06. Abscés pulmonar (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties de l'aparell respiratori
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   6.  Abscés  de  pulmó       Un   abscés   pulmonar   és   tota   cavitat   pulmonar   amb   >1cm   de   gruix,   parets   pròpies,   en   contacte   amb  el  bronqui  i  material  purulent  en  el  seu  interior.       El  mecanisme  més  freqüent  de  la  formació  d’un  abscés  de  pulmó  és  l’aspiració  oro-­‐faríngia.     També   pot   deure’s   a   malalties   pulmonars   que   cursen   amb   necrosis   del   parènquima,   com:   obstrucció   bronquial,   neoplàsia   pulmonar,   pneumònia   necrotitzant,   contusió,   infart   pulmonar,   disseminació  hematògena  d’un  focus  sèptic.       Els  principals  factors  predisposant  són:  alcoholisme,  boca  sèptica,  AVC,  anestèsia,  drogoaddicció,   diverticles  o  estenosis  esofàgiques.       L’abscés  pulmonar  té  evidència  polimicrobiana  on  predominen  els  microbis  anaerobis     En   radiologia   predominen   segments   pulmonars   de   major   declivitat:   segments   apicals   lòbuls   superiors  i  segments  apicals  lòbuls  invertits.     Es  sol  acompanyar  de  vessament  pleural  i  nivells  hidroaeris.     La  radiologia  i  TAC  són  les  proves  d’estudi  més  utilitzades.         UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean             Usuari:    marepean       La  clínica  pot  ser  aguda  similar  a  la  pneumònia,  amb:  febre,  mal  estat  general,  tos  ,  expectoració   purulenta  i  dolor  toràcic.  És  típic  l’olor  pútrid  de  l’expectoració.     Pot  ser  insidiosa  en  forma  de  síndrome  tòxica  i  /o  febrícula     S’ha   d’establir   el   diagnòstic   diferencial   amb   una   tuberculosis   (TBC)   o   un   tumor   que   s’ha   necrosat.       El   tractament   és   amb   antibiòtics   d’elecció,   clindamicina   o   amoxilicina-­‐clavulànic,   amb   duració   perllongada  d’unes  6  setmanes.     ...