PROBLEMA 2 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 07/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 2 Imagina que has construït vesícules lipídiques tancades (bicapes lipídiques esfèriques) que contenen canals de fuga de K+ com a única proteïna. Les vesícules estan orientades de manera que la cara que normalment està encarada al citosol mira cap a l'exterior de la vesícula.
En les condicions que s'indiquen a continuació, digues en quin sentit es mouran els ions K + i quin potencial de membrana es generarà: En invertir la membrana el que s’ha fet és que els canals de fuga de potassi, que són unidireccionals i que per tant només deixen passar els ions potassi en una direcció,quedin invertits i que per tant, només permetin l’entrada però no la sortida. Aquest canals intervenen en la regulació del potencial de membrana. En aquest cas com no es disposen de bombes de sodi-potassi, serán aquestes proteïnes les que regulin i crein el potencial de membrana.
a) La concentració de K+ és igual dins i fora de les vesícules.
En aquest cas, com la concentració d’ions de potassi es igual tan a l’interior com a l’exterior de la membrana, i els canals de potassi es mouen a favor de gradient, no entrarà cap io ja que la concentració d’ions és la mateixa a l’interior que a l’exterior. per tant, es considera que el potencial de membrana será nul.
b) Els ions K+ es troben presents sols a l'interior de les vesícules.
En aquest cas, tot i que la cèl·lula tingui més càrregues possitives a l’interior que a l’exterior i aquest és un canal que es mou a favor de gradient, com s’ha intercanviat la posició de la membrana, s’entén que els canals de fuga de potassi han quedat invertits i per tant, si considere que aquest són unidireccionals, no hi hauria cap fuga d’ions. Això implicaria que la cèl·lula tindrà un potencial de membrana possitiu a l’interior i negatiu a l’exterior.
c) Els ions K+ es troben presents sols a l'exterior de les vesícules.
En aquest cas, com la concentració d’ions de potassi és més alta a l’exterior que a l’interior, hi haurà una guany d’ions potassi, d’aquesta forma entraran a través dels canals de fuga de potassi, que com s’ha dit previament, s’ha considerat que aquest eren unidireccionals i que per tant, en girar la membrana només permitien l’entrada però no la soritda. Degut a aquesta entrada el potencial que teniem inicialment, que era negetiu a l’interior i possitu a l’exterior, ja que com ions potassi abundaven més a l’exterior que a l’interior la membrana de la vesícula estava càrregada possitivament a l’exterior i negativament a l’interior, ha quedat intercanviat, i per tant, el nou potencial serà negatiu a l’exterior i possitu a l’interior.
...