Tema 11 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del dret
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 06/02/2015
Descargas 1
Subido por

Descripción

TEMA 11: LA TEORIA DEL DRET AL SEGLE XX. EL POSITIVISME LINGÜÍSTIC DE HERBERT HART. EL CONCEPTE DE DRET

Vista previa del texto

TEMA 11: LA TEORIA DEL DRET AL SEGLE XX. EL POSITIVISME LINGÜÍSTIC DE HERBERT HART. EL CONCEPTE DE DRET Fonaments (síntesi): •Escola de Viena (Kelsen)- neokantisme •Iusrealisme escandinau (Ross) – neopositivisme o positivisme lògic •Positivisme sociològic (Hart) – filosofia del llenguatge •Iusrealisme o realisme jurídic nordamericà - pragmatisme Herbert Hart: Joc de llenguatge: •El llenguatge no té significat o sentit, sinó que consta en si mateix d’una llarga llista d’eines cognitives o d’instruccions socials d’ús flexible configurades creativament en la ment.
Fenomenologia del llenguatge: •Podem adonar-nos ja que, més que una teoria, Wittgenstein proposava una fenomenologia lingüística amb un fort component cognitiu. Això va fer que no acceptés la distinció lògica i semàntica de B. Russell entre llenguatge i metallenguatge (ús i menció), ni tampoc la distinció de F. Waismann entre "nucli" i "zona de penombra" del significat.
•La raó és aquesta: amb el llenguatge hom pot "seguir regles", però el llenguatge mateix no "respon a" regles, sinó que constitueix la base infranquejable on es configuren totes les abstraccions que puguem imaginar.
•D'aquesta manera, Wittgenstein també rebutjava la definició del contingut dels termes a partir de l'especificació en condicions necessàries o necessàries i suficients del seu ús.
Obres de H.A.Hart: •Causation in the Law (amb A.M.Honoré) (1959) •The Concept of Law (1961) •Law, liberty and morality (1963) •The Morality of Criminal Law (1965) •Punishment and Responsibility (1967) •Postscript (1994) Publicació dels textos de teoria del dret de J.Austin i J.Bentham: •Essays on Bentham (1982) •Introduction of the Principles of Morals and Legislation •Comment of the Commentaries and Fragment of Government •Of Laws in General •The Province of Jurisprudence determined (Austin) Positivisme jurídic (1958): •Les lleis són ordres (commands) entre éssers humans •No hi ha relació necessària entre dret i moral, o entre el dret tal com és i el dret tal com hauria de ser •L’anàlisi dels conceptes jurídics ha de ser distingit de la investigació històrica, sociològica...
•Un ordenament jurídic és un “sistema lògic tancat”, en el qual es poden deduir per mitjans lògics les decisions jurídiques correctes de normes legals establertes •No es poden afirmar judicis morals mitjançant arguments racionals o científics Definició de dret (John L. Austin) •“L’objecte de la teoria del dret és el dret positiu: el dret, simplement i estrictament denominat així, o el dret establert pels superiors polítics per als inferiors polítics.” •“Una llei, en l’accepció més general i global en què és usat el terme en el seu sentit literal, es pot dir que és una regla dictada per a la guia d’un ésser intel.ligent per un ésser intel.ligent que té poder sobre ell” (1830, 1862, Cap. I) Regles secundàries: •Regla de reconeixement: regla bàsica del grup, recolzada per la pressio social que exerceix, que permet la identificació de les altres regles com a dret •Regles de canvi: faculten a un individu o organisme per a introduir noves regles primàries •Regles d’adjudicació: faculten per determinar si s’ha transgredit una regla primària i n’estableixen el procediment ...