Tema 11. Epidemiologia i prevenció de les drogues (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria comunitaria II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LES DROGUES INTRODUCCIÓ Droga: Tota substància que, introduïda a l’organisme viu, pot modificar una o més de les seves funcions.
Abús: És l’ús d’una substància que comporta per a la persona que la pren un risc superior al de qualsevol possible benefici, per la quantitat consumida o bé per les circumstàncies o la finalitat d’aquest consum.
CONCEPTES - - Drogodependència: És una malaltia que es caracteritza per un model de comportament en el qual es dóna prioritat absoluta a l’ús d’una substància o classe de droga.
Síndrome de dependència: La dependència repetida del consum incrementa la probabilitat i la possibilitat de no deixar de prendre la droga encara que la persona ho cregui necessari.
Tolerància: apareix quan la persona que pren la droga, en haver-se adaptat a aquesta substància, té una disminució de la resposta de l’organisme, encara que en prengui la mateixa quantitat. És a dir, per obtenir el mateix efecte que abans, ha d’augmentar-ne la dosi. Impregnació tòxica progressiva.
PREVENCIÓ: OBJECTIUS DEL PNSD 2009-2016 - Promoure una consciència social sobre la importància dels problemes, els danys i els costos personals i socials relacionats amb les drogues Augmentar les capacitats i habilitats personals de resistència a la oferta de drogues Retardar l'edat d'inici del contacte amb les drogues Disminuir el consum de drogues legals i il·legals Garantir una assistència de qualitat i adaptada a les seves necessitats Reduir o limitar els danys ocasionats a la salut de les persones que consumeixen drogues Facilitar la incorporació a la societat de les persones en procés de rehabilitació Incrementar l'eficàcia de les mesures dirigides a regular i controlar l'oferta i els mercats il·legals Augmentar els mecanismes de control econòmic sobre els processos de blanqueig de diners Optimitzar la coordinació i cooperació, tant en el marc de l'Estat espanyol com en el marc europeu i internacional en general ACTUACIONS DEL PNSD Per que consumeixen drogues els adolescents? Etapa de desenvolupament crítica, els canvis generacionals, les teories explicatives múltiples.
Sabem que: 1. El consum de drogues s'inicia fonamentalment en aquesta etapa 2. Generalment el consum s'acompanya d'altres conductes problemes 3. A major nombre de problemes en l'adolescència joventut, augmenten els problemes en la vida adulta 1 Tot això fa necessari que la prevenció s'iniciï en edats primerenques.
XARXA D’ASSISTÈNCIA PÚBLICA EN DROGODEPENDÈNCIES Centre d’atenció i seguiment (CAS): Depèn del consum es pot fer intervenció allà mateix, sinó s’ha d’enviar a UHD.
Comunitats terapèutiques: Xarxa interdisciplinar (psicòleg, infermera, terapèutica). Reinserció i teràpia per evitar l’ús.
PMM: Programa de manteniment de metadona. El pacient utilitza una droga de baix risc, perquè pugui deshabituar-se del consum d’heroïna. Es pot tractar en el CAS. La metadona s’ha d’anar a buscar setmanalment. Se’ls hi fa proves d’orina per saber si realment fan el tractament. Poden estar a casa seva i només anar a buscar les dosis necessàries.
INTERVENCIÓ PREVENTIVA 2 FACTORS DE RISC Els factors de risc es divideixen en tres grups: - - - Ambientals o socioculturals:  Disponibilitat i accessibilitat de la substància  Normes i lleis de la comunitat  Dificultat social i econòmica  Desorganització comunitària  Percepció social del risc  La mobilitat de la població Individuals:  Biològics  Psicològics Interpersonals:  Família:  Història familiar de consum de drogues  Actituds i models paterns  Pautes educatives  Conflictes familiars  Individuals:  Els valors  L’agressivitat  La recerca de sensacions  La identificació amb el grup  Escola:  Fracàs escolar FACTORS PROTECTORS 3 Són aquelles circumstàncies que protegeixen a l’individu davant les situacions de risc, que incrementa les seves resistències a aquests factors. Redueixen la vulnerabilitat del subjecte davant de problemes relacionats amb les drogues.
Alguns dels factors protectors són: - Les famílies cohesionades Grups d’iguals amb estils de vida sans La interacció entre el grup d’iguals entre família i escola Factors personals, que serien les habilitats adquirides que tenim per la vida com són:  Valors  Autocontrol  Autoestima  Capacitat per solucionar problemes i prendre decisions  Habilitats socials  Etc.
PERCEPCIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA DEL PROBLEMA DEL CONSUM Es percep més perillós el consum habitual d’heroïna, cocaïna i èxtasi i menys el consum esporàdic de cànnabis o de 5-6 copes el cap de setmana.
4 ...