Tema 2 resumen (2013)

Resumen Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducció a l'economia
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 1
Subido por

Descripción

Resumen del tema 2 de Introducció a l'economia

Vista previa del texto

TEMA 2: LLEI D’OFERTA I LLEI DE DEMANDA.
Què és un mercat? És un grup de compradors o venedors d’un bé o servei. Els compradors determinen conjuntament la demanda del producte i els venedors l’oferta.
Mercat competitiu: Mercat on hi ha molts compradors i molts venedors i per tant, cadascú exerceix una influència insignificant en el preu del mercat.
Mercat perfectament competitiu: Els béns són iguals. Venedors i compradors no poden exercir cap influència en el preu de mercat (preu-acceptants).
2.1. Determinants de l’oferta i la demanda.
 LA DEMANDA: La quantitat demandada d’un bé és la quantitat que els compradors volen i poden comprar d’aquest bé. Depèn del preu.
Llei de la demanda; Quan tota la resta és constant, la quantitat demandada d’un bé, disminueix quan puja el preu.
--- Té pendent negativa perquè quan puja el preu disminueix la demanda.
Demanda de mercat: Suma de totes les demandes habituals d’un bé o servei.
Desplaçaments:  Sobre la corba: Deguts a variacions en el preu, en les variables X o Y.
 Canvi de la corba:  Canvi en la renda:  Bé normal: Quan augmenta la renda, augmenta la demanda.
 Bé inferior: Quan augmenta la renda, disminueix la demanda.
 Béns substitutius: Quan la pujada del preu d’un d’ells provoca l’augment de la demanda d’un altre.
 Béns complementaris: Quan la pujada del preu d’un d’ells provoca la disminució de la demanda de l’altre.
 Canvi en les preferències o gustos.
 Expectatives.
 L’OFERTA: Quantitat d’un bé que els venedors volen i poden vendre.
Llei de l’oferta: Quan tota la resta és constant, si augmenta el preu d’un bé, també augmenta la quantitat d’oferta.
Desplaçaments:  Sobre la corba: Deguts a variacions en el preu  Canvi de la corba:  Encariment de les matèries primeres (K i L).
 Variació en el nombre de venedors.
 Variació tecnologia.
 Expectatives.
2.2. Mercat en equilibri.
Equilibri: Situació on el preu de mercat fa que la quantitat d’oferta i la demandada s’igualin.
Preu d’equilibri: Preu que buida els mercats, que iguala la quantitat ofertada la quantitat demandada.
Quantitat d’equilibri: Quantitat ofertada i demandada al preu d’equilibri.
LLEI D’OFERTA I DEMANDA: Estableix que el preu d’un bé s’ajusta per equilibrar la quantitat ofertada amb la demandada.
...