Tema 11 - Nematodes (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

NEMATODES Organismes protòstoms i ecdisozoo Procés d’ecdisis: muden cúticula (secreció, es troba a la capa més superficial de la pell).
1. GENERALITATS Organismes de poques micres a 8 metres.
Simetria bilateral, sense segmentació, triblàstics.
Pseudocelomats: cavitat d’origen blastocèlic on disposen el òrgans lliurament.
La cavitat està plena de líquid que actua com a òrgan hidrostàtic (crea pressió hidrostàtica). Actua com a magatzem de productes de secreció.
Organització: - Cos vermiforme (forma de cuc): constituït per sistemes de tubs. El tub digestiu es troba dins de la cutícula.
- Cap: no diferenciat però amb cervell anterior.
- Cua: darrera de l’anus Sistemes i òrgans: - Cavitat del cos es pseudocele (actua com a sistema circulatori obert).
- Epidermis cel·lular com a cutícula: amb creixement discontinu.
- Sistema digestiu complet (boca i anus) i faringe muscular.
- Sistema nerviós: ganglis cerebroides i òrgans sensorials desenvolupats.
- Sense òrgans respiratoris.
- Sistema excretor per canals.
- Aparell reproductor: gònades i conductes. Sexes nt separats. Desenvolupament directa (de l’ou surt l’individu que ha de madurar sexualment: 4 estadis juvenils).
2. DIVERSITAT I CICLES BIOLÒGICS 2.1. NEMATODES LLIURES Organismes de vida lliure amb moltes estructures sensitives.
Realitzen reciclatge de la matèria orgànica.
Exemple: Caenorhabdits elegans (primer organisme amb mapa genètic totalment codificat).
2.2. NEMATODES FITOPARÀSITS Organismes que parasiten vegetals (a través de les arrels).
Poden ser xucladors, enquistar-se dintre o fora la planta, incrustar-se als teixits,etc.
2.3. NEMATODES ZOOPARÀSITS Nematodes que parasiten animals.
Entomopatògens: parasiten insectes.
Exemples: llambroix intestinal, Anisakis simplex, triquina, filaria de medina 1 ...