Exercicis 1 i 2 (2009)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Problemes dirigits de Física per a Ciències Ambientals (La data límit per entregar aquests dos problemes és el dia 27/02/2009) 1. a) Quan un objecte cau en caiguda lliure, es produeix una força de fregament amb l’aire que és proporcional a l’àrea transversal de l’objecte i al quadrat de la seva velocitat, és a dir F=CAv2, on C és una constant. Digueu quines són les unitats de C.
b) En el sistema d’unitats americà, la massa d’un peu cúbic d’aigua són 62,4 lliures. Si un peu són 30,5 centímetres, quants kilograms són una lliura? (Recordeu que 1 metre cúbic d’aigua pesa 1000 Kg) 2. Els manuals de circulació estableixen que la distància mínima que un vehicle ha de mantenir amb el vehicle que el precedeix és proporcional al quadrat de la velocitat que porta.
Si per un vehicle que va a 90 km/h la distància de seguretat ha de ser de 81 metres, quina serà la distància de seguretat per un vehicle a 80 km/h?. Troba també l’acceleració de frenada corresponent per aquest cotxe (és a dir, l’acceleració de frenada suposant que passa de 80 a 0 km/h en una distància igual a la distància de seguretat).
1 ...