se hace una pregunta y el entrevistado nos contesta con un monosílabo es interesante usar el silencio como estrategia.
 El tiempo transcurrido desde el hecho  Tipo de entrevista realizada: La entrevista ideal es la entrevista cognitiva: Que es una técnica de psicología forense. Un tipo de entrevista muy específica, una técnica que ayuda a construir y recopilar cosas que el entrevistado sabe pero no recuerda. Es una entrevista que requiere cosas que el periodista normalmente no tiene, como por ejemplo tiempo. Esta entrevista ayuda a saber cómo elaboramos los recuerdos y como recuperarlos. (esta no entra en el examen).
No es válido ni eficaz cualquier tipo de entrevista: • Entrevista dirigida o semi-dirigida: Cuando hacemos este tipo de entrevistas podemos estar introduciendo información engañosa y/o distorsionada (los aportados por el entrevistador). El entrevistado no tiene por qué ser consciente de que está engañando al periodista, sino que puede verse inducido a creer que ha visto o sabe aquello que nos está contando (porque previamente el entrevistador le ha dado la información).
• Es necesario no mediatizar ni orientar la información que te pueda dar un testigo.
• Las entrevistas en formato narrativo de discurso libre son las más adecuadas.
Lo importante es que el entrevistado nos cuente lo que sabe, que se enrolle.
Este tipo de entrevista es la mejor, aunque requiere unas técnicas para las que hace falta tiempo.
Problemas que debemos evitar al formular preguntas sugestivas y/o cerradas:  Evitar forzar al testigo con preguntas sugestivas (y que entonces la respuesta será la solicitada, no la real)  Evitar la presión indebida, que lleva al testigo a confabular (a ver más de lo visto en realidad). Lleva al entrevistado a inventarse una respuesta, porque le estamos insistiendo. A la mínima presión o nos cerramos o buscamos una escapatoria, así que ante la presión a que demos una respuesta, la daremos, aunque no tendrá nada que ver con la realidad.
 Evitar preguntar repetidamente sobre un punto muy concreto: Provocará que el testigo haga conjeturas y/o se aparte de su respuesta inicial, por presumir que su respuesta no era la correcta. Se sentirá cuestionado y pensará que la respuesta que ha dado no es la correcta y por tanto empezará a hacer conjeturas.
 Evitar ofrecer descripciones a los testigos con dificultad para hallar sus propias palabras: Esto es algo que hará mucho daño a la persona entrevistada y también a la profesión periodística. El periodista normalmente suele provocar estrés.
 Evitar proporcionar alternativas a respuestas cerradas (“¿llevaba un… o una…?”) Por ejemplo: ¿llevaba un revolver o una pistola? La gente, no tiene por qué saber la diferencia entre el revólver y la pistola, pero las hay y pueden ser decisivas en una investigación.
 Evitar respuestas que carecen de información concreta  Evitar ignorar informaciones que no se ajusten a lo que estamos buscando: no podemos ir con la idea clara de lo que buscamos y lo que queremos. Quizás nos dicen cosas que pueden ser más importantes que lo que nosotros creemos y no nos damos cuenta.
 Evitar dar por entendido cualquier dato facilitado por un testigo y que en realidad no se comprenda: Debemos ser conscientes de que no sabemos todo y que no podemos informar de nada si no entendemos lo que quiere decir  En todos los casos debe recurrirse a cualquier medio apropiado a fin de poder comprobar, con el propio testigo, que se ha comprendido exactamente lo que ha narrado.
(Sobre esta segunda parte hay que hacer la conceptualización) Fiabilidad de las declaraciones de las fuentes personales El recuerdo. ¿Cuánto tiempo recordamos bien un hecho vivido? Curva del olvido de Ebbinghaus En esta curva se indica que el recuerdo inmediato es del 100%, aunque esto es un hecho discutible. A las 9 horas un 40% y a los dos días entre el 20 y el 30%. 6 días después estaríamos en el 20% y un mes después alrededor del 10%.
La memoria es narrativa y reconstruye relatos pero con un significado. Si algo no lo recordamos y no somos capaces de insertarlo en la historia que estamos construyendo lo cambiamos para que encaje en esta historia y por tanto, cuando contemos la historia contaremos cosas que no hemos vivido (y no es que estemos mintiendo, sino que hemos incorporado elementos que ayuden a entender ese recuerdo).
Hay que tener en cuenta que las cosas vividas se suman a las que ves por televisión, escuchas en la radio, te cuenta un amigo, etc… Fiabilidad de la declaración: Reality Monitoring (Johnson and Raye, 1981) • Los recuerdos internos (imaginados) se diferencian de los externos (percibidos y experimentados) • Las declaraciones verdaderas contienen más atributos contextuales (espaciotiempo) y atributos sensoriales (detalles vistos/ sentidos, oídos, etc.)  Las declaraciones inventadas incluyen más elementos cognitivos o información idiosincrática (pensé, sentí, etc…) Declaración verdadera (información sensoperceptiva vs. Idiosincrática) • Información sensopercectiva: “vestía un jersey azul”, “era rubio con bigote”, “olía a cerveza”, “me vino de frente”… • Información idiosincrática: “sentí mucho miedo”, “me parecía increíble”, “no era capaz de gritar”, “pensaba que”… Declaración falsa → en la declaración falsa predomina más la información idiosincrática.
Criterios positivos de credibilidad – Anclaje en el espacio-tiempo: las cosas no pasan algún día, algún mes o a alguna hora, más o menos las situaremos en un momento.
– Concreción (claridad y viveza) – Riqueza de detalles – Originalidad de lo narrado: cualquier víctima que haya pasado por una terapia, grupo de ayuda, etc.. tiene la memoria contaminada, cosa que no significa que sea consciente de ello.
– Consistencia interna: Debe haber una coherencia lógica y psicológica en lo que nos están contando. Es cuando no encaja el relato con la persona que nos los está contando.
– Detalles específicos: Los detalles específicos dan credibilidad.
– Detalles que exceden la capacidad del testigo (de la imaginación o comprensión): Posiblemente el entrevistado describe lo que ha visto pero con sus propias palabras.
– Referencia a experiencias subjetivas (sentimientos, pensamientos, miedos…) Cuando contamos algo – Mencionar imprevistos o complicaciones: Normalmente las historias no son planas y, por tanto, hacer referencia a ellos aporta credibilidad.
– Correcciones espontáneas a lo dicho: Esto también es un indicio de credibilidad – Autodesaprobación (declaración en contra del propio interés del testigo).
Criterios negativos de credibilidad – Inconsistencia con lo posible (con las leyes naturales y/o la lógica).
– Inconsistencia externa (con otras declaraciones ajenas). Cuando hay diferentes historias, el periodista está obligado a buscar cual es la verdadera.
– Falta de persistencia (en relatos del mismo testigo secuenciados).
– Inconsistencia con otras declaraciones.
Evaluación estructural del relato verbal: Declaración verdadera -1 – Contexto (información previa del incidente) → PRE: Tanto el contexto como las consecuencias están en una posición inferior al de los detalles.
– Detalles (información sobre el incidente) → IN (es el elemento que más predomina en la declaración) – Consecuencias (información posterior) → POST PRE – IN – POST Declaración falsa-2 – Contexto (información previa del incidente) → PRE (predominante, generalmente, en la declaración falsa.
– Detalles (información sobre el incidente) → IN (es el elemento menos predominante. Predominan los detalles. Es el más difícil de inventar).
– Consecuencias (información posterior) → POST EN LA DECLARACIÓN FALSA PREDOMINA EL PRE, y en último lugar, poco IN SESSIÓ 30/10/2014. SESSIÓ 7 Aspectes bàsics per treballar amb fonts documentals: La documentació per fer periodisme és molt important i s'utilitza massa poc. Al carrer passen coses i a partir dels protagonistes d'aquestes coses o dels testimonis o dels ganivets de comunicació aquests succés acaba incidint i entrant a una redacció i els periodistes que agafen aquesta informació ens temps real fan peces periodístiques, re elaboren la realitat. Això moltes vegades no és fer periodisme per què no tot el periodisme és fer un breu resum, el periodisme necessita context. Per tant, si únicament fem això, ens falta fer periodisme, necessitem documentació.
La documentació ens serveix per donar context, ja que el periodisme te funcions en la mesura que ens ajuda a entendre una cosa, però ens ajuda també a conèixer els perques d'aquesta cosa, a avaluar el nostre context social i a actuar en conseqüència.
Però estem construint coses que li diem periodisme però no ens ajuden a entendre res.
La documentació ens ajuda a entendre que ha passat avui, que ha passat abans, com s'interrelaciona per entendre que ha passat avui. Per exemple, molta gent diuen que això de la corrupció ve de la transició, no hi ha cap dubte d'això. Això fa anys que els periodistes veuen la corrupció i la callen. Cal analitzar la informació, sintetitzar-la i entendre que aquests corruptes no és que siguin mala gent, sinó que el problema el té el país. En medicina, per exemple, ha d'haver-hi un diagnostic exacta. Amb el periodisme igual, s'ha d'entendre que passa, el diagnostic ha de ser correcte per què les solucions siguin exactes sempre. Barcenas, ... tots els corruptes han sortit ara, però ara han sortit per alguna cosa, això ja ve de darrere que explica el perquè. Ningú no pot robar la caixa publica sense la complicitat de la premsa i de polítics, això no es pot fer a cap país del món. Per tant, hi ha d'haver documentació i ben utilitzada. No podem deixar que la desinformació arribi a la gent perquè desorienta i en una democràcia porta a una pèrdua de la credibilitat. Per tant, la documentació és important per donar context.
La documentació proespectiva és la informació que encara no ha succeït, si volem dir allò és més complicat per què no podem veure el futur, però la documentació ens pot permetre informar sobre algunes coses que encara no han passat. Per tant, ens documentem sobre documentació prèvia.
Però aquesta documentació, d'on surt? Surt de l'arxiu. L'arxiu és el cor d'un mitjà per que és on està tota la informació. És on hem de documentar-nos dels temes que hem de publicar, per veure fonts que hem de recuperar, cap a on hem d'anar... És un sistema de documentació propi del mitjà Als periodistes actualment ens contracten per què quan truquem a les fonts personals importants ens agafen el telefon i s'hi posen i per tant, tenim una bona agenda.
L'agenda és el valor d'un periodista. Per a més, també cal que tinguem un bon arxiu personal. Hem d'intentar no dependre de ningú, sinó trobar tota la informació per nosaltres mateixos.
Els suports digitals també desapareixen. Els cds duran 10 anys i els discos tenen una vida. Per tant, la informació s'ha d'anar renovant per tenir-la sempre a mà.
Altres fonts: • Internet: hi ha milers de bases de dades al món però s'ha de saber on són, hem de saber utilitzar-les. Si estem fent un bon periodisme em d'utilitzar tots aquests recursos.
• Registres públics: són fonamentals. La informació que hi hagui a un registre públic és veraç. La realitat és el que surt al registre mercantil. S'ha de saber com a mínim que hi ha en els registres, com els podem utilitzar i utilitzar-los quan calgui.
• Xarxes socials: no podem prescindir d'elles però la credibilitat és 0,001.
Per tant, quan més gran sigui la documentació utilitzada més gran serà la qualitat del treball. No si hi ha molta documentació darrere és millor, ha d'estar ben utilitzada.
Que permet la documentació? – Permet comprovar: si hi ha una festa ens documentem sobre quina festa...
– Permet contrastar: permet contrastar sobre el que ens diuen els altres.
– Permet ampliar: donat un context, podem ampliar, entendre millor.
– Permet obtenir antecedents: informació contextual.
El periodisme té la funció de què la gent entengui les coses, ara aquesta funció sesta perdent. El periodisme ha de mobilitzar a la gent, i com no la mou significa que aquesta gent no està ben informada. Documentació son retalls de premsa, vídeos...
són documents imprescindibles per poder fer un bon periodisme.
Requisits bàsics per autoritzar fonts documentals: • Escrupolositat: busqueda, selecció, anàlisi i interpretació de les fonts documentals que utilitzem. Un exemple pot ser una sentència, un document amb importància. Un balanç comptable que diu que una empresa X té uns beneficis de 400000€, s'hauran d'analitzar els costos de producció...
• Comprovació i contrast: tot ho hem de comprovar i contrastar. Un registre públic si és l'original és verídic, la resta de fonts les hem de comprovar.
• Comprensió del contingut, del context, del llenguatge i de l'estructura formal: s'ha de saber quin document estem llegint.
• Capacitació: capacitat tècnica i de coneixements. Per accedir i per entendre-ho.
Hem d'aprendre com utilitzar segons quins programes i quins documents per entendre-ho.
Funcions esencials de la documentació en el periodisme: Segons Codina: Aquest autor té un article de l'any 2002 que detalla que les funcions són: • Calitat: complementarietat. Les dades per les entrevistes, reportatges... + credibilitat ( contrast de dades, precisió i context.
• Creativitat: no som creatius, hem de ser flexibles i imaginatius per intentat resoldre algun problema, però està prohibit inventar. En alguns gèneres sí que ens trobem amb creativitat com per exemple, les cròniques on hi ha una part important de personalitat i narració amb contingut literari, encara així, es periodística i no inventa res. En certs estils com per exemple en fer un reportatge hi ha periodistes amb una personalitat molt concreta que li donen un estil al reportatge molt literari, però sense inventar res. Codina el que ens diu és que la creativitat serveix per fer informació retrospectiva per investigar, ampliar notes de premsa... però el concepte seria ser creatiu en preguntar, ser creatiu en re alimentar altres productes periodístics.
• Rendibilitat: utilitzar materials informatius propis o aliens [ àudio, vídeos, gràfics, fotos...] ja existents per producció periodística o per explicació comercial.
4 principis bàsics que han de complir totes les fonts documentals per ser utilitzades: 1.
2.
3.
4.
Qualitat Legalitat Utilitat Necessitat 1. Principi de qualitat per l'ús de fonts documentals: elements definitòris • Veracitat en el contingut i en el suport: que utilitza sempre la veritat.
• Credibilitat en l'origen i en el contrast: que mereix ser cregut • Coherència: en el contingut: relació o unió d'unes coses a altres, actitud lògica i conseqüent.
• Traçabilitat: del document: possibilitat d'identificar l'origen i les diferents etapes d'un procès de producció i distribució dels béns de consum. Tot el que fem en el món digital és traçable, és a dir seguible i recuperable. Per tant, hi ha molt de risc.
2. Principi de Legalitat per l'ús de fonts documentals: elements definitòris • Legalitat: prescrit per la llei i conforme a ella.
• Licitud: lícit és just, permès, segons justícia i raó. Hem permet qüestionar, per tant, si una llei no és accessible, pot ser legal però pot ser il·legitim per què no s'adapta al context ni a la raó actual.
• Ètica: ètica és conforme a la moral.
3. Principi de Utilitat per l'ús de fonts documentals: elements definitòris.
• Eficàcia: capacitat d'aconseguir l'efecte que s'espera.
• Eficiència: capacitat d'utilitzar un recurs de la millor manera possible, capacitat de disposar d'algú o d'algo per aconseguir un efecte determinat. Es refereix a la forma d'utilitzar un recurs per un “logro”. Per exemple, per tenir llum a un poble podem cremar tot el poble, és eficaç, tindrem llum i haurem aconseguir l'efecte que s'esperava però no serà eficient per què no és la millor manera possible de fer-ho.
4, Principi de Necessitat per l'ús de fonts documentals: elements definitòris • Oportonitat: que siguin oportuns pel que estem treballant.
• Complementarietat: serveix per complementar o perfeccionar algo Perfils de personalitat i fonts: incidència de la personalitat en el contacte, els relats obtinguts i la seva credibilitat: Les fonts són diferents i per tant, hem d'aprendre a analitzar-les. En un contacte molt breu, podem arribar a treure el màxim possible de la persona que tinguem devant.
Quan més elements tinguem per evitar els obstacles, molt millor.
Perfils bàsics de personalitat: Bases en la Teoria de personalitat de Theodore Millon.
Encara que exposem 8 perfils, no existeix ningún perfil pur. Tots som una barreja de tots i tot 1. Ególatra: rasgos narcistes 2. Teatral: rasgos histrionisme 3. Evitativo: 4. Pesimista: rasgos depresivos 5. Inseguro: rasgos de dependencia 6. Perfeccionista: rasgos obsesivo-compulsivos 7. Suspicaz: suspita de tothom.
8. Antisocial 1. Ególatra: Rasgos de narcismo. És una de les personalitat que més ens pot complicar la vida.
Seria “ un gat que es creu un lleó”.
– Es creu superior al demès. Té fantasies de poder, riquesa, inteligencia, celebritat...
– Miran als demès amb despreci: els demès son inferiors a ells.
– Esperan admiració, ho dónen per suposat.
– La imatge és molt important per ells.
– Creuen que els demès deuen participar a les seves necessitats i cubrir-les – Perfil: politics, pujol, mas, assesinats, violadors, cures, militars...
– Habilitat per explotar als demès.
– Egocentrisme molt elevat – Justificar les seves accions amb raonaments externs: ells mai tenen culpa de res, la culpa es dels altres. Són mes arrogants, mes despreciats, mes violents.
– Si sel's presiona o sel's posa en tela de judici es comportara amb més disciplina. Si el presiones, es suficientment intel.ligent com per no mostrar un escàndol. Si hi ha lluita de forçes es molt cobard, per tant, si té algú a la seva altura no s'enfrentarà.
Claus per entrevistar-los: • Utilizar “cumplidos” o “halagos”, es a dir, que s'expressi admiració.
• Mostrar la importància que tenen per participar, la ajuda que significan.
• No prometre res que no poguem complir.
• Que no es senti presionat ni atrapat.
• No contradiguis ni el posis en qüestió.
• Es rencoros i vengatiu: no olvida qui els ha humillat. Es rencoros i vengatiu i pot ser mol mal enemic.
2. Teatral: rasgos histrionisme: És més divertit pero poc abundant. Necessitat constant de protagonisme.
– Intenta ser sempre el centre d'atenció.
– Buscan muy activamente la valoración de los demas.
– Gran capacitat de manipulació.
– Dramatisme i actituds seductores – no perden l'ocasió per impresionar als que el rodegen amb comentaris ocurrents i conductes sugerents.
– Evitan la indiferencia i la desaprobació dels demés, per tant maximitzan l'atenció i els favors. Tenen grans habilitats socials. No soporten no existir per la gent.
– Insaciable i indiscriminada búsqueda d'estimulació i efecte, no importa la massa.
– Cualsevol indici de que els demès no admiran o veneran, es desperta en ells sentiments depresius o de resentiment.
– Pot cambiar molt ràpid els seus sentiments en funció de la necessitat social que percep.
– Molt influenciables i molt sugestionables: adapten les seves opinions o conductes a cada situació o a cada context. No tè opinió, la va canvian en funció a el que necessita el grup.
– Utilitzen frases impactants, del que parlen ho construeixen amb frases molt florides i adornades.
– L'aspecte físic el cuidaràn moltíssim: molt ben cuidats.
– Ingeniós comportament social que dóna una aparença de confiança, seguretat, que en realitat no tenen.
– Reiterada necessiat de senyals d'acceptació i aprovació.
– Apreci i efecte constant alimentants i es busquen cada font interpersonal.
Claus per entrevistar-los: És fàcil mostrar-lis una certa admiració per el que fan o diuen.
• Mostrar-nos impresionats per la seva forma de ser • Impresindible que es sentin segurs i tenir especial cura en que no es sentin qüestionat.
• Expresar-li efecte.
• El seu llenguatge superficial, abstracte i ambigüo requereix un esforç extra per intentar comprendre que i com ens diu algo i l'haurem de forçar o concretar.
• Esforçar-se per no olvidar el objectiu de l'entrevista, es fácil despistar-se amb la seva “treatilidad”. S'ha de tornar enrere i forçar-lo.
• Al analizr el testimoni s'ha de tenir en compte la vulnerabilitat a la sugestió. Es precis verificar el que diu amb altres fonts.
• Preguntar sempre que guanyarà aquella persona amb la entrevista: no olvidar mai en la manipulació.
3. Rasgos Evitativos: – tímid: evitar situacions socials – tendencia a aplaçar l'afrontament de les situacions difícils.
– Sempre està alerta i en guardia: a la defensiva.
– Perfil de rigidez social: normes clares i estrictes en conducta.
– Gran temor a partir humillacions.
– Pocs amics de confiança.
– Sentiments de incompetència i falta d'adecuació social: es veu socialment inepte, inadecuat, inferior.
4. Insegura – Dificultat per prendre decisions.
– Necesitat excesiva de reafirmació – (faltan apunts estan al campus) SESSIÓ 20/11/2014 TEMA 11: Internet como fuente de datos Fuentes i internet: xarxes socials i plataformes d'informació: Maria Forga ( les dades són de l'any 2011) – L'any 2003 neix MySpace i Linkedin: Linkedin es la red mes popular de contactes professionals – 2004: neix facebook, red social més popular a Espanya – 2006: neix tuenti, segona red mes popular – Un 83% dels internautras españils utilitzaven almenys una red social ( al 2011) al 90% ja calculavanque seria al 2012.
– Facebook eran un 85%, tuenti un 26%, twitter un 21% i linkedin un 14% ( sempre estem parlant de internautes) Altres dades: Els espanyols pasan una mitja de 27h al mes conectats a internet.
Clasificacions de les xarxes socials: – Horitzontals: – audiencia generalista – sense temàtica definida – són persones que generalment es coneixen i es comparteixen llaços de amistad – un exemple es Facebook – Verticals: – tema o motiu que aglutina als seus usuaris – poden coneixes o no pero hi ha un fil conductor de les relacions – les temátiques són molt diveres com: cine, musica, viatjes – Un exemple es linkedin – Bases relacional: – La seva base son les relacions socials com Facebook, Tuente...
– Un exemple es facebook – De creació de continguts: – Neixen de la generació de contignuts per part els usuaris i tenen una capa de red social – Un exemple es youtube, instagram Principals xarxes socials: A wikipedia tenim una llista de 300 xaxes socials considerades le smes populars – Myspace: va er una red hegemonica de EEUU per avui en dia a canviat de mans en diveress ocasions i ha despdit la seva plantilla, esta en disminusió – Linkedin: 150 millons d'usuaris registrats, el perfil es cv, excelent clau per buscar i contactar amb fonts, es una excelent base de dades publica de persones i empresas. Es una font per trobar curriculums de persones que podem entrevistar...
Pricnipals xarxes socials d'avui dia: – Facebook: 850 millons d'usuaris, equiparable al tercer pais mes poblat del món.
Aixó vol dir que podem trobar a gairabè tothom al facebook, el 79% del eu trafic és internacional, estableix moltes relacions i comunicacions, no te fronteres. S'utilitza principalment per contactes que ja es coneixen personalment. Un 76% d'usuaris accedeixen a diari, permet contactar amb quasi qualsevol persona i ofereix informació de caire personal.
– Twitter: es diu que és mes que una eina de comunicació que una xarxa social.
Hi han 100 millons d'usuaris al mes en el món, no hi ha obligació de reciprocitat, aquesta és la gran diferencia i caracteristica del twitter, es a dir, jo vui seguir a qui vulgi i l'atre no te potestat per decidir si el segueixo o no.
Destacar la funció de “mencions” en @conectar: en el teu timeline nomès veuràs les mes recents i les de la gent que segueixes. Aqui pots veure a la gent a la que no segueixes. Destacar la funció ideada per el public per citar les fonts.
Utilitat de les llistes per organitzar la informació de manera selectiva. Es molt utilitzat per personatges públics, rarament és noticia que un famós hagui publicat al facebook algo perque es mes privat, presisament el twitter l'utlitzen els famosos per dir algo i fan declaracions que són seguidas per els periodistes.
Facebook vs Twitter: La majoria de periodistes prefereixen twitter per que és més professional FACEBOOK: ◦ Es masiu i generalista ◦ Te molt més usuaris: molt útil per conseguir contactar amb fonts ◦ Ofereix un entorn d'amistat reals.
◦ Els missatges es mantenen durant més temps.
TWITTER • • • • • Segmentat i molt més especific.
El seu contignut és públic, permet visitar tot sense deixar pistas per que no exigeix reciprocitat Oferei declaracions i respostes públiques.
Prima l'actualització: el motor que el fa anar és la pressa, la “inmediatez.” Ofereix més eines de búsqueda especialitzades.
Xares socials emergents: Ara ja no ho són emergents moltes d'elles ja estàn més que establides.
– Tumblr: difon continguts breus i visuals. Te 33 millons de microblogs. En 2013 el va comprar google.
– Pinterest (2010): permet seleccionar i agrupar imatges de la xarxa. (60% dones) – Quora (2009): dedicada a les preguntes i les respostes ( pero nomès és en anglés).
Monitorització de la informació: “Monitorización”: devant de la gran cantitat de dades que ciruclen en internet en les diveres platafomes de la informació, es necessari que un periodsta sapiga firltrar i gestionar be les seves fonts d'informació on-line Algunes eines de monitortizació: • Tecnologia RSS: A travès de un lector de fonts d'informació RSS ens subscribim a les págines web que ens interesan de manera que ens arribara seleccionat cada dia el que publiquin nou. Aixó ens estalvia temps.
• Cercas permanents: trovar el que es publica permanentmen sobre questions concretes com empreses, persones, temes... busquedas que programem o dissenyen per estar avisats: ◦ Blogs: buscadors de blogs de google ( no funciona ) i bitacoras.com ◦ Mitjans: google news ( especialiat de buscar notícies).
◦ A diari: google Alerts: ens permet buscar tot alló que es pubica sobre una paraula clau.
• Buscadors multimotor: si nosaltres posem una cosa al google, el google te un motor de búsqueda, ho trobem casi tot al google pero només te un motor de búsqueda. Un buscador multimotor escribint la paraula una sola vegada busca através de varios motors.
◦ Netvibes ( requereix registrar-se) i Metacrawler ( en una solo b´´suqeda t'ofereix resulta de google, yahoo,...) Eines de monitorització en xarxes socials: TWITTER: • Es recomana fer les búsquedas sense i amb hashtag per veure quina és la etiqueta mes popular i seguir el tema • Twitter permet guardar búsquedas • Twitter busca els resultat mes recents i clasifica els mes rellevants a la vegades que pots segurilos tots, pero tambe fa una búsqueda paralela al nom del usuari i en la seva biografia.
• Twitter tambè disposa d'una búsqeda avançada: twitter.com/search-advanced • Es recomana la possibilitat de fer llistes • Tweetdoc.org: recupila missatges de twitter i els converteix en un pdf. Es pot veure quin usuari és el primer que va difondre la informació.
• Tweetbeep: eina per crear alertes en paraules clau al twitter. Cada vegada que surt la paraula elegida ens avisa FACEBOOK: • Ofereix menys eines per que molts usuaris tenen el seu perfil en privat ja que no pot entrar dintre dels contiguts que estàn tancats • Les búsquedes que permet són d'usuaris de compte: ens permet búsquedes del tipus aquesta persona tè facebook o te tantes comptes de facebook , pero no permet entrar dins a no ser que estiguem admessos.
• Open Facebook Search: búsuqeda de paraules d'un llistat de paraules que es fan als murs d'aquells perfils que estàn oberts ALTRES EINES: • Qwerly: ens permet analitzar els usuaris que seguim a twitter i explorar quins altres perfils tenen a la xarxa. De manera que puguem monitoritzar tambè les converses que tiguin a altres xarxes. Si busquem una font podem veure tot el seu univers de xarxes socials.
• Tinker: buscador de converses de twitter i facebook. Permet acotar epr events, imatges, vidios o gent.
Fonts i xarxes socials: advertencies: • Un trending topic ja no és noticia: ara ja no ho és. Avans si pero tot es trending topic i tot no ho és.
• Que algú s'ha obert una compta twitter o facebook ja no és noticia • Cualsevol comentari en les xarxes socials no te perque ser noticia. Un comentari hauria de ser morbos, que “poses la pota”...
• Evitar que les xarxes socials apartin el contacte directa, no hi ha res com anar a la font i parlar amb ella i que et digui les coses de primera mà, encara que sigui una roda de prensa, una entrevista o unes declracions. Hi ha un contacte directa i el nerviossisme que no sap que li preguntaràs. Aixó té un valor.
• La informació millora quan més aprop está de la noticia.
Alianza de Consejos de Prensa Europeos: Asociació de consells de prensa a nivell europe que es reuneixen i fan una reflexió sobre quins problemes hi ha, que es pot solucionar, comparteixen experiències.
Al 2014 va sortir el problema de les xarxes socials: Els mitjans de comunicació fan servir les images i les fotos que es troven a les xarxes socilas. Els consellers alemanys recomanen als periodistes que tractin amb cura els contignuts que apareixen a les xarxes. Les xarxes formen part dels recurssos que tenen els periodistes per buscar informació pero no son com un supermercat en e que tothom agafa el que vol.
SEGONA PART: CONCEPTUALIZACIÓ: La mort de bin laden es va publciar avans a twitter que els mitjans de comunicació.
Desprès una rase de Martin Luther king que no la va escriure ell on deia una frase maca que no s'alegrava de ninguna mort, aquella frase va ser retwitteada molts cops pero el periodista no es pot conformar i retwittear aquella frase perque vol dir que l'acceptes, pero hem de saber contrastar i comprovar les fonts per que la font que va publicar aquella frase com que la va dir Martin Luther King no era cert, sino que algú se la va inventar. El periodista sempre ha de estar alerta si una cosa es certa o no.
Un altre exemple és una noticia de la vanguardia on diu: Whatsapp ha causado la ruptura de 28 millones de parejas. La función de doble check y la possivbilidad de ver la última conexión ha creado sentimientos de celos y desconfianza. ( 8 octubre) El mateix mitjà on-line va publica el 11 d'octubre Whatsapp no ha roto 28 millones de parejas, es un bulo. Una noticia falsa basada en un estudio que nunca eistio, se viraliza en la red y causa confusión entre medio de comunicación. Era una noticia falsa. No la borran porque entonces se considera que és poco honesto con el público.
Quines fonts documentals tenim i teniam i on hem d'anar a buscar els periodistes? • Fonts documetnals tradicionals: ◦ llibres, informes, discursos escrits, legislació, revistes, publicacións ◦ es troven a bibliotecas, hemerotecas, videotecas, archius, registres.
Actualment la societat s'ha informatitzat, tothom disposa d'un ordinador.
Tambè s'han digitalitzatles dades: tothom pot tenir un ordinador i molt accesible pero si algu no agafa les fotns documentals i les posa a internet, aixó ha portat anys i molta feina i no està acabada la feina, ara actualment cualsevol cosa que queda a internet, ens registren a internet, tot està a internet. Al haver-hi una informtització de la societat on tothom te ordinador i una digitalització de dades on tot està a internet, internet s'ha convertit en una nova i rica i potent font d'informació. Molta de la informació puc tenir accès des de casa meva i tinc accès a milers de informacions on podem comparar-las, constrastar-las... aixó ens permet un periodisme de dades.
Pero, tota eina tecnológica deu ser apresa i “aprehendida” es a dir, incorporada als nostres usos de vida, l'hem de saber utilitzar. Del constrari, qui la “detente” haurà adquirit tecnologia pero no capacitat tecnologica, es a dir, si tenim un ordinador molt potent tenim tecnologia pero no tenim capacitat per utilitzar-la. Com a periodistes hem de saber buscar fonts ràpidament. Un periodista no es pot quedar en el nivell de “simple usuari d'internet”.
Internet ens permet l'accès a: – Arxius on-line: de cualsevol tema – Bases de dades: són simplement sistemes o contenidors de cantitat de dades temátiques: es miren així perque són millons de dades introduits en un sistema de motor de búsqueda. Nosaltres li hem de dir al motor que busquem, doncs, si jo entro aunabase de dades i no se buscar no em serveix. Una base de dades et dirà que vols buscar. Trobador: busca a totes les bibliotecas de catalunya. Només a biblioteques entre les seves utilitats té bases de dades. Les bases de dades estàn ordenades per ordre alfabètic.
Utilitzar-les va moltbè per que et dóna estadístiques...
– Buscadors temátics: internet et dóna la opció de buscar per temes.
– Ciberotecas – Bibliotecas on-line – Registres on-line: registre de la propietat, avans tenia que ser fiiscament, fas una petició de que vols saber de qui és una propietat, de qui és el seu propietari. És un informació interessant sobretot si estàs investigant una persona. Aixó ja és pot fer on-line, pots mirar d'una empresa quines sentències judicials ha tingut i quins motius, una persona quines persones tè... Pots veure el seu recorregut judicial Virtuts d'Internet: • Sense límis d'espai i temps: sense limits de cantitat, sense horaris, quan volguem. Avans s'havia d'anar als arxius els quals tenian horari. Avans ens ho buscava l'home d'allà i ara has de buscar-t'ho tu.
• Amb motors de búsqueda que aportan agilitat i busquedas molt especialitzades • Des d'on vulgeu • Búsqueda sin rastros: una persona no s'enterara si la busquem. Sense intermediaris: perque ho busques tu.
• Permet la búsuqeda, obtenció, emmagatzematge i transferencia de grans cantitats d'informació.
Defectes d'Internet: • Sobreabundancia d'informació: no sabem com i quan buscar. Hem de buscar molt. Per combatre aquesta sobreabundancia tenim els motors de búsqueda. El poder de clasificar les coses tranquilitza. Hem de fer una busqueda especialitzada que únicament ens dongui el que ens interessa.
• Credibilitat: totes les fonts documentals ens les hem de creure? Aqui és on tenim un problema per que com sabem si es veritat o mentira? No hi ha ningún sistema, hi ha pistas que sumadas poden donar-te un aspecte de credibilitat i confiança. A la pràctica també podem saber si es veritat o no. A internet circula molta informació pero circula molta informació falsa, erronia, no vàlida.
• Riscos de les fonts documentals on-line: ◦ Multiplicar-se el número de llocs de carácter informatiu amb origen dubtós.
◦ Un altre risc és que la falta de credibilitat es prengui com a normal: que el periodisme digital entretè pero no ens l'hem de creure.
Pautes generals per una primera criba: • Avans de tot, transparencia amb el lector: citar sempre la font i si estem a un mijtà digital, linkarla.
• Coneixer les fonts que consultem i escollir les de alta fiabilitat: ejemple: webs d'organismes oficials.
• Buscar la autoría de el lloc que visitem. Hem de buscar l'autor.
• Mirar el domini: .com es propaganda, venen algo, es pot utilitzar pero dient que és el que és. Venen algo com un servei...
• Gentcat.cat para la Generalitat: organismes sense objectius lucratius, .edu es algo que ve d'ensenyament.
• En definitiva: fer una lectura crítica. No podem llegir aquests coses en plan: nem a disfrutar. No, hem d'analitzar d'on surt.
Comprovar una font on-line: Buscar evidencias o provas de que la informació es certa: • comproar la autoría/font.
• Observar amb sentit crític la calitat del contigut tractat: claritat amb que es presenta el tema, objectivitat i orignalitat i profunditat.
• Comprovar la eistencia de referencies, citas, grafics i altres recursos que recolzin la tesi de la informació: la informació contè citas o referencies d'obras o autors es considera més fiable que en una que simplemetn presenta la informacio sense de dir d'on ha surtit: semblarà opinió...
• Comprovar si la informació s'ha editat i supervisat: que un text no tingui faltes ni errors.
• Revisar si es cumpleix amb la freqûencia de l'actualització adecuada a la naturalesa del recurs: mirar les dates sobretot quan hi hagui xifres.
• Examinar la incorporació de recursos multimèdia i interactius de manera que s'utilitzen els avanços tecnológics per oferir productes de calitat superiors.
• La veracitat de las referencies ( fonts que la font cita el document que tenim accès ): ◦ importancia de la personas ◦ proximitat temporal ◦ relació de las referencies amb el contigut ◦ estil: que tingui una llógica a la redacció, un ordre cronologic, una bona redacció...
En definitiva... que és fer una lectura crítica? • Esta información està contrastada? O afirma coses sense dir ninguna font?4 • Si es tracta d'informació sobre alguna informació. Tinc accès a ella per fer comprobacions? Google scholar.
• Ofereix proves del que afirma? • Si no cita fonts, provo d'introduir un paragraf a google. Si google ho trovo en cuaslevol altre lloc web, pot ser que ho trobi amb fonts.
Conclusió: El periodista ha de ser capaç de gestionar la sobreabundancia de la informació disponible a la xarxa i saber jerarquitzar les fonts en funció de la seva autoritat, credibilitat, “honradez”...
Eemple: Wikipedia: Uns de les fonts més utlitzades en els mitjans i en general. Et dóna una visió poc profunda pero que et contextualitza. La wikipedia et dóna noms que el relacionen, punts per seguir. Va molt bè. Serveix molt bè pero com a punt de partida.
Consells per verificar wikipedia: • Les faltes d'ortografia i errors d'edició: denota que l'article ha siguit editat fa poc i que ninguú ha passat un filtre d'estil al contignut, i molt menys ha comprovat en que es basa per afirma el que es diu. Aixó indica que ha entrat molt poca gent a corregir i que la gent que ha entrat no ha sigut capaç de corregir.
• La comparació amb l'article en inglés: A vegades hi ha usuaris que tradueien l'article del inglés a l'espanyol, fent instruccions una mica lliures en la que es perd el sentit i per tant, es diuen coses erróneas.
• La cantitat de cites i referencies: el que s'està dient no tè una base o ni hi ha cites. Si posa [ cita requerida] o [quotation needed] vol dir que el material es algo que està baix de documentació o referencies.
• La pestanya de discusió: està molt bé per que et dóna les opinions que no estàn d'acord amb el que posa, no han modificat el contigut pero han deixat constància de que hi ha errors o que està manipulat, etc... Al custat hi ha unaltre pestanya anomenada “historial” que posa tots els cops que s'ha entrat al article i que s'ha modificat.
Verificació a twitter: Como ejemplo tenemos: twitter, los periodistas y las fuentes: el desierto de la selva”.
Antes era como un desierto entonctrar la información, ahora és una selva porque lo tenemos todo, vamos muy ràpido y entocones metemos muchas cosas que no són ciertas. “Twitter és con lo que trabajamos los periodistas, porque és útil i pràctico” encara que hem d'anar en compte per que hi ha coses que no són veritat. “ Sempre ha havido fuentes buenas i malas. Ahora hay mas fuentes malas que buenas”.
SESSIÓ 04/12/2014 TEMA10: ELS GABINETS DE COMUNICACIÓ COM A FONTS D'INFORMACIÓ Gabinetes de counicación, fuentes de información – Orígenes Los gabinetes de comunicació son un invento relativamente temprano. Después de la 2GM huvo una revolución dónde la gente empezó a ganar dinero y huvo una evolución social que nos llevó al consumo y a un desarrollo para incentivar mas. Pero dónde? Paso en las corporaciones industriales privadas i en las instituciones publicas. Esto nos lleva a los gabinetes de comunicación y a las agencias de comunicación que trabajan para varias empresas.
Que son? Los gabinetes de comunicación son unos grupos formados por varias persones especialistas en comunicación formados por expertos, periodistas, grafistas...que se dedican a comunicar aquello que quieren dar a conocer determinadas corporaciones publicas o privadas. Se descubre que la publicidad no solo sirve para vender, sino tambien para comunicar objetivos comerciales, politicos...
Quien es el director? Es dificil distingir entre lo que es puramente periodístico, el director del gabinetes de comunicación generalmente és un periodista pero puede no serlo. És mejor que sea un periodista ya que tenemos otro conozimiento de la información y nos acercamos más en un mundo de gabinetes que és el periodista. El periodista ha de saber como funcionan para saber como llegar a ellos.
Un ejemplo és el voto de KEIN que fue el reponsable del desenvarcamiento normandia. Llegó a ser general gracias a ser un gran hombre de guerra. El vidio que nos han mostrado pertenece al 1952 en el que transcurre toda la transformación y se utuilitza la publicidad para comunianr.
Que ha ocurrido? Han unido la publicidad con la televisión y esto lo davan por televisión pero hasta ese momento. Se une la publicidad en televisión con el spot. Hay publicidad ligada a la comunicación y a los ganibetes. És la comunicación política.
– Posició a l'organització Anexa a la Presidència de la Corporació: el director siempre ha de estar ligado a los jefes, porque quien manda la linia? Si es politica pues politica, si es economica pues economica. Todos tienen ganibetes de comunicació ( ongs...) pero el repsosable ha de estar ligado con el externo y es el que ha de saberlo todo para trransmitirlo y pensar como piensa la empresa, es el resposable de comunicacón. Por lo tanto, a partir de aquí nace la definicón estratègica i esta tiene unfluència en la construcción de los mensajes y de la capacidad operativa. De aquí tendria que nacer un plan de comunicacón, quando se analiza una empresa y se hace una auditoria y se parte de la parte mas alta y se baja, ha de concerse todo para saber quales son los pros y los contras. Quando sabe eso hace un plan de comunicación.
(Los gabinetes de comunicación posicionan la organitzación. Esta organitzación puede ser ligada a una institucion o propia.) – Estructura Por tanto la esturctura de la comunicación lo hacen el director de comunicació, cap de prensa, redactores, assesores externos, deissenyadores de imagen, comunity manager ( especialistas en marketing con competèncias digitales). Contratas a quien haga falta pero siempre has de estar por encima i dirigir cualquier actividad comunicativa de la organitzación.
– Sus objetivos: – – La corporación que nos contrate, tendremos que pensar de esta manera solo si estamos en los ganibetes de comunicación, el primer objetivo es llegar a la màxima RELEVANCIA de la Marca, vendemos una idea o un negocio pero todo es marca. Mi compromiso con la empresa o entidad es que salga todo aquello que se tienen que decir fuera, somos portavozes. Porque formamos al líder, hay dos escuelas dentro del ganibete de comunicació: – El ganibete que aporta la empresa – Un intermedio que llege sin ser el responsable final.
– Porque tenemos que hacer que la sociedad nos crea, tanto politicamente como adminsitrativamente. Se trabaja para dar a conoxer todo aquello que es bueno para la sociedad y se ha de vender de forma clara y concisa.
– Asociar los valores de presitigo social a su actividad. Responsabilidad social corporativa. Las empresashan descubrierto que si telefonica te dice que cuando mas llamas o mas estas en esta empresa invertiràn en el tercer mundo, dan una buena imagen.
– Que quiere hacer una empresa? Aconseguirlo con el menos corte economico possible.
Miguel quando se dedicava a ello dice que se ha de conocer bien como trabajan los medios, siempre él decia lo mismo: que te vale un anuncio en una pàgina en la vanguardia? 12,000 euros? Quien lo va a leer o a interesarse por el anuncio? Lo normal está por un 40% ( suele ser menos ) a no ser que tengas un interes directo del anuncio, sino ves el anuncio y lo passas. Ahora si somos capaces de fabricar una noticia como tal y si eres caaz de que te publiquen una noticia que tiene interés para la sociedad informando lo que hace, se dispara la incidéncia. Esto para por que teoricamente con la noticia no publictas nada pero que a nivel de impacto es mayor, por lo tanto se ha de consegir el mejor coste.
Una estructura de DIRCOM https://www.youtube.com/watch?v=WnXM7dj020k Es un gabinete de comuncación de una institución como Unicef pero hay muchso tipos: • Monograficos: Economia, Salud, Arquitectos • Generalistas: de todo. Su problema es que el que mucho abarca poco aprieta.
Hay muchos gabinetes de comunicacón diferentes, hace poco se queria abrir uno de objetos de lujo.
Sus funciones son: • Definir una estratégia de comunicación en función de los objetivos de negiocio de l'organitzación • Protegir la Marca Corporativa i identificar necesisdades de posicionament i amenazas • Definir el mapa de públicos de la organitzación: Dos tipos de comunicación • Construir i impactar con los mensajes relevantes: tenemos que saber que las personas que nos comuniquen algo van a defender su institución y si vamos a tratar con él tenemos que tener mucho cuidado. No nos engañarán pero si que nos pueden ocultar cosas. Ellos quieren construir mensajes impactantes y si puede ser de primera pagina, tenemos que contrastar la informacón y ampliarla por mucha confianza que tengamos con ellos, pero siempre se ha de constrastar.
• Posicionar la linia de comunicación interna i externa ◦ Interna: definir y comuncar internamente los miembros de esa empresa. No puedes enterarte de la situación de tu empresa por los medios, ◦ Externa: quieren explicar todos los conceptos que lo definen como empresa para posiconarse y tener ese prestigio o mantenerlo y para mejorar economicamente.
• Definir un plano de acción de comunicación • Establecer relacion adequada con los STAKE-HOLDERS, principalmente con medios de comuncación Gabinetes de prensa: • Redactamos notas y comuncados de prensa ( tradicionales e interactivos) • Las difundios a los medios de comunicación • Gestionamos entrevistas con los medios • Atendesmos a los medios por ti • Te asesoramos para afrontar entrevistas ( se hace formación de portavozes y se entrega para possibles entrevistas).
• Organizamos Convocatorias de Prensa • Redactamos dossiers de prensa.
– Agencias de comunciación Profesionalización de las relaciones com los medios de comunicación i las estrategias de RRPP i de campañas corporativas. Hay que encargarse de todo esto.
La percepción de la comunicación como un activo fonamental de la organización: todo el mundo se cree que comunica pero no es asi.
– Conunicación de crisi Sociedad de riesgos: que los organizaciones quieren prever, miniminizan sus consequencias i aprovechan en termino de lecciones aprendidas. Tienen que prevenir, tiene que saber con que te puedes encontrar, has de tener preparado un plan de accion que se basa en: a) comunicación de la verdad, b) rapidez c)sacar otras noticias para poder esplicarlo.
– De la nota de premsa a las estratègias globales: Si empress estamos hablando de comunicaciones digitales, de la simple nota de prensa se puede llegar a cosas como estas: https://www.google.es/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F %2Fwww.tudepartamentodemarketing.com%2Fde-la-nota-de-prensa-a-las-estrategias-globales-lanueva-comunicacion-integral-caso-bbva%2F&ei=GEyAVImoGofpaOTgJAC&usg=AFQjCNHWrbwoxVH5ULPrYZU1FsIXgVTgQw&cad=rja Si este anuncio lo ponemos 5 años atrás nadie lo entenderia.
– DIRCOM: La imagen y el mensaje: Loa gabinetes de comunicacón lo utlitzan todo a través de un punto de vista comunnicacional. Hace unos años un empresario de banco habló con un empresario de prensa (polanco) que es el que llevó adelante el grupo PRISA, y este hombre en los años 70 tenia mucho dinero y vino el empresario de el banco y le dijo que si le dejava nosequantos millones para un negocio. Es decir, el banquero le pedia un prestamos al propietario de comunicación.
Una escena de los espartanos, hay que tener alguien para contarlo, los 300 nombro un portavoz para contar historias.
– Impacte xarxes socials: – Amenazas i oportunidades: – – Periodisme ciutadano: – Perdida de la importáncia del periodismo como mediador: cada institucions tiene sus propios medios que publican a traves de internet, tienen sus periodistas propios que hacen las noticias y las gestionan por las redes sociales. Que recursos tenemos? El periodista a perdiod parte importante de su influencia directa. La tenemos de otras maneras, podemos investigar i contrastar.
– Incremento de la productividad i abaratimiento del valor de la producción periodistica de calidad: Es cierto. Hoy en dia ha bajado la calidad por que ademas somos menos exigentes, la proudcción periodistica tiene que ser calidad pero eso depende del trabajo.
– Dependència periodística de los mensajes oficiales y de las fuentes corporativas oficiales: Llamar a la oposición si son politicos, a los sindicatos si son empresarios, teneoms que tener agenda de contactos. No nos tenemos que fiar ni del oficial.
– Saturación de mensajes, superficialidad, producción de infomración y velocidad de consumo informativo: llegan muchas propuestas de ruedas de prensa, cantidades de información Reglas de oro de los gabinetes de comunicación con los periodistas: – No hay medio pequeó ni periodista poco importante – Lo importante ha de ser tambien interessante – Facilitar al maximo la faena de los informadores: te lo dan hecho, no hace falta que lo reescribas... NO! Siempre se ha de escribir nosotros, hacer fotos, complementar siempre.
– No mentir nunca bajo ningun concepto: NUNCA! – No prever situaciones de riesgo: Si que se ha de prever – Minimizar la importáncia de Internet.
– Establecer relaciones de amistad con periodistas – – – Abusar de las exclusivas o las filtraciones: no se debe abusar pero ellos saben que si te ofrecen una exclusiva o una filtracion puede ser interesante. Suele funcionar que te den filtraciones de la competencia. Id i preguntar, filtraciones aunque no me lo digas tu pero dame un papel conforme es verdad la filtración.
– Pensar que su organización es el centro del mundo: nunca se puede pensar esto por que nadie es el centro del muno – Formar portavozes.
Reglas de oro de los periodistas en relación a los gabinetes de comunicación.
– No obiar la importància y el papel del gabinete de comunicación.
– No confundir el director de comunicación con el “cap de prensa” – No creer todos los mensajes que promueven un gabinete sin contrastar o ampliar – El gabinete puede ser una palanca de conociemiento periodistico para conseguir informaciones exclusivas y relevantes ( competencias...) – El gabinete puede ser una productora pero es bueno negociar contrapartidas – No dejarse secuestras periodisticamente por las facilidades que nos dan la producción de la noticia.
– Se ha de profundizar en el conocimieno de la web corporativa de las organitzaciones.
– No se ha de tener miedo al director de comunicación de l'organización – No establezer relaciones de amistad con el responsable de comunicación – No siempre se ha de decir la verdad en el gabinete de comunicación: no se trata de decir mentiras, se trata de callar. Se ha de jugar con esta equivalencia.
El gabinete: la voz de la organización: Ver el video de #conocenos de UNICEF.
SEGUNDA PARTE CONCEPTUALIZACIÓN: TEMA 9: AGENCIAS I PROVEEDORES DE INFORMACIÓN Las agencias son una parte importante para los medios pero también para el publico. Las agencias se han convertido en medios por que el publico puede acceder a la agencia, a la web de la agencia para obtener la información, esto es lo que nos a provocado internet. El publico puede acceder direcamente a la agencia: por eso vamos a hablar de las agencias como medio.
– Las agencias de noticias: (como fuentes) – Son fuentes iprescindibles, complementaris y en ocasiones redundantes: Los medios llegamos a nuestro entorno proximo, pero mas alla es difícil que podamos llegar. Es muy dificil mantener un red de corresponsales amplia y donde no llegan llegan las agencias de prensa que es lo que utilizamos para saber la información lejos de nosotoros. Son complementarias por que la infomación que nos envian las agencias más la informacion que podemos averiguar es con lo que vamos a crear una información con mas datos y mas fuentes. Es redundante en ocasiones por que lo que pasa a la agnecia avezes tambien lo hemos descubierto nosotros por tanto, avezes podemos repetir información por que lo que la agencia ha enviado y o que nsotros teniamso.
– Crean dependencia: porque con la confianza de que la infomración nos llegara de agencia lo que hacemos es relajar nuestra rutina profesional no esforzandonos suficiente.
– Gozan de un prestigio como fuentes fiables: en las redacciones la gente no desconfia de esa información. Pero sin tener en cuenta que las agencias tienen un pasado y unos condicionanes politicos y economicos.
– Las 3 agencias pioneras: – Havas: funada por Charles Havas en el siglo 19 que cubria lo que eran las colonias del imperio francès, francia, portugal, ( europa meriodional) y norte y centro de África ( es francesa esta agencia). Este señor fue el primero que se le ocurrióque la información que llegava a París de las colonia podria ser interesante para las empresas financieras a los bancos, a los grandes empresarios.... y el hombre utilizó su agencia para transmitir las informaciones y los enviava los mensajes telegraficos de paris a londres. Para hacerlo utlizava palomas mensajeras y de esta forma hacia llegar a sus clientes información relevante antes de que llegara a nadie más.
– Reuters( fundada por Julius Reuter ex empleado de Havas ). Su zona de cobertura era el Imperiod Británico, EEUU i mediterráneo oriental.
– Wolf ( creada por Bernahard Wolff ex trabajador de Havas) cubre euroa del norte, centro y este.
Asi entre los 3 se repartiron el mundo. Estos 3 señores se reparten el imperio colonia informativamente hablando.
– Vinculación con el colonialismo: – – Tras la II Guerra Mundial: – – Objetivo de las tres agencias europeas: distribuir información económica de interés para los mercados financieros de París, Londres, empresas y medios de comunicación de las metrópolos. Este juego venia de la época colonia, es decir, los productos que llegavan a españa des de america.
Todo iva como la seda, pero a la II GM la agencia wolf se identiifca con el movimiento nazi i la agenda Wolf desaparece. Routers, basada en Londres, seguia existiendo. Javas que estava en París tenia que aguantar la pressión alemana ( porque estava en París ) y cuando se recupera francia se vuelve a poner en marxa la agencia Havas y se vuelve a dar pero ahroa con el nombre de AFP ( Agency Frans Press). La Unión Soviètica impone el dominio informativo llamado TASS y las agencias norteamericanas APE y UPI ( que eran agencias locales ) se internacionalizan porque no han sufrido la guerra y empeizan a cubrir dónde quieres, ya no hay formas asignadas. Pasamos de 3 a 5 agencias.
Circulación de la información: – Se empieza a producir la descolonización ( dsp de la 2GM) y ahora alos paises se empeizan a descolonizar que culmina en la década de los 80 del silo XX.
– Las noticias ya no circulas sólo de las colonia de la metrópoli, sino también en sentido inverso. Y nacen agencias y medios de alcance local o reginoal. Estos nuevos medios de las antiguas colonias siguen estando en manos de las agencias mundiales y proporcionan la mayor parte de la información que pubican los medios locales de las ex colonias.
– – – El control político de la información: – Se hizo un estudio dónde se descubrió que el 70% de los medios latinoamericanos reconozian que su mayor fuente de inormación era APE. La visión del mundo que les llegava a ellos era la visión del mundo yankee porque eran las agencias de EUA.
– Entero 1990 – diciemnbre 1991: – Desaparece la URSS – Se independcian las 15 repúblicas ex soviéticas.
– En 1992 desaparece la agencia TASS y ocupa su lugar ITARTASS, que no tendrá ya la influencia de su antecesora. No es que sea nueva esta agencia por que resulta que Nicolás II intentó poner en pie una agenica que pudiera competir en terminos de igualdad pero no lo consigió. El gobierno de Jersey puno en marcha esta agencia que todavía existe.
– Empezavamos con 3 agencias, la II guerra mundial las convierte en 5 y la caida de la URSS las deja en 4: AP, AFP, Reuters y UPI. La visión informativa de lo que pasa en el mundo es prácticamente occidental.
– 1996: Aparece Al Jazeera, una cadena de TV propiedad de Catar que da, a nivel mundial, una visión árabe de la actualidad, auqnue no cuestiona las políticas de los regímenes árabes vecinos. Quando entras en Catar tienes que tener un contrato y para salir tienes que tener permiso del que te ha contratado.
– Aqui tenemos una TV árabe que da una visión árabe pero que pertenece a un régimen questionable des de el punto de vista de los derechos humanos y que a pesar de ser una TV moderna, un estilo de TV al occidental que consigue llegar a todo el mudno y se convierte en un medio de referencia sobre temas árabes en general y del oriente medio.
– Hoy en dia no funciona solo como TV sino tambien es una agencia de información, su web es muy potente que tiene versiones no solo para los árabes, tiene ediciones con bastantes idiomas y tiene una edición especial para EUA.
A modo de conclusión: – Las agencias de noticia, como fuentes, están tan condicionadas ( por intereses económicos y políticos ) como los medios a los que sirven sus productos. También es licito que la forma de pensar afecte al mundo entero.
– Las agenicas de noticias hacen llegar su visión de lo que ocurre lejos de nosotros y tamibne lo que ocurre cerca de nosotros aunque eso lo tengamos fàcil de contrastar. En qualquier caso, el corta y pega es algo absolutamente falto de profesionalidad y de ética.
Lo que hay que hacer es contrastar. Una información contrastada és más valiosa y por tanto dariamos un información diferenciada de la mayoria de los medios que no contrasta. Como se contrasta una información de agencia? Quanod no existia internet era prácticamente imposible, a no ser que tuvieras un corresponsal ahi, era un acto de fe.
Pero hoy en día, abres google y pones medios de comunicación de siria te salen medios con su visión, por tanto, hoy en dia es possible contrastar.
Las agencias especializadas No generalistas como EFE, sino agencias que se dedican a una temática o un sector concreto. Han encontrado su àrea en la que dedicarse en esa àrea dónde los medios han dedicado suficnetes recursos y suficientes medios para dedicarse a todo.
– Cubren informaciones a las que los medios generalistas no pueden dedicar el tiempo y los recursos necesarios para profundizar en ellas.
– Hay agencias especializadas en economía: Bloomberg ( esta agencia es la principal agencia de información economica, financera i borsátil del mundo, era propiedad de EFE y se ahora es independiente, estava erradicada de espanya y ahora se ha convertido en la principal agencia de infomración economica. Iinfobolsa ( agencia española de información potente tambien y porpiedad de la Bolsa Alemana y de una asociedad llamada Bolsas y Mercados Españoles, (BME)), en ciencia ( como el Servicio de Infomación y Noticias Científicas, SINC, y en otros muchos campos. ( es de distribución gratuita y tienes que decir de donde has sacado la información pero no cobra nada, vive del presupuesto público y es una excelente agencia.) – Mención aparte mercen las que se dedican a la “información del corazón” o “prensa rosa”. Se dedican a “cotilleo” a hablar de los famosos, de sus operaciones, de sus “morreos” en público. El caos es que funciona y que hay un mercado un exemplo son Punto Press, Infoprensa.net, Gtres., – Al ocuparse e un mercado generalista cuentan con más fuentes perosnales propias que los medios generalistas y pueden ofrecer mejores informacion en ocasiones, exclusivas.
– Esto, sin embargo, no es garantía de veracidad. Ejemplo: la foto de un falso Hugo Chávez intubado publicado por “El País” y faciliado por Gtres. No siempre es verídico.
– Vovemos al mismo punto: tamine la información faciliada por las aencias especializadas debe ser contrastada.
– Mención especial merecen las agencias de fotografia: – – Nacen después de la II GM, en la Asociación de fotógrafos. Son revistas de formatos muy grande con un papel espectacular y reportajes muy buenos. Los fotografos cuando acaba la IIGM un gurpo de ellos forman la primera agencia de fotografos que todavía perdura que es: Magnum Fotos. No se dedican a la foto de dia a dia, sino de buscar la exclusiva de la foto, llamados paparazzis. Se dedicavan a reportages fotograficos.
– Objetivo: proteger derechos de autor y edición de sus obras.
– Zoom Agencia de Reportajes: otra agencia creada por un exalumno de la UAB y que publicavan y enviavan sus trabajos por internet. Empezaron a ofrecer los trabajos que hacian a los medios de toda España.
– Por lo contrario: departamento de fotografia de agencias de infomración se dedican a la actualidad. Las agencias de fotografia se dedican al reportage.
En España, el Estado de las Autonomías trajo la aparición de agencias especializadas en información local ( autonómica ).
– Vasco Press: formada de catalanes que querian dar información sin prejuicios que querian dar información del conflicto basco – Agencia Catala de Noticias ( ACN): Información local catalana, lo cubren practicamente todo y lo cubren todo.
– Se han hecho un hueco, cubren un nicho infomrativo, dan inofrmación local y lo hacen bastant bien.
– Servicios de información audiovisual: – – – Antes de que existiera internet : – la prensa recurria a agencias de fotografia – las emisoras de rado a aecia les facilitavan grabaciones de audio – las cadenas de tv a productoras de imagenes Hoy en dia todos los medios son multiplataforma – shan conertit en mitjans multiplataforma, com a minimo tienen un web donde se publica informacón audiovisual por lo que ha surgido este servicio que proporciona ifnormación de todo tipo ( audio, vidio) – La necesidad de este material ha provocado la aparición de empresas dedicadas a ofrecer este tipo de servicios – ej: altas ( mediaset) – Pero tambien las agencias tradicionales y las de fotografia se han lanzado a ofrecer los mismo servicios a todo tipo de medios para no perder mercado y clientes – la oferta es variada en formatos ( mp3, mp4) y en calidades ( HD, SD) y resoluciones.
En resumen: – Los medios necesitan a las agencias ( generalistas o especializadas) y a los servicios de información audiovisual como fuentes, para llegar a donde no podrían lelgar de otra forma y para complementar y la información que ofrecen – Esa necesidad no justifica, sin embargo, la utilización sin control y sin contrastación del material de las agencias, que nunca podrá ser aséptico. Algo que no debemos olvidar.
– Una infomación contrastada y de calidad que no una información de prisa que resulte sr falsa.
– Las agencias de noticias: en la era de Internet (como medios de comunicación) – Anteirormente la agencia era intermediario, no era conocida si el medio no la citava.
– Claves del contexto actual: El periodismo: – Periodistas de todo el mundo trabajando en coordinación: ya no hay limites fronterizos, estamos coordinador de tal manera que yo puedo habalr con el coresposal de Pekín por int.
– El valor de llegar primero con la noticia esto esta cayendo en picado por que prima la credibilidad.
– Confiabilidad: no rumores, si fuente es confiable. Un medio que difunde rumores no es un medio en que la gente vaya a confiar y ahora ya se esta trabajando en eso. El publico puede ir a las fuentes y aunque publiques algo no contrastado o que no has investigado, el lector puede ir a la fuente de la noticia y descubrir la noticia y ponerte en evidencia.
– Oportunidad: tiene que ser oportuna.
– Diversidad ( temática ).
– Reubicación de las agenicas – Cuanto mayor es la accedinbilidad de la información para el público y mayor la satuación de contenidos en la red global, se hace mas evidente la necesidad de fiabilidad de las noticias. Al tiempo que se tribializan o exageran los problemas del mundo, se fortalecen los deseo de rigos de los ciudadanos”.: quanto mas rande se hace la red mas necesarios somos los medios de comunicación.
– Mayor visibilidad – Incremento exponencial de la notoriedad de sus marcas: AP, AFP, Reuters, EFE, ANSA, DPA, UPI, PA..
– Las agencias pasan a ser un medio más: – Las agencias han ganado peso, han ganado visibilidad y protagonismo.
– Reuters tiene más visitar que el Washintong Post.
– Associated Prss tantos como Economist.
– En Espanya, Europa Press tenia 3,6 millones de usuiaros únicos certificado al mes y era uno de los sitios con más crecimiento.
Para acabar: las agencias son una fuente importante pero tamibne s eha de contrastar. El mayor error es no hacerlo.
SESSIÓ 11/12/14 TEMA 6: Periodisme en escenaris de catástrofes: MIRAR EL DOCUEMTN DE PEPE RODRÍGUEZ DE CATÁSTROFES Y PERIODISMO: EL RELATO, LOS ESCENARIOS, LAS INTERACCIONS....
Hi ha molts factors que són estresants en les situacions de catástrofes i que cal evitar: un dells són els periodistes. Per aixó, sóm un problema i els psicólegs han d'apendre a fer-nos fora. Els equips d'intervenció posen barreras per que els periodistes no accedeixin i aixó ho fan per quèno fem bá la nsotra feina.
– – Algunas claus sobre l'interés mediàtic: – Las catàstrofes acaparan tota la atenció mediàtica – Una catàstrofe genera incertesa: la incertesa es fonamental sense incertesa no s'haguès inventat res. Les majors conseqüencies socials i major dificultat per traslladar els fets al espai i al temps dels mitjans.
– Quant més gran sigui la incertesa mes gran serà l'interés com a noticia i més gran serà la rentabilitat periodística.
– Qualsevol catástrofe es converteix en un aconteixement mediàtic, que té una vida X pero normalment no més d'un mes.
Dificultats incials com a periodistes: – Cobrir escenaris de catástrofes no és un gènere. Es una parcela profesional delicada i complexa. Es una manera de fer informació en un escenari molt complex, perque són moltíssims els elements que incideixen en una catastrofe: els que l'han provocat, els que l'han patit, tots els que están relacionats, el punt central de coordinació, cada equip té una funció molt completa... Del caos s'ha de reconstruir l'ordre.
– Una catàstrofe afecta emoconalment i materialment a subjectes i comunitats. Altera estructuras funamentals ( socials, económiques, polítiques, sanitarias...).
– El camp de treball son escenaris caótics i tràgics, com víctimes desorientades y equips de emergència atingut d'urgències. Pot ser un camp acordonat on s'intervinguin els euqips i al principi es un caos pero es posa un ordre en concret. A qualsevol tragèdia començan a entrar els equips que tenen un ordre molt concret, quan s'identifiquen els ricos entren altres equips, després el equip mèdic fa el triatje: que és ordenar per color una cosa o una altre.
– En aquesta situació no tenim fonts adients: son aprcials, subjectius i emocionals. I per tant no podem dónar bona informació.
Necesitat de fonts informativas: Ens arriba tota una infromació groga, no contrastada d'agències, d'altres mitjans, estimacions inciials, xarxes socials.... tothom diu coses hi ha una multitud d'informació sense cap fonament.
Tambè tenim la gent que te informció, no tota per algo si: com policia bomber, ambulància... tenen uinformació al principi aixi cadascu no pot dónar el que vulgi. La normal que és la raonable és que la informació ha de ser poca i concreta, perque molta ifnormació satura i no srrvei per res. No podem barrejar els rumors que ens arriban més la informació de policia i tal i aixó no ens serveix i si sigueim buscant com testimonis, supervivents... és una roda de fonts que ens obligan a dónar encara que no hi hagui res.
La construcció del relat periodístic: ( Aixó es el que diu la norma, pero que en realitat no deuria de ser així ) Ho construim amb una estructura narrativa: la nostra vida és una novela escrit per nosaltres i per tanthi ha una part de ficció. Els novelistes agafem fets relas i acabem fent una narrativa explèndida.
Tenim una construcció narrativa que els hem relatat. Quan parlem d'un escenari com un escenari de tragèdia tota la dinàmica informativa es construeix com un relat, una narració que comença en un moment i acaba en un altre.
• S'intenta situar al receptor sobre el terreny i generar-li una ilusió d'experimentació dircta: tot el patiment que veiem és ficció. Es consumir espectacle ens dónen un fet i generem una narrativa.
• Es mostra els efectes directes més evidents i més bèsties ( víctimes i danys a la zona, a la estructura...) son imatges emotives. Ens interesa el que es “heavy” “espectacular”. Percepció d'il.lusió en directa:un vago de fusta que transportava als jueus, quan entras dins del vagó que nomès hi ha fusta es veu el terra, esgarrepades de les ungles, quan entras, et donen ganes de plorar. A la TV no tindriam la matiexa sensació.
• Quan el escenari ja té un ordre provissional i els equips han treballat buscarem els supervivents i els afectats. La norma ens diria aixó encara que no està be. Hauria de posar el micro a qualsevol d'aquests afectats i preguntar “alguna cosa inservible”. No cal posar-li cara al dolor. Amb aixó fem mal a les victimes per que les acusem, generem probleme que perdudaràn.
• Quan ja no podem trovar cap víctima ni cap afectat ( l'espectacle està al lloc que ha passat ), un dia o dos después el periodista no trova cap client i busca entre els equips del rescat algun perfil étic: heroi. Un bomber que arriscan un peu ha salvat un nen...etc... Tot aixó està molt bé pero aixó no és el treball que fan els equips del rescat , aixó són anècdotes. El treball és mol més important pero són coses vulgars. El que busquem és el perfil d'heroi, busquem el perfil d'espectacle. Teatralitzem la situació, la falseje,.
• Quan el escenari es refreda ja no podem trovar més herori, ni més afectats, tot aquest dolor està amagat i no està al abast del periodsita i com hem de seguir fent negoci hem de buscar autoritats que fins ara ja haviam parlat poc com: creu roja, MSF, ésla hora de dir el missatge publicitàri d'aquestes organitacions per que no deixen de ser una mica “herois”.
3 reptes fonamentals del profesionals: • El tracta de les víctimes: les hem de saber tractar, hem de saber que pensa, que sent. Hem de tenir present que les víctimes tota la empatía possible i mès. Tot el que puguem ajudar, molta empatía pero cap credibilitat. Que una victíma ens digui algo no significa que sigui veritat, estem obligats a dir el que sigui més exacta.
• Elaboració de la informació: no tenim informació i hem de dónar molta i quan la puguem tenir ja no l'interessa ningú.
• Autoprotecció física i emocional: la gent que va a un escenari conflictiu ha de ser gent madura professionalment, ha de ser gent que sàpiga que passa en aquesta situació, que hi haura entrevistos i que per molta experiència que tinguis, aquesta es poca.
Análisi de la mirada de la TV sobre una catástrofe: Terratremol de Chile: total de programació de 611h en las quals el 93% van ser dedicadas al terratremol. Durant una semana no va passar res més? Tot va ser el terratremol, no van dedicar a altres esdeveniments. El negoci està aquí.
De l'explosió de l'interés inical vs al silenci final: • A les primeres hores es força un flux informatiu descomonal: ( informació per un tubo) • L'excès informatiu satura la capacitat de procesament cognitiu d'audiència i periodistes. És una forma de manipulació • La audiènia redueix el tema i la capacitat de comprensió o atenció • Els periodistes són cada cop més pressionats per dónar informació novedosa i per perdres el recla de la audiència.
• Quan no hi ha rendibilitat, el directo finançer diu que fora: per tan els mitjans abandonan el escenari.
Pepe: em nego a acceptar que aixó es periodisme. Periodisme és una cosa més digna i ambuna funció social que s'ha perdut.
EXAMEN: – – Tenim 2h com a molt 3h ...