Tema 6 - Patents (III) - Infraccions (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 3º curso
Asignatura Bioètica i Legislació
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

Bioètica i legislació LES PATENTS COM A DRET NEGATIU Parcial 2 17/03/16 Una patent no dóna dret a l'explotació industrial d'un producte (per qüestions reglamentàries, altres drets de propietat intel·lectual, etc.). Una patent dóna dret al seu titular a excloure a altres de comercialitzar la invenció patentada.
És a dir; que tinguis una patent no vol dir necessàriament que puguis comercialitzar el producte. No et dóna drets; treu als altres el dret de produir sense pagar-te o sense el teu coneixement/consentiment. Per exemple, per comercialitzar un fàrmac, encara que l’hagis patentat tu, necessites una autorització.
Anem a veure un exemple. L'empresa Glasses Inc. va començar a vendre recipients capaços de contenir líquids amb gran èxit; els gots. Com aquesta empresa va ser la que va inventar aquests recipients (els gots), els van concedir la patent.
Més tard, els investigadors de la companyia de Mugs Inc. van pensar que l'addició d'una nansa a un got, faria que els usuaris poguessin gestionar d'una manera més còmoda el got, a banda que podia prevenir de cremades si el got estava molt calent. D'aquesta manera, es va inventar la tassa.
Atès que el producte era nou, van fer una sol·licitud de patent i, finalment, van aconseguir que els concedissin la patent.
La companyia Mugs Inc. pot, amb aquesta patent, prohibir a altres empreses la venda de qualsevol classe de recipient amb un mànec (tal i com està patentat).
No obstant això, l'empresa Glasses Inc. pot prohibir a altres persones, incloent Mug Inc., la venda de qualsevol tipus de receptors per a contenir líquids, ja que és així com està patentat, i això inclou les tasses.
Per tant, hi ha vegades que, tot i tenir una patent sobre un producte, pot haver un altre producte que t’impedeixi produir i comercialitzar lliurement aquest producte.
PATENTS – Infraccions Els jutges (tribunals) són els qui decideixen sobre les patents i els assumptes d'infracció que els concerneixen. Cal decidir si el producte o procés utilitzat per terceres parts cau dins de l'abast de la patent.
25 Bioètica i legislació Parcial 2 Sempre s’ha de comparar el producte comercial amb la reivindicació. Si el producte topa amb algun aspecte d’aquesta, llavors s’està infringint la patent. Els jutges són els qui decideixen en última instància si el producte en qüestió està definit per les reivindicacions de la patent.
Per tant parlem d’infraccions quan un tercer, sense el consentiment del titular de la patent, realitza un acte que està prohibit d'acord amb la llei de patents ja que cau dins de l'abast de la patent.
Infracció general Es defineix una infracció general com: dur a terme els actes establerts com a infracció d'acord amb la llei.
Segons l’acta de patents de Gran Bretanya: Una persona infringeix una patent per a una invenció si, i només si, la patent està en vigor, ho fa qualsevol de les següents coses que es descriuran al Regne Unit (és el mateix per Espanya i altres països d’Europa i els EEUU) en relació amb el invenció sense el consentiment del titular de la patent, és a dir: - - - Quan la invenció és un producte, l’infractor fabrica, disposa de, s’ofereix a disposar de, usa o importa el producte o el manté, ja sigui per la seva eliminació o per altres raons.
Quan la invenció és un procés, l’infractor utilitza el procés o l'ofereix per al seu ús en el territori tenint-ne coneixement, o és obvi per a una persona raonable en el circumstàncies donades que el seu ús sense el consentiment del titular és una violació de la patent.
Quan la invenció és un procés, l’infractor disposa de, ofereix a disposar de, usa o importa qualsevol producte obtingut directament per mitjà d'aquest procés o manté aquest producte ja sigui per la seva eliminació o per altres raons.
26 Bioètica i legislació Parcial 2 Infracció per contribució Infringir per contribució és oferir els mitjans per tal que un altre infringeixi. Per exemple, vendre les llavors d’una varietat vegetal patentada.
També ens trobem amb les infraccions per contribució que contemplen els vectors: La venda del vector, tot i que aquest no estigui patentat, és infracció per contribució encara ja que ajuntant el vector amb la planta es formarà la planta transgènica. Ara bé; si el vector té altres finalitats, la seva finalitat única no és la de donar lloc a la planta transgènica, llavors pot ser que s’estigui venent per aquests altres motius.
27 Bioètica i legislació Parcial 2 Excepcions a la infracció No es consideren infraccions: - - - Els actes realitzats (en privat) i amb finalitats no comercials.
La investigació sobre la patent (no amb la patent). Si la finalitat és contribuir al progrés o millorar la patent, no està considerat infracció. Aquí també entre estudis i experiments preclínics i clínics que condueixen a l'obtenció d'una aprovació regulatòria (EUA, UE, JP).
Per exemple; es pot investigar el mètode per obtenir un ratolí transgènic que ja ha estat patentat sempre i quan no faci servir el ratolí en qüestió.
Els actes realitzats amb un producte després que aquest s'hagués introduït en el comerç (pel seu titular o amb el seu consentiment); esgotament dels drets. És a dir; si comprem ratolins transgènics a l’empresa que els ha patentat, ja hem pagat la patent, aquests drets s’exhaureixen i ja podem investigar amb ells. Ara bé, sense pagar per ells, construint nosaltres el ratolí, només podríem investigar sobre la patent.
Drets d'ús previ.
Definim una infracció literal quan tots i cada un dels elements exposats en les reivindicacions tenen una correspondència idèntica en el dispositiu o procés presumptament infractor.
No obstant això, fins i tot si no hi ha infracció literal, una reivindicació pot ser infringida amb la doctrina dels equivalents (i la infracció sota la doctrina de equivalents) si algun altre element del dispositiu o procés acusat d’infracció realitza substancialment la mateixa funció, substancialment de la mateixa manera, per aconseguir substancialment el mateix resultat (i no són exclosos per altres raons).
El cercle gris seria fer literalment el que posa en la reivindicació que no es pot fer. Seria una infracció literal. El cercle en blanc correspon al que alguns països defineixen com infracció equivalent pels que intenten passar-se de llestos copiant les patents.
28 Bioètica i legislació Parcial 2 Anem a veure un exemple. El gener de 1984, Frigo va patentar un envàs de cartró de forma cònica que contenia gelats.
Poc després va aparèixer Tropic, de Nestle.
L’empresa alimentària Unilever (que ven els gelats Calippo, dins de Frigo) va denunciar l’empresa alimentària Nestle (que ven els gelats Tropic, dins de Camy) per una infracció de la patent.
Quan passen aquestes coses el que s’ha de fer és comparar el producte infractor amb les reivindicacions del primer. El que va passar en aquest cas és que, en un primer moment, va guanyar Unilever perquè el jutge no tenia ni idea de la vida i va comparar els dos productes, i va dir sí sí us han copiat el cartró verd aquest.
En una segona volta del judici, va tornar a guanyar Unilever ja que l’informe dels experts estava malament, i l’advocat de Nestle va intentar guanyar argumentant la novetat de la patent (model d’utilitat).
Total, que al final es va descobrir que hi havia una patent de domini públic amb data anterior, concretament del 1965.
29 ...