Tema B6. Cerebel (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Fonaments de Psicobiologia II – Neuroanatomia Oliwia Ciurlej Tema B6. Cerebel 1. Descripció morfològica i histològica El cerebel està situat en la part dorsal de l’encèfal. En el cerebel es troben els peduncles cerebel·losos, que són paquets grossos d’axons que comuniquen el cerebel amb el tronc de l’encèfal. El cerebel és bastant pla però s’allarga cap endarrere.
Les dues parts principals del cerebel és la vermis (al voltant de la línia mitja del cerebel) i, a banda i banda de la vermis, es troben els hemisferis cerebel·losos. La vermis és el que es veu a la part superficial i també el que es troba a dins.
Una altra regió és el lòbul floculo-nodular. Està format pel nòdul (situat en la línia mitja) i, a banda i banda, un flòcul.
1 Fonaments de Psicobiologia II – Neuroanatomia Oliwia Ciurlej En el cerebel es pot distingir la part externa, la qual s’anomena escorça cerebel·losa (que és substància grisa). Aquesta escorça està molt plegada. En la part interna del cerebel es troba un centre medul·lar, que és substància blanca. Entre aquesta substància blanca hi ha alguns nuclis de substància grisa: nuclis centrals.
Cada un dels plegaments de l’escorça cerebel·losa s’anomena fòlium. L’escorça cerebel·losa està formada per 3 capes de cèl·lules: - Capa molecular: Part més externa. Està formada sobretot per sinapsis, dendrites.
Capa de cèl·lules de Purkinje. Part mitjana. En una sola cèl·lula de Purkinje es poden establir fins a 100.000 sinapsis.
Capa granular. Part més interna. Està formada per somes més petits.
A continuació, ja ve la substància blanca.
2 Fonaments de Psicobiologia II – Neuroanatomia Oliwia Ciurlej 2. Principals subdivisions filogenètiques i funcionals Des d’un punt de vista filogenètic, es poden diferenciar 3 regions del cerebel: - - - Arquicerebel: És la part més antiga del cerebel.
Ja es troba en els peixos i els amfibis inferiors.
Està format pel lòbul floculo-nodular.
Paleocerebel: És una part una mica més evolucionada del cerebel. Es troba en els amfibis superiors, els rèptils i les aus. Està formada per la majoria de la vermis.
Neocerebel: És la part més nova del cerebel. Es troba en els mamífers. Està format pels hemisferis cerebel·losos i una part de la vermis.
Des d’un punt de vista funcional, el cerebel es divideix també en 3 regions: - - Vestíbulocerebel: Es correspon exactament amb l’arquicerebel.
Està relacionat principalment amb el manteniment de l’equilibri postural. Rep la major part de les seves aferències dels nuclis vestibulars del tronc de l’encèfal.
Espinocerebel: Es correspon bastant amb el paleocerebel. Està format per la major part de la vermis però, a més, per una zona adjacent de l’hemisferi cerebel·lós. Bàsicament rep aferències de la medul·la espinal. Està 3 Fonaments de Psicobiologia II – Neuroanatomia - Oliwia Ciurlej relacionat amb el control del to muscular en l’ajust de la postura. També es relaciona amb el control de la sinèrgia (la coordinació) dels músculs que participen en molts tipus de moviment com la locomoció. Es refereix a moviments que són bastant automàtics.
Pontocerebel (cerebrocerebel): Es correspon bastant al neocerebel. Està format per la major part del hemisferi cerebel·lós i una part de la vermis. Està relacionada principalment amb la regulació dels moviments voluntaris precisos.
Rep aferències de l’escorça cerebral (sobretot de la motora), i les rep a través de la protuberància (des del pont). Aquestes aferències porten informació dels moviments que s’estan a punt de fer o els que ja s’estan fent. El pontocerebel refina aquests moviments, determina com ha de dur-se a terme aquest moviment en concret: la força, la direcció, la extensió... I, el resultat d’aquest processament, el torna a enviar a l’escorça motora, passant pel tàlem. A més, està relacionat amb els aprenentatges motors.
Aquestes parts es corresponen bastant bé amb les 3 regions filogenètiques.
 Conclusions - El cerebel té un paper central en el manteniment de l’equilibri, la coordinació dels moviments i els aprenentatges motors.
- La seva importància es posa en manifest quan es produeix una lesió.
4 ...

Tags: