Tacte (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Bàsica 2
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 07/02/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

EL TACTE Es molt important en les primeres etapes de la vida, un nen al que li falta tindrà problemes d’interacció. Important a nivell de desenvolupament.
Es un cúmul de receptors sensorials especialitzats que els tenim escampats pel cos, epidermis, ermis, ... Tenen tasques molt especifiques i tenen terminacions lliures que son les que indiquen el dolor, la temperatura, la pressió, ...
La part del nostre organisme mes sensible son les mans i en segon lloc la cara.
Àrea somato-sensorial esta entre la fissura de Rolland fins la fissura de “sil”.
En funció dels receptors que jo tinc hi ha mes àrea de la escorça que identifica aquell lloc.
Cada un dels receptors del tacte anomenats corpuscle esta format per unes 70 capes. En funció de la tasca que han de realitzar tenen una forma o una altre.
Tacte actiu ( voluntàriament faig l’acció de contactar amb alguna cosa) i el tacte passiu (quan algun element em xoca o em toca i involuntàriament jo rebo una informació).
! ! ! Sentit cinestètic: propioreceptiu. Ens donen informació sobre el moviment muscular, tensió, postura, posició. Per exemple la tensió del organisme, molt important. Síndrome de Down tenen poc control muscular.
Sistema vestibular: ubicat a l’oïda interna, les ampolles tenen una mena de pels que fluctua dintre dels canals semifluctuals a la endolimfa. Aquest canals regulen el funcionament del meu cos. Tenim el sàcul i utriculo, sacs vestibulars que s’encarreguen de la gravetat i orientació del cap.
! La percepció del dolor varia en funció de l’entorn i de les persones.
Dolor fàsic: sensació de dolor molt intens però breu, després es • redueix. Passa a ser tònic.
Dolor tònic: dolor perdurable.
• Terminacions nervioses ! ...