11.1 Validació: conceptes i PMV (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 01/05/2016
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 TEMA 11: VALIDACIÓ FARMACÈUTICA “It has taken approximately 15 years for biopharmaceutics and drug dissolution testing to reach their present state of acceptance. Acceptance of process validation may require just as much time” • Totes les activitats noves requereixen molt de temps en ser implantades “Un procés de fabricació validat és un que ha sigut comprovat que fa el que es proposava fer o intentava fer” (FDA, 1980) • Un procés de fabricació, sempre que es faci de la mateixa forma, presentarà un mateix resultat final amb una mateixa qualitat • En el moment que aparegui una lleugera variació en el procés, la qualitat del producte final serà diferent entre lots “La validació és el sentit comú, organitzat i documentat” • Si no està documentat, no existeix INTRODUCCIÓ • 1962: creació de les activitats de validació • 1976: implantació en les GMP • 1978: normes i directrius per a la validació de processos d’esterilització • 1980: s’introdueix la validació d’un procés de fabricació en la Farmacopea Europea • 1983: directrius generals d’un procés de validació en la FDA • 1994: ICH i validació dels mètodes analítics • 2002: s’implanta a les NCF un Annex únicament dedicat a validacions i qualificacions • 2011: FDA canvia la filosofia de la manera de validar • 2015: modificació Annex 15 NCF, s’implanta la validació al 100% i es torna obligatòria Segons les GMP, validació és l’obtenció d’unes proves, en conseqüència a les NCF, per les que qualsevol procediment, procés, material, activitat o sistema produeix en realitat el resultat previst ➤ Un procés validat és un procés sense problemes per a produir qualitat Tots els factors que influeixen en la qualitat del nostre medicament els tenim controlats arrel d’aquestes proves realitzades; personal, equips de producció… amb aquest control s’aconsegueix una confiabilitat en el procés Fent aquestes proves s’eliminen riscos i s’obté una seguretat: estem segurs de que el resultat obtingut és correcte, el que hauria de ser Sempre que ho fem de la mateixa manera, el resultat que obtindrem serà correcte: reproductibilitat i efectivitat PER QUÈ HEM DE VALIDAR DONCS? • És més fàcil treballar: la rutina és més definida • Aconsegueixes una seguretat: podem assegurar que el procés és correcte • Estalvies; tot i que la validació comporta un cost, a la llarga estalvies els costos d’alliberar al mercat medicaments sense la qualitat adequada (“costos de no qualitat”) • Identificació dels punts dèbils del procés: ens permet reforçar-los i disminuir-ne el risc • És una manera de millorar la qualitat del producte, els rendiments i els lead-times • És obligatori 1 de 5 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 A les NCF: • Annex 11: sistemes informatitzats. També s’han de validar! Tots els sistemes, fulles Excel… • Annex 15: qualificació i validació QUÈ S’HA DE VALIDAR? Globalment es valida tot; des del punt de vista més estricte, s’ha de distingir entre validar, qualificar i formar: Es valida: • Mètodes d’anàlisi • Mètodes de neteja • Sistemes: aigua, aire, vapor… • Processos: producció de comprimits… Es qualifiquen: equips, materials i locals Es forma i certifica: el personal QUAN S’HA DE VALIDAR? 1. Desenvolupament un procés, un mètode analític… obtenim un coneixement concret 2. Validem 3. Quan ja tenim el procés, mètode… validat: l’introduïm en rutina. Mai l’utilitzarem sense haver-lo validat prèviament: existeix un risc massa elevat En el desenvolupament d’un medicament, es valida en el desenvolupament preclínic: per fer els estudis d’estabilitat necessaris per al Dossier de Registre, és necessari que el mètode estigui validat. A més, durant el desenvolupament clínic, també es requereix la validació del procés de neteja i de fabricació de les FF COM HEM DE VALIDAR? Existeixen uns protocols comuns que comparteix tota la indústria (bàsicament les NCF); a partir d’ells, cada laboratori individual les adapta al seu cas. Cada activitat de validació i qualificació presentarà el seu protocol corresponent 2 de 5 Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2015-2016 QUI VALIDA? Personal format i qualificat. En general s’estableixen equips multidisciplinars amb responsables de diferents àrees, que seran els que duran a terme tota l’activitat de validació QUINS LÍMITS HAN DE COMPLIR ELS PARÀMETRES ESTUDIATS? Dependran de les especificacions o criteris d’acceptació que s’hagin establert prèviament, durant el desenvolupament farmacèutic. S’han d’adaptar les especificacions al pla mestre de validació, sense perdre mai de vista l’objectiu final (aplicant sempre el sentit comú) Es poden aplicar diferents criteris d’acceptació, més o menys restringits en funció de per a quin procés o etapa estiguin dirigits. Els més restrictius seran sempre els límits de validació, seguits dels límits d’alliberació i finalment els límits per a l’autorització al mercat: d’aquesta manera, aconseguint que els primers es compleixin sempre, els altres dos no presentaran mai problemes.
QUI HA D’APROVAR L’INFORME DE VALIDACIÓ? El director tècnic o bé el responsable de garantia de qualitat FINS QUAN ÉS VIGENT LA VALIDACIÓ? • Fins que es realitzi algun canvi en el procés, mètode, equip de fabricació…, o bé • Fins que s’arribi al final del període de validació si s’ha establert el pla mestre de validació (5 anys) ENFOC GENERAL DE VALIDACIÓ La validació forma part del nostre sistema de qualitat • Ha de complir tots els requisits legals • Té un retorn econòmic: • Augment de la qualitat • Disminució dels costos • Disminució del temps d’alliberament dels lots • Disminució dels riscos laborals • L’estratègia de validació s’ha d’adaptar al procés • L’anàlisi de riscs és una eina fonamental per a preveure l’aplicació de les activitats de validació PLA MESTRE DE VALIDACIÓ Descrit a l’Annex 15: és un document breu, concís i clar on es documenten totes les activitats a validar i que estan perfectament planificades. Ha d’incloure: • Política de validació: descripció de quant i com està d’implicada la direcció i la pròpia empresa en les activitats de validació • Estructura organitzativa de les activitats de validació • Resum de les instal·lacions, sistemes, equips i processos a validar • Format de la documentació: format a aplicar en els protocols i informes que se’n derivaran • Planificació i calendari: la distribució de les activitats de validació al llarg de l’any permet no haver de tancar la planta de fabricació mentre es realitzen els processos de validació • Control de canvis • Referència als documents existents A partir del pla mestre de validació sorgiran tots els protocols de validació i els informes corresponents (no és que es trobin inclosos en el pla mestre, sinó que se’n deriven d’ell) 3 de 5 ...