Pràctica 3 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Laboratori Integrat I
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 22/02/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

HISTOLOGIA   PRÀCTICA  3:  Cartílag,  os  i  sang   1.Tràquea  de  rata.  H-­‐E.   Dibuixa  a  40x  una  porció  de  cartílag  hialí.   Assenyala  el  pericondri,la  matriu  cartilaginosa  i  un  grup  isogènic  radial.   Teixit  epitelial   Cartílag  hialí     Matriu     cartilaginosa   Grup     Isogènic   radial     sio   Pericondri     Les  cèl·∙lules  que  es  veuen  són  condrocits,  no  ocupen  tot  l’espai,  sinó  que  es  troben  dins  d’una   llacuna  o  condroplast.           2.Orella  de  Canis.  Hematoxilina  fèrrica.   Busca  la  preparació  corresponent  i  dibuixa  a  40X  una  porció  de  cartílag  elàstic.   Assenyala  el  pericondri,  les  fibres  elàstiques  i  un  condròcit.   Cartílag   elàstic   Teixit  muscular   Dermis  (folicles  pilosos)     (t.         Epidermis   (epiteli  pla  estratificat)     Fibres    Elàstiquesv   i  col·∙làgen  II     Condrocits          Pericondri                 Grup  isogènic   axial     3.Disc  invertebral.  Blau  d’anilina.   Busca  la  preparació  corresponent  i  dibuixa  a  40X  una  porció  de  fibrocartílag.   Assenyala  les  fibres  col·∙làgenes,  un  condròcit  i  la  seva  llacuna.   Fibres  de     col·∙làgen  I   Condròcit     (en  llacuna)       4.Cèl·∙lules  òssies  en  os  pla  en  desenvolupament.  H-­‐E.   Amb  l’objectiu  de  40X  fes  un  dibuix  del  teixit  ossi  en  formació.   Assenyala  un  osteoblast,  un  osteòcit  i  un  osteoclast.           Osteoclast   (8  nuclis)     Osteoblast       Matriu  òssia     en  formació     Osteòcit               5.Osteones  en  os  compacte.  H-­‐E.   Dibuixa  a  40X  una  osteona  seccionada  transversalment  i  algun  sistema  intersticial.   Osteòcit     Osteona   (Sistema  de   Havers)       Sistema  o   Làmina   intersticial     Osteona  en     formació         Les  osteones  en  formació  tenen  un  conducte  de  Havers  molt  gran.           Osteòcit     Osteona   Canalicles   calcòfors                   6.Os  esponjós  descalcificat.  H-­‐E.   Dibuixa  a  10X  una  porció  d’ós  esponjós.   Assenyala  les  trabècules,  els  osteòcits  i  les  cavitats  medul·∙lars.   Mèdul·∙la     òssia   (cavitats   medul·∙lars)       Travècula   o  espícula         7.Extensió  de  sang.  Observa  els  frotis  de  diverses  espècies  de  vertebrats  a  pocs  augments  (4X).   Quina  és  la  cèl·∙lula  sanguínia  més  abundant?  L’eritròcit.     -­‐Del  frotis  de  sang  humana,  dibuixa  a  40X  els  granulòcits  següents:       Neutròfil                            Eosinòfil                           -­‐Del  frotis  de  sang  humana,  dibuixa  a  40X  els  agranulòcits:   Limfòcit                            Monòcit           A  40X  dibuixa:   Eritròcit  de  mamífer:  Bicòncau  i  anucleat.                                          Eritròcit  d’au:  Biconvexe  i  amb  nucli.                             8.Extensió  de  sang  de  mamífer.   Omple  la  taula  següent:   Paràmetres   Eritròcits   Limfòcits   Monòcits   Neutròfils   Eosinòfils   Forma  del   nucli   Anucleats.   Esfèric,   ocupa  la   major  part   del   citoplasma.   Gran,   excèntric.   Forma  de   ferradura.   Multilobulat   (3-­‐5  lòbuls).   Bilobulat  on   forma   d’ulleres.   Presència  de   grànuls   específics   No.   No.   No.   Sí.   Sí.   Reacció   tintorial  dels   grànuls   específics   -­‐   -­‐   -­‐   Reaccionen   tant  el   colorants   àcids  com  en   bàsics.   Resultat   neutre.   Reaccionen   amb  l’eosina   donant   coloració   ataronjat   intens.     ...