Tema 6 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 TEMA 6: L’Administració no territorial i les agències reguladores independents ● L’Administració territorial → es defineix segons el límit d’actuació en el territori. Té competències difoses (una mica de cada competència) ● Administració no-territorial/temàtiques → les defineix el tipus de competència que té. NO ÉS UNA EXTERNALITZACIÓ, ÉS UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Sinònims: Instrumental[es creen per una finalitat molt concreta] , Funcional [es creen per una funció en concret], Institucional, Agències [fa referència al model de relació amb l’administració territorial que les ha creat].
Creades per les administracions territorials (un ministeri, una conselleria, o bé un municipi en concret) per gestionar quelcom de manera concreta. Per això es diu que aquestes administracions territorials tenen: prerrogatives derivades i prerrogatives no originàries. (les poden crear i destruir quan vulguin) Tenen una funció concreta, no general.
Número il·limitat → l’administració territorial pot crear tantes entitats no territorials com vulgui Personalitat jurídica i patrimoni propis pero “tutelades per l’Administració territorial” → Les administracions territorials decideixen crear-la, amb X funcions i amb un pressupost limitat.
Ex: Espanya → “Agencia Tributaria”, “Instituto Nacional de Estadística”, “Biblioteca Nacional”, “Museo Nacional del Prado”, “Agencia Estatal Antidopaje” Ex: Catalunya → “Agència Catalana de l’aigua”, “Servei Meteorològic de Catalunya”, “Ferrocarrils de la Generalitat”, “Bang de Sang i Teixits”.
Ex: Barcelona → “Barcelona Activa”, “Patronat Municipal de l’Habitatge”, “Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona”.
Encara que tinguin noms diferents totes responen al mateix model.
Com es relacionen les administracions no territorials amb les territorials? - Es un model de relació que es diu: Model d’agències, entre: - Administració territorial = Administració principal - Administració no territorial = Agent - El principal: Júlia Mumany Pesarrodona 2 - Defineix els objectius - Assigna determinats recursos a aquesta administració no territorial en relació als objectius marcats - L’Agent: - Durant l’any → Executa la missió que li han donat, organitzant-se com vulgui.
- Final d’any → el principal avaluació els seus resultats Per què es creen aquest tipus d’òrgans? - Conseguir certa independència política per determinats temes molts tècnics i que convé un alt grau d’especialització i aïllament a tractar.
- Delegues temes per tal d’alliberar-se del volum de feina, només controlant-te el principi i el final.
- El dret públic intenta ser el més segur jurídicament possible i donar una igualtat d’oportunitats, mentre que el dret privat es guia per l’eficiència. Doncs, quan es crea un organisme com el no territorial és per tal d’escapar de la ineficiència del dret públic, i poder utilitzar, per alguns temes, el dret privat.
- Quines avantatges es donen? - Més rapidesa per contractar els treballadors i la subcontractació de serveis, perquè s’utilitza el dret privat. = augmenta l’eficiència - Tenen personal laboral, no funcionaris.
Hi ha determinats temes on és fonamental mantenir la seguretat jurídica i la igualtat d’oportunitats, i per això s’han de gestionar sempre des del dret públic.
I, per l’altre costat, hi ha altres temes més tècnics que poden gestionar-se des d’aquestes agències, per tal d’augmentar aquesta eficiència.
Júlia Mumany Pesarrodona 3 Fórmula jurídica → en funció de quina sigui, ens estarà informant del % de legislació pública o privada que s’aplica pel seu funcionament.
*Com més a l’esquerra = més % de dret públic *Com més a la dreta = més % de dret privat Ex: Agència Tributaria: - 99% dret públic - 1% dret privat Agència Catalana de l’Aigua - 50% dret privat - 50% dret públic Quins riscos té que s’apliqui el dret privat? - La selecció del personal és més ràpida però més subjectiva. → la ciutadania ho accepta perquè augmenta l’eficiència, - Criteris menys objectius que fan disminuir la segurtat jurídica.
Encara que l’Administració territorial és la que pot decidir si crear o destruir les Administracions no territorials, aquestes últimes poden acabar sent més importants,amb més recursos i més poderoses que l’Administració territorial.
Mesures organitzatives - Contractualitzar les relaciones entre les Agències i els Departaments → preveus el que vols que l’agència faci i com la controlaràs, a partir d’un contracte escrit.
Júlia Mumany Pesarrodona - Redissenyar els òrgans centrals.
- Garantir la professionalització dels directius públics.
4 ...