Exercicis potencial de repòs i potencial d'acció (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 12
Subido por

Descripción

Exercicis de la pràctica de potencial de repòs i potencial d'acció

Vista previa del texto

PRÀCTICA POTENCIAL DE REPÒS I POTENCIAL D’ACCIÓ 1. Què passaria amb el valor del potencial de repòs si el potassi invertís el seu gradient de concentració? Per què? I si fos el sodi en comptes del potassi? Per què? El potassi està més concentrat a l’exterior que a l’interior, per tant, si invertim el seu gradient de concentració, el potassi intentaria sortir a l’exterior perquè hi hauria més potassi dins de la cèl·lula. Com el potassi té molta permeabilitat, podrà sortir amb certa facilitat. Però amb la mateixa que en l’estat inicial. Per tant, s’haurà de fer la mateixa força elèctrica per poder compensar la força química que en el gradient de concentració inicial. Canviarà només el signe de la força.
En el cas del sodi passaria el mateix. Només canviarien els sentits de les forces i per tant, el signe, però no les concentracions ni les permeabilitats.
2. Quin seria el valor aproximat del potencial de repòs si la membrana tingués pocs canals passius de potassi i molts canals passius de sodi? Per què? Si la membrana tingués més canals passius de sodi, el sodi seria el més determinant en el potencial de repòs d’aquesta. Per tant, el valor s’aproparia a +55mV, que és el gradient electroquímic del sodi.
El potencial de repòs ve determinat per les concentracions i la permeabilitat. És a dir, la força elèctrica necessària per compensar la força química i la facilitat dels ions per travessar la membrana. Si un ió, per molt que vulgui travessar la membrana per igualar concentracions, no pot travessar-la a falta de permeabilitat, la força elèctrica serà molt baixa, i per tant, influirà poc en el potencial de membrana. En canvi, si té molta permeabilitat, podrà travessar la membrana i el seu gradient electroquímic serà important a l’hora de determinar el potencial de repòs.
1 3. Per a cada una de les condicions especificades a continuació, indica en quin sentit es desplaçarà el sodi quan ho faci a favor de gradient.
Justifica la teva resposta.
[Na+] ext > [Na+] int Com el busca entrar dins la cèl·lula per gradient químic i necessita un potencial de membrana de E Na+= +40mV Pot memb.: -70mV +40 mV per arribar a l’equilibri electroquímic, el sodi es desplaçarà dins la cèl·lula per poder fer l’interior més positiu.
Entrada sodi a favor de gradient.
[Na+] ext > [Na+] int Per gradient químic el sodi buscarà entrar a l’interior de la cèl·lula però per gradient elèctric E Na+= +40mV Pot memb.: + 50mV buscarà sortir perquè l’interior és massa positiu.
Per tant, sortirà lleugerament en contra del gradient químic.
[Na+] ext < [Na+] int La força química fa que el sodi intenti sortir, però E Na+= -20mV la força elèctrica fa que entri per poder fer l’interior més positiu (menys negatiu). Per tant, entra sodi Pot memb.: -70mV en contra de gradient.
*La prioritat és igualar el equilibri electroquímic de l’ió amb el potencial de membrana.
4. Si apliquem tetrodotoxina, una substància que bloqueja l’obertura dels canals actius de sodi dependents de voltatge.
S’alterarà el valor del potencial de repòs? Com? Per què? Si apliquem una substància que bloqueja l’obertura dels canals actius de sodi dependents de voltatge només vol dir que no es podrà iniciar el potencial d’acció, ja que aquests activen el procés. Això vol dir que el potencial de repòs, mentre que no s’iniciï un potencial local, no variarà.
2 S’alterarà el potencial d’equilibri del sodi i/o del potassi? Com? Per què? No s’alterarà el potencial d’equilibri del sodi i del potassi perquè no variarà les permeabilitats de cap dels ions. Els canals controlats per voltatge només s’activen en el potencial d’acció, per tant, no suposen un canvi en la permeabilitat dels ions si estan tancats mentre es troben en un potencial de repòs. És a dir, el gradient electroquímic serà el mateix pels dos ions.
El potencial d’equilibri només depèn de la diferència entre potencial d’equilibri dels ions i el potencial de membrana i la diferència entre concentracions.
S’alterarà el potencial d’acció? Com? Per què? El potencial d’acció sí s’alterarà perquè s’inicia amb l’obertura dels canals controlats per voltatge del sodi. Si aquests estan bloquejats, no es produirà el potencial d’acció per molt que els canals controlats per voltatge del potassi estiguin oberts.
5. Què passaria amb el potencial d’acció si en el moment d’inici del potencial d’acció, es bloquegessin els canals passius de sodi? I de potassi? Si es bloquegen els canals passius de sodi en el moment d’inici del potencial d’acció, no passaria res significatiu ja que el sodi en el potencial de repòs no té gaire permeabilitat, és a dir, no hi ha molts canals passius de sodi. Per tant, el canvi en la permeabilitat del sodi serà gran, ja que s’obriran els canals controlats per voltatge però una mica inferior a quan estan oberts els canals passius oberts.
Com el potassi té una gran permeabilitat en el potencial de repòs, és a dir, hi ha molts canals passius de potassi, si podem notar una diferència. Caldran més canals controlats per voltatge del potassi o més temps per poder arribar a la repolarització necessària per completar el potencial d’acció. La hiperpolarització serà mes lenta.
3 ...